Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.

J 14,2 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Těší se na nebe, i když neví, jak vypadá

Ježíš jim něco slíbil, ale nikdo neví, jak přesně to vypadá. Přesto mu miliony lidí věří a těší se na něco, o čem nemají ponětí, jaké to vlastně je.

Když byl Ježíš tady na zemi, získal si řadu příznivců. Když umřel a zpráva o jeho smrti a jejím významu se roznesla, získal příznivců ještě víc. Dnes má přátele po celém světě, říká se jim křesťané (vlastně kristovci podle Krista). Ježíš pro ně znamená strašně moc, však také pro ně strašně moc udělal:

Kristus udělal spoustu dobrého, mluvil velmi srozumitelně a lidí se to dotýkalo. Od ostatních současných osobností se odlišoval tím, že měl porozumění pro lidskou slabost. Sám sice nehřešil, ale hříchy jiných dokázal odpouštět. Viděl, že je čeká odsouzení, tedy smrt a věčné trápení v pekle, odkud není úniku. Tento Ježíš se jich zastal a nabídl se, že trest za ně vezme na sebe − to byl vlastně skutečný smysl jeho smrti (Římanům 8,3). Všichni, kdo mu uvěřili a nechali se v trestu zastoupit, se stali jeho přáteli a Bůh jim odpustil.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Když je domov na dohled!

Billy Graham
Když je domov na dohled!
BTM, běžná cena 229 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 222 Kč

ks

Než Ježíš odešel z tohoto světa, svým přátelům, i těm budoucím, kteří v něho uvěřili později, slíbil, že odejde do nebe, připraví jim místo, pak se pro ně vrátí a vezme si je k sobě (Jan 14,1-3; 17,24). Nic bližšího přitom neupřesnil, jaké to bude tam, kam je chce vzít.

Teď tedy ti jeho přátelé žijí tady na zemi a čekají. Těší se na něco, co pro ně Ježíš připravuje, sice netuší, jaké to bude nebo co to bude, ale nepochybují, že to bude něco skvělého.

Apoštol Pavel říká, že Bůh těm, kdo ho milují, připravuje něco, co nikdo z lidí neviděl, neslyšel a co předčí všechny fantazie, prostě nikdo si to nedovede představit (1. Korintským 2,9). Takže nikdo vlastně neví, co to bude, jaké to bude.

Jak se můžou těšit na něco, co si nedovedou představit?Ježíšovi lidé se na to přesto těší. Je to jednoduché, znají toho, kdo to říká! Ježíš je úžasná osobnost a křesťané mu plně uvěřili. Jeden z nich, apoštol Petr, píše: „Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.“ (1. Petrův 3,13)

Jan měl zjevení, které popisuje takto: „A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude − neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl: Hle, všecko tvořím nové.“ (Zjevení 21,1-5)

Ježíš byl tak úžasný, že za ně byl ochoten umřít. Teď mu ti jeho přátelé bezmezně věří, žijí pro něho, dělají to, k čemu je poslal, a mluví o něm. Ta důvěra se projevuje například také tím, že když křesťané − ti Ježíšovi stoupenci či přátelé − odcházejí z tohoto světa, jsou vnitřně vyrovnaní, klidní a doslova se těší na to, co je čeká po smrti. I když vlastně nevědí, co to bude.

Máte taky něco takového, na co byste se těšili?

(V závorce: A pokud si nejste úplně jisti, jestli se tam dostanete, tak si to s Bohem vyříkejte. Nevím, jestli se vám podaří napravit to zlé, ale když to přiznáme, Bůh odpouští a nabízí vstup do nebe.)

Jan Vopalecký, březen 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Living to Please God

Antikvariát„Well done!“ − or „Could have done better!“ School children, students, men and women in the workplace, or in lei ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Když je domov na dohled!

Billy Graham
Když je domov na dohled!
BTM, běžná cena 229 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 222 Kč

ks