Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.

1Tm 6,10 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaGutenbergův vynález

Knihtisk

Někdy kolem roku 1440 přišel Johannes Gutenberg na nápad používat k tisku ne dřevěné desky, do kterých se (jako dosud) vyřezávaly obrázky a text, ale rámy složené z jednotlivých vyjímatelných písmenek. Gutenberg byl zlatník, čehož využil, protože bylo třeba vyrobit drobné litery.

Kolem roku 1450 dospěl k plánu vytisknout Bibli. Bylo to však finančně nesmírně náročné. Gutenbergovým nápadem byl nadšen Johannes Fust a založil podpůrnou společnost obchodníků, která vynálezci půjčila 800 guldenů (zhruba cena stáda devadesáti statných býků).

Přípravné práce trvaly asi dva roky (odlévání liter, zkušební tisky...). Avšak v roce 1455 Fust nečekaně vypověděl smlouvu a Gutenberg nebyl schopen dluh splatit. Následoval proces, který Gutenberga finančně zruinoval. Celá jeho dílna se dostaly do majetku investora. Ten na prodeji Gutenbergových Biblí vydělal velké jmění.

Zchudlý Gutenberg žil v posledních letech svého života z dobrodiní jednoho kurfiřta, který ho každý rok zaopatřoval ošacením, obilím a dvěma sudy vína.

Vynálezce zemřel roku 1468 v Meinzu, ale ještě se dožil toho, jak jeho vynález dobyl svět.

Další informace v časopisu Ethos 2004/4, strana 22-27

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Martin Luther

Mike Fearon
Martin Luther
Stefanos, 165.00 Kč

ks