Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)

Poslouchejte na Spotify

Smysl života? Napodobujte Krista

Dnes jednoduchý impuls: podobat se Kristu, například v tomto

  • Netrápilo ho, když ho neuznávali, jeho osobní hodnotě to neublížilo
  • Všechno konzultoval s Bohem
  • Věděl, kdo je a jaké má poslání.

Cílem křesťanského růstu je být jako Kristus:


Navazuje: Podobat se charakterem Kristu

Jan Vopalecký, srpen 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Mozaika křesťanské úvahy pro dobré a špatné dny

Job D. Grash je pseudonym Gražyny Barbary Anny Pawlas-Kaletové Desetiletí tvoří abstraktní a reliéfní malby. Vlastní ...

Mozaika křesťanské úvahy pro dobré a špatné dny
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Poznej skutečného Ježíše

John Blanchard
Poznej skutečného Ježíše
Didasko, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 207 Kč

ks

Další podněty k přemýšlení:

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. (1. Janův 3,2)

[Kristus] za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním. (1. Tesalonickým 5,10)

[Kristus] přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy působením, kterým je mocen si také všecko podmanit. (Filipským 3,21)

Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. (Římanům 6,5)

Stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, aby byl na našem těle zjeven i Ježíšův život. Neboť my, kteří žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby i život Ježíšův byl zjeven na našem smrtelném těle. (2 Korintským 4,10-11)

Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu. (Koloským 1,28)