Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.

Ž 66,19 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Pevné zásady, ale citlivé srdce

Jste zásadoví? Nebo vás kdekdo přesvědčí, abyste udělali, co chce on?

Zásadoví lidé bývají na své zásady hrdí, možná právě díky nim to v životě někam dotáhli, ale nejsou pak k druhým lidem spíš tvrdí, neústupní, možná až bezohlední?

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Pečovatel: Příběh jednoho syna

Brown, M. T.
Pečovatel: Příběh jednoho syna
Návrat, běžná cena 180 Kč
Naše sleva: 38 Kč
Vaše cena: 142 Kč

ks

Jiní lidé se nechají snadno přesvědčit, žádná pravidla pro ně nejsou nepřekročitelná − ale takovými lidmi každý mává, možná je až zneužívá, a oni nevědí, čí jsou, co mají dělat, čeho se držet.

Ano, potřebujeme v životě mít určitá pravidla a držet se jich, ale na druhé straně musíme mít cit, aby se s námi dalo žít. A také musíme vidět slabší lidi, kteří nás potřebují, a my kvůli nim budeme muset ze svých zásad slevit. Možná potom objevíme jiné hodnoty v životě, které bychom pouze se svými zásadami neobjevili. Jak to tedy máme dělat?

Když Ježíš byl tady na zemi, měl pevné zásady. Jednak znal zákon, jednak byl vychovaný v židovství, a tím byly stanoveny mantinely pro jeho život.

Ale nebyl v nich zabedněný. Jednou z jeho zásad bylo, že přišel především kvůli Izraelcům. Jim se věnoval, kázal jim a uzdravoval je.

Jednou za ním přišla nějaká cizinka a naléhavě ho prosila, aby uzdravil její dceru, kterou trápila posedlost. Ježíš jednal podle své zásady, že přišel pouze kvůli Izraelcům, a nevšímal si jí. Odbyl dokonce i své učedníky, kteří se za ni přimlouvali.

Když však žena dala najevo, že akceptuje, že si jeho pomoc nezaslouží, přiznala, že Izraelci mají přednost a ona sbírá jen zbytky, tak se to Ježíše natolik dotklo, že se slitoval a její dceru uzdravil. Dokázala najít v Ježíšově srdci místečko a on ji tak zachránil.

Líbí se mi ten princip: Mít jasné zásady, pravidla, ale když je potřeba projevit soucit, tak nejednat tvrdě a slitovat se.

Shrnutí:

Pozor na extrémy:

  • Někteří lidé mají pevné zásady a tvrdé srdce − nic s nimi nehne, neumí se slitovat a zůstanou neústupní.
  • Jiní lidé nemají žádné zásady, žijí si podle momentálních nálad, druzí lidé a okolnosti s nimi mávají, a oni sami jsou pak nešťastní.
  • Ježíš je pro nás příkladem: Měl pevné zásady, ale nebyl tvrdý, měl citlivé, vnímavé srdce.

Stejně tak je Bůh naprosto spravedlivý, ale nemá tvrdé srdce. Hledal řešení, jak nás zachránit, a proto vzal trest za na sebe, konkrétně na svého Syna Ježíše. A díky němu nám pomáhá − vlastně nás zachraňuje. Tím, že nám nabízí odpuštění.

A vůbec, Ježíš přišel proto, aby tady na zemi žil a nakonec šel do Jeruzaléma, kde měl umřít (Lukáš 9,52). To byl jeho hlavní životní cíl, největší životní zásada. Na této cestě ho pořád někdo „vyrušoval“. Ale on se nad lidmi pořád slitovával, věnoval se jim, vysvětloval, uzdravoval a pomáhal a zachraňoval. Měl pevné zásady, ale uměl se slitovat. Umíte to také?

Jan Vopalecký, březen 2021

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Pečovatel: Příběh jednoho syna

Brown, M. T.
Pečovatel: Příběh jednoho syna
Návrat, běžná cena 180 Kč
Naše sleva: 38 Kč
Vaše cena: 142 Kč

ks

Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit. 25 Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla, padla mu k nohám 26 a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem Syroféničanka, 27  a tak jí řekl: „Napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům.“ 28 Ona však odpověděla: „Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech.“ 29 „Díky tomu, cos řekla, můžeš jít domů,“ odvětil jí na to. „Ten démon už z tvé dcery vyšel.“ 30  Když pak přišla domů, zjistila, že dívka leží na lůžku a že démon je pryč.

Marek 7, 24-30