Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Nebojte se, zbrojí zbytečně

Náhání vám strach to, jak se někdo druhý připravuje, aby vám ublížil nebo vás úplně zničil? Bible má několik příkladů, jak Bůh v takovém případě svým věrným říká: „Neboj se, on to dělá zbytečně. Vzniknou okolnosti, které ten zlý nemohl předpokládat, a všechny jeho přípravy a úklady vyjdou naprázdno.“

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zničení člověka

Lewis, C. S.
Zničení člověka
Návrat domů, běžná cena 150 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 146 Kč

ks

V době Chízkijáše assyrské vojsko oblehlo Jeruzalém. Bůh svému věrnému Chízkijášovi říká: „Nevejde do tohoto města, ani šíp tam nevystřelí, nevyjde proti němu se štítem ani proti němu nenavrší násep.“ (2. Královská 19,32).

Prorok Zachariáš vzkazuje vůdci národa Zorobábelovi: „Ne silou ani mocí, ale mým Duchem, praví Hospodin zástupů“ (Zachariáš 4,6 CSP).

Daniel (11. kapitola) několikrát prorokuje o přípravách armád, ale často doplňuje: „Nebude mu to k ničemu, nepodaří se to, bude to celé zbytečné (v. 4. 9.11-12. 17-20.25.27.40.45).

Jednak to znamená, že se nemusíme bát, ale můžeme spoléhat na Boha, že nás ochrání a zbraně budou nepříteli k ničemu.

A jednak to znamená, že nemá cenu, abychom my budovali zbraně a připravovali se na boj lidskými prostředky.

Platí to i pro argumentační válku. Pokud jde skutečně o Boží věc, nemusíme ztrácet čas promýšlením argumentů, ale můžeme se spolehnout, že nám Duch svatý dá v pravý čas přesná slova, jak komu odpovědět (Marek 13,11).

A někdy stojí za to, abychom zaujali Gamalielův postoj: Dejte jim pokoj, pokud za tím nestojí Bůh, samo se to rozpadne. Jestliže to však skutečně je Boží dílo, žádné naše argumenty či zbraně tomu neodolají a Boží dílo se prosadí a poroste (Skutky 5,34).

Tak se chci učit učit rozpoznávat, co koná Bůh a přidat se na jeho stranu.

Jan Vopalecký, květen 2024

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zničení člověka

Lewis, C. S.
Zničení člověka
Návrat domů, běžná cena 150 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 146 Kč

ks


Boží strom zla

Pastirčák, Sýkora
Boží strom zla
Návrat, běžná cena 247 Kč
Naše sleva: 17 Kč
Vaše cena: 230 Kč

ks