Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(4 min.)

Poslouchejte na Spotify

Zvítězili, i když padli

Ve stylu fantasy

Spousta lidí, kteří zpívají, hrají na harfy a oslavují Boha. Obdivují ho, chválí, že je spravedlivý a že dělá opravdu velké věci.

Co je to za lidi? Jsou to ti, kteří zvítězili nad příšernou šelmou, která se má objevit v posledních dobách. Má to být šelma, která vypadá děsivě jako drak, co ho známe z pohádek − a ještě mnohem hrozivěji. Má plno hlav, rohů, ale nejvýznačnější je na ní to, že má velkou moc a uráží Boha. Dokonce o jednu hlavu přišla, ale uzdravila se. To vyvolalo údiv, že se jí všichni začali klanět a ona toho jaksepatří zneužívá. Posmívá se Bohu, nebi a pak se dala do boje proti lidem, kteří Boha uctívají.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Vášeň a čistota

Elisabeth Elliotová
Vášeň a čistota
Didasko, běžná cena 269 Kč
Naše sleva: 8 Kč
Vaše cena: 261 Kč

ks

Řádí, jak jen může − zabíjí, vláčí do zajetí, vymáhá si, aby se jí všichni klaněli, dělá různé divy, například nechala vytvořit sochu, která pak ožila. A ty, kdo se jí neklaní, zabíjí nebo přinejmenším drasticky omezuje.

Vítěz není ten, kdo rozdrtí a zabije svého soka, ale ten, kdo se nepokloní zlu.


Osobně věřím, že tato doba tady ještě není, protože se nenaplnily jiné charakteristické znaky této doby, jak jsou popsané v knize Zjevení. Ale Bible o takové době mluví a jednou nastane. Lidský život přestal mít cenu. Lidé trpí a umírají ne podle toho, co zlého udělali, ale podle toho, jestli se klaní, nebo ne.

Když se vrátíme do biblické budoucnosti, zaznívá také hlas, že ty, kdo se klaní šelmě, čeká Boží hněv a trest. Nejsou to občasné názory na sociálních sítích, ale všem lidem to hlásá anděl. Kdo se klaní, má se teď dobře, ale běda mu!

Realita?

Pro lidi to musí být hrozná doba. Koho poslechnout? Proti vlastní vůli a vlastnímu svědomí se podřídit zlé všemocné šelmě, nebo odolat, riskovat život a věřit, že Bůh mi to jednou v nebi vynahradí?

Teď nevyprávím historii, ale mluvím o budoucnosti. Připadá mi moudré, abychom se na ni připravili, abychom se rozhodli už teď, jak potom zareagujeme.

Co je to klanět se? Nepřítel dnes nevyžaduje předklony. Do svého područí si lidi získává například tím, že je udržuje v neustálém poklusu, zaměřuje je na materiální zajištění nebo na pseudoduchovno, do některých zatne dráp okultismu (věštkyně, horoskopy, čtení z ruky) či jiné závislosti. A také tím, že chce, aby se o něm pořád mluvilo, přemýšlelo, abychom se ho báli, mluvili o něm. Jde mu o reklamu − a „slávu“. Společným znakem toho všeho je snaha odvést pozornost od Krista, aby nebyli zachráněni.

Zatím − podle mého chápání do příchodu Krista, tedy do vytržení církve − se nabízí možnost úniku tím, že uvěříme v Krista. To znamená osobně pro sebe akceptovat, že Ježíš Kristus se dobrovolně nechal odsoudit místo mě, umřel a Bůh díky Kristu považuje všechny mé prohřešky za odpuštěné.

Kdo je tedy vítěz?

Další scéna. V nebi je zástup lidí, kteří oslavují Boha a zpívají Beránkovu píseň. Dávají najevo své přesvědčení, že Bůh je dobrý a spravedlivý. Co že je to za lidi? Jsou to ti, kdo zvítězili nad šelmou, nad její sochou, nad jejím vnucovaným znamením. Jak nad ní mohli zvítězit? Z toho, co píše Bible, se nezdá, že by ji zabili, zneškodnili a nastolili nový pořádek. Spíš naopak. Zemřeli a teď se objevují v nebi − a to jako vítězové.

Kdo tedy nakonec zvítězil? Relativně všemocná šelma, nebo ti, kdo se jí nepoklonili? I za cenu, že sami umřeli? Bible říká, že ti, kdo odolali − i když je to stálo život. Toto hodnocení zaznívá až na druhém břehu, v nebi, a zároveň je naprosto jasné, že poklonit se šelmě a přijmout její podmínky znamená absolutní prohru a věčnou osobní katastrofu.

Podobně i dnes se má obecně za to, že vítěz je ten, kdo má velkou moc a nepřítele rozdrtí. Zřejmě to není pravda. Z biblické knihy Zjevení (např. 13. a 15. kapitola) plyne, že vítěz je ten, kdo se neklaní zlu. A klanět se může znamenat už jen o něm přemýšlet, věřit, že říká pravdu, nebo se ho bát. Je na každém z nás, abychom si promysleli, jaké to má pro nás dopady a co z toho pro sebe vyvodíme.

Přeji vám i sobě, abychom byli vítězové. Mocní nás mohou ohnout, ale nemohou nás donutit, abychom se jim klaněli.

Jan Vopalecký, únor 2022,
Článek vznikl při čtení Zjevení 15

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Ne bezpeční lidé

Chceme mít vztahy − a vybíráme si k tomu nesprávné lidi. Lidé, se kterými bychom si neměli nic začínat, prost ...

Ne bezpeční lidé
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Vášeň a čistota

Elisabeth Elliotová
Vášeň a čistota
Didasko, běžná cena 269 Kč
Naše sleva: 8 Kč
Vaše cena: 261 Kč

ks


Poutníkův dar

Andrews, Andy
Poutníkův dar
Návrat, běžná cena 210 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 204 Kč

ks

Cestou zármutku

H. Norman Wright
Cestou zármutku
Návrat, běžná cena 170 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 160 Kč

ks