Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Co lze mentoringem předávat, získávat

Vymezení mentoringu

Mladý člověk, který má život před sebou, má široké pole možností. Jednak (1) si může vybrat směr. Ten je dán osobností, individuálním obdarováním či zájmy mentorovaného. A jednak (2) záleží na tom, jak půjde životem. V tomto jak se mísí takové vlastnosti jako je poctivost/prohnanost, pesimismus/optimismus, nedbalost/důslednost, štědrost/lakota a mnoho dalších. Tyto vlastnosti získávají mladí lidé tím, že se dívají na starší zkušenější přátele, mentory. A přitom se učí, že pozitivní stránky mají smysl, že jsou něčím, co vydrží. Pokud je mladý člověk bez mentora, nemá nikoho otcovského typu, snadno dojde k osobnímu závěru, že být zodpovědný a poctivý nemá smysl, a na všechno dobré rezignuje.

Cíle mentoringu

Je dobré, aby si mentor udělal představu, co by mělo být obsahem a cílem vzájemného vztahu. Pak tu představu mohou spolu s učedníkem probrat, upravit.

Co může být tou představou? Jeden biblický tip za všechny: „…Se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu“ (Ko 1,28). Cílem není jen to, aby se druhý něco dověděl, ale spíš aby se někým stal, zde takovým, aby jej Kristus se ctí mohl představit svému Otci, Bohu.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Poslední šance

Tomáš Pala
Poslední šance
ALEF-Křesťanské sbory, běžná cena 120 Kč
Naše sleva: 12 Kč
Vaše cena: 108 Kč

ks

Kdy se lze obejít bez mentoringu, a kdy ne

Řadu věcí se člověk naučí sám – načte si literaturu, najde zdroje na internetu, naposlouchá si podcasty, videa. Tak se získávají informace. Něco však sám nezíská. Sem patří životní postoje, reakce, gesta – ty člověk získá pouze ve společnosti s někým, nejlépe s několika dalšími lidmi. Pak si je snadno spontánně zapamatuje a naučí se je používat.

Obsah mentoringu

Mentoringem se předává to, co se jinak předává jen těžko. Mladý člověk nasává, co mentor vysílá. Vyzařuje svou osobnost a své postoje, často bez toho, že by si to přímo uvědomoval. Patří sem nadšení nebo lhostejnost, vztah k opačnému pohlaví, k manželovi, k dětem, ukazuje, jak žije, když je sám. Nemyslete si, je na nás vidět, jak žijeme s Bohem, jestli náš život s ním má hloubku, nebo máme s Bohem jen „pracovní“ vztah, tedy hledáme ho, jen když něco potřebujeme. Stejně tak ne vždy utajíme, jak se chováme, když jsme sami v koupelně.

Měl by to být kvalitní čas. Na jedné straně trochu připravený, ale na druhé straně by měl být volný, protože je to interaktivní a týká se běžného života. Jeho součástí by vždy mělo být povzbuzování. A také zpětná vazba i pro mentora. Mentor tím získá pohled ze strany generace, která je jiná, než generace, ve které vyrůstal on. Proto je dobré, aby ji od mladšího člověka vyžadoval.

Obousměrný efekt

Mentoring prohlubuje život mentora i mentorovaného, bude je to oba inspirovat. Vlastně je to velmi snadné. Není třeba se pracně něco učit, snažit si zapamatovat, pochopit − člověk se jen dívá a získává – a přitom se stává někým.

Jan Vopalecký, prosinec 2023

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Poslední šance

Tomáš Pala
Poslední šance
ALEF-Křesťanské sbory, běžná cena 120 Kč
Naše sleva: 12 Kč
Vaše cena: 108 Kč

ks


Pět jazyků lásky pro singles

Gary Chapman
Pět jazyků lásky pro singles
Návrat, běžná cena 369 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 358 Kč

ks


Charakter jako předpoklad úspěchu

H. Cloud
Charakter jako předpoklad úspěchu
Návrat, běžná cena 290 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 281 Kč

ks