Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Gutenbergův vynález

Knihtisk

Někdy kolem roku 1440 přišel Johannes Gutenberg na nápad používat k tisku ne dřevěné desky, do kterých se (jako dosud) vyřezávaly obrázky a text, ale rámy složené z jednotlivých vyjímatelných písmenek. Gutenberg byl zlatník, čehož využil, protože bylo třeba vyrobit drobné litery.

Kolem roku 1450 dospěl k plánu vytisknout Bibli. Bylo to však finančně nesmírně náročné. Gutenbergovým nápadem byl nadšen Johannes Fust a založil podpůrnou společnost obchodníků, která vynálezci půjčila 800 guldenů (zhruba cena stáda devadesáti statných býků).

Přípravné práce trvaly asi dva roky (odlévání liter, zkušební tisky...). Avšak v roce 1455 Fust nečekaně vypověděl smlouvu a Gutenberg nebyl schopen dluh splatit. Následoval proces, který Gutenberga finančně zruinoval. Celá jeho dílna se dostaly do majetku investora. Ten na prodeji Gutenbergových Biblí vydělal velké jmění.

Zchudlý Gutenberg žil v posledních letech svého života z dobrodiní jednoho kurfiřta, který ho každý rok zaopatřoval ošacením, obilím a dvěma sudy vína.

Vynálezce zemřel roku 1468 v Meinzu, ale ještě se dožil toho, jak jeho vynález dobyl svět.

Další informace v časopisu Ethos 2004/4, strana 22-27

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Tajemství Bible

Palla, Alfréd
Tajemství Bible
A-Alef, 220.00 Kč

ks