Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.

Jk 1,3 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaProč jen jsem se tak bál!

Bible je plná příkazů typu „Neboj se!“. Přesto vidím a sám na sobě vnímám, jak často se bojíme. Kvůli strachu se do mnoha věcí ani nepustíme, nemáme odvahu oslovit člověka, uspořádat akci, promluvit (nebo zazpívat) na fóru − a po čase litujeme: „Kdybych se tehdy nebál, tak bych dokázal daleko víc, ... tak bych dnes mohl být úplně jinde.“

Říkám si, že až se na svůj život budeme dívat zpětně, tak budeme možná litovat: „Že já jsem se bál − a zbytečně!“


Bůh chtěl jednou prosadit něco mimořádného, k čemu bylo potřeba mít pořádný kus odvahy. Izraelcům slíbil, že jim dá zemi, ale oni si ji museli sami dobýt. Už jednou to Bůh s nimi zkusil, Izraelci šli zemi prozkoumat, ale vrátili se celí vystra­šení, že lidé jsou tam příliš silní, že to nepůjde − a zůstali na poušti.

Aby to napodruhé vyšlo, vybral si Bůh Jozua, který byl z tehdejších půrzkumníků nejod­vážnější. Ten byl teď o pár desítek let starší (o 38 let) a Bůh do něho inves­to­val velké úsilí, povzbuzoval ho, aby se nebál, že mu on sám, Bůh, bude krýt záda. Ujiš­­ťoval ho, že už to mají vyhrané, že jim tu zemi dal a oni se tam mají jen nastě­hovat − s tím, že původní zhoubně bezbožné obyvatelstvo vyženou.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Adamovo mlčení

L.Crabb, A. Andrews, D. Hudson
Adamovo mlčení
Návrat, běžná cena 239 Kč
Naše sleva: 17 Kč
Vaše cena: 222 Kč

ks

Dokážeme si představit, jak by dnes vypadal svět, kdyby to tehdy Jozue vzdal a Izraelci zůstali třeba na poušti? To by dějiny světa vypadaly jinak. Jak by dnes asi vypadal vliv Izraele a vlastně i křesťanů? Zřejmě by neexistoval ani islám a svět by ovládaly ďábelské zvyky jako obětování dětí, zvrhlé nemorálnosti, pověry a další projevy bezbožnosti, kvůli kterým bylo Božím záměrem původní kenaanské oby­vatelstvo vymýtit.

Raději ani nedomýšlet! Ještě že Jozue Boží povzbuzení přijal, překonal strach, s Izraelci přešel přes Jordán a slíbenou zemi postupně dobyl!

Strach je příčinou mnoha promrhaných příležitostí


Co všechno už způsobil náš strach? Kolik příležitostí jsme promarnili. Co jsme mohli udělat, kdybychom se nebáli? Vymlouváme se, lžeme sami sobě, že na to nejsme, že nás k tomu Bůh nevolá...

Kde brát odvahu

Bojíme se, ale přitom máme touhu být odvážní − jak rádi po­slou­cháme, čteme nebo se díváme na filmy o odvážných lidech, kteří překonali strach, překonali překážky. Za hrdiny považujeme ty, kdo se nebáli, třebaže nakonec třeba i prohráli.

Podívejte, co všechno Jozuovi Bůh zaručoval a čím ho povzbuzoval.
1. Budu s tebou!
2. Nenechám tě klesnout!
3. Neopustím tě!
4. Buď rozhodný a statečný!
5. Neměj strach a neděs se!
6. Drž se mého slova!

Když si přivlastníme tyto Boží výzvy a ujištění Jozuovi, dodá nám to odvahu jít do věcí, do kterých nás Bůh staví, ke kterým nás volá. Strach je třeba překonat. Také strach z toho, že nejsem tak dobrý jako druzí, že to dělám křečovitě, že to neumím, že na to nejsem − to vše máme překonávat.

Jan Vopalecký, únor 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls. (1)
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Adamovo mlčení

L.Crabb, A. Andrews, D. Hudson
Adamovo mlčení
Návrat, běžná cena 239 Kč
Naše sleva: 17 Kč
Vaše cena: 222 Kč

ks


„Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nene­chám tě klesnout a neopustím tě.
6 Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám.
7 Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš.
8 Kniha tohoto zákona ať se ne­vzdá­lí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

9 Nepřikázal jsem ti snad: Buď roz­hodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“ (Jozue 1,5-9)


Jak jsem evangelizoval

Vratislav Kolínský
Jak jsem evangelizoval
Samuel, běžná cena 140 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 137 Kč

ks


Pozor, srdce muže

John Eldredge
Pozor, srdce muže
Návrat domů, běžná cena 230 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 225 Kč

ks