Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)

Smysl života? Napodobujte Krista

Dnes jednoduchý impuls: podobat se Kristu, například v tomto

  • Netrápilo ho, když ho neuznávali, jeho osobní hodnotě to neublížilo
  • Všechno konzultoval s Bohem
  • Věděl, kdo je a jaké má poslání.

Cílem křesťanského růstu je být jako Kristus:


Navazuje: Podobat se charakterem Kristu

Jan Vopalecký, srpen 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

  Doporučujeme:

Základní prostředky milosti

Někteří křesťané čekají, že Bůh jejich problémy vyřeší zázrakem. To je sice možné, ale od nás se čeká ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Poznej skutečného Ježíše

John Blanchard
Poznej skutečného Ježíše
Didasko, běžná cena 175 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 168 Kč

ks

Další podněty k přemýšlení:

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. (1. Janův 3,2)

[Kristus] za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním. (1. Tesalonickým 5,10)

[Kristus] přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy působením, kterým je mocen si také všecko podmanit. (Filipským 3,21)

Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. (Římanům 6,5)

Stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, aby byl na našem těle zjeven i Ježíšův život. Neboť my, kteří žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby i život Ježíšův byl zjeven na našem smrtelném těle. (2 Korintským 4,10-11)

Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu. (Koloským 1,28)