Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Nebojí se špatných zpráv

Sledovat dnes zprávy není pro slabé povahy. Člověk jen trne, co hrozného se zase stalo. Dřív se to týkalo migrace z islámských zemí, pak pandemie Covidu, pak Ukrajiny, pak... Kromě toho máme každý svůj osobní život a nevíme, jestli a kdy přijde nějaká špatná zpráva, která se týká nás osobně.

Pokud pořád sledujeme média nebo sami (špatné) zprávy kontrolujeme − rozuměj vyhledáváme − tak žijeme ve stálém napětí, které nás ochromuje. Nedokážeme se soustředit, nejsme schopni být efektivní, radostní, cítíme se vyčerpaní, unavení.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Adamovo mlčení

L.Crabb, A. Andrews, D. Hudson
Adamovo mlčení
Návrat, běžná cena 239 Kč
Naše sleva: 17 Kč
Vaše cena: 222 Kč

ks

Možná by nám pomohlo, kdy bychom dostávali dobré zprávy. To však nemůžeme to zaručit. Bůh má pro nás řešení, které spočívá v tom, že budeme dále žít s rizikem špatných zpráv, ale nebudeme se jich bát.

Nebojí se!

Jeden citát z Bible začíná slovy: Nebojí se zlé zprávy (Žalm 112,7). Kdo že to je? Jednoduše člověk, který bere vážně Boha, doslova který se bojí Hospodina.

Zlé zprávy přicházejí a přicházet budou. Na nás však je, abychom se jich nebáli. Z čeho máme větší respekt? Z Boha, nebo ze špatných zpráv? Bůh nezaručuje, že se nám nic zlého nestane, někdy dokonce nepříjemnosti předpovídá: „Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života“ (Zjevení 2,10).

Jak se díváme do budoucnosti? Máme strach zvednout oči? Ochromuje nás pomyšlení, na budoucnost? Bůh si přeje, abychom největší respekt měli ne z budoucnosti, ale z něho samého. Pak nebudeme ochromení strachem, ale naše „srdce bude pevné, doufá v Hospodina“ (Žalm 112,7).

Tak co, s jakým postojem se budete příště dívat v televizi na zprávy nebo je číst na internetu? Jestliže najdeme zálibu v tom, co říká Bůh (v Bibli, Žalm 112,1), pak se bát nemusíme, konec konců i kdyby to zlé přišlo. Bát se nemusíme!

Jan Vopalecký, květen 2022

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Vzorec moudrosti: Řád - zmatek - obnovený řád

Autor objevuje obecný vzorec, který platí pro společnost, duchovní směry a vůbec všechno. Tento řád lze objevit ...

Vzorec moudrosti: Řád - zmatek - obnovený řád
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Adamovo mlčení

L.Crabb, A. Andrews, D. Hudson
Adamovo mlčení
Návrat, běžná cena 239 Kč
Naše sleva: 17 Kč
Vaše cena: 222 Kč

ks

Žalmy 112

1 Haleluja! Blahoslavený je muž, který se bojí Hospodina! Má velké zalíbení v jeho příkazech.
...
7 Nebojí se zlé zprávy; jeho srdce je pevné, doufá v Hospodina.


Život není peříčko

Dolejší
Život není peříčko
Křesť. život, běžná cena 169 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 166 Kč

ks