Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Umí povzbuzovat a motivovat

Mám kamaráda, o kterém můžu říct, že umí povzbuzovat a motivovat druhé lidi. Ale povzbuzuje je jinak, než aby jim říkal: „Tohle bys měl udělat.“

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Silní muži

John Crotts
Silní muži
Didasko, běžná cena 110 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 107 Kč

ks

Sám je důvěryhodný

Je důvěryhodný v tom, jak se chová v práci, jaké má manželství a rodinu, je ochoten přiznat a napravit vlastní chyby. Když o něm víme toto, snadno pak bereme vážně, co nám říká.

Rozpozná potenciál člověka

Jak tedy povzbuzuje? Je dobrý pozorovatel lidí a umí odhadnout, co kdo dokáže. Podle toho potom vypadá jeho motivování. Neřekne: „Hele, měl bys udělat to a to.“ Dělá to jinak. Popíše potenciál člověka, například: „Ty máš takový dobrý přístup k lidem, kterým někdo ublížil, dokonce s tím máš sám zkušenosti. Věřím, že by ses mohl věnovat konkrétně Petrovi, který tím právě prochází.“ U někoho jiného vnímá třeba zodpovědnost za vedení nebo schopnost jiné konkrétní služby v duchovní oblasti. K tomu pak povzbuzuje.

„To dokážeš!“
„Ty na to máš!“
„Věřím ti!“

Když takový člověk cítí důvěru druhých, vidí jejich očekávání, pak se je snaží nezklamat a je to pro něho motivací.

Pro každého z nás je povzbuzením, když někdo vyjadřuje důvěru v naše schopnosti, zkušenosti a když nám ukáže konkrétní zaměření, v čem bychom mohli uspět, kdybychom se tomu věnovali. Pak je snadné, dokonce radostné s podporou takového člověka se dané práce chopit a vytrvat v ní.

Jako Bůh

I pro Boha je radostí, když mu důvěřujeme v tom, že je všemocný, že má moc udělat, o co ho žádáme: „Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.“ (Marek 11,24) Je však svrchovaný, takže se vždycky sám rozhoduje, jestli nás vyslyší, nebo ne. Třeba proto, že zná další okolnosti.

Vyjádřit důvěru je
hodně silné povzbuzení!

Matouš (8,1-3) zachycuje Ježíšovu reakci na takovou důvěru jednoho nemocného člověka: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ −  On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ Vidíte, nemocný vyjádřil důvěru a Ježíš rád udělal zázrak. A znovu říkám, že tak Bůh nemusí jednat vždy.

Pozorujte a vyjádřete důvěru

Staňte se i vy takovými povzbuzovateli. Učte se sledovat obdarování a práci druhých, bavte se s nimi o tom, ukažte jim jejich silné stránky a možnosti uplatnění.

A potom jim vyjádřete důvěru, že to zvládnou, možná se tomu budou věnovat dlouhodobě a také Bůh dá najevo, že jim důvěřuje.

Jan Vopalecký, prosinec 2023

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Vzorec moudrosti: Řád - zmatek - obnovený řád

Autor objevuje obecný vzorec, který platí pro společnost, duchovní směry a vůbec všechno. Tento řád lze objevit ...

Vzorec moudrosti: Řád - zmatek - obnovený řád
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Silní muži

John Crotts
Silní muži
Didasko, běžná cena 110 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 107 Kč

ks


12 způsobů, jak vás mění mobil

Tony Reinke
12 způsobů, jak vás mění mobil
Didasko, běžná cena 299 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 290 Kč

ks


Úzkost

R. Caldwell
Úzkost
Didasko, 79.00 Kč

ks