Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.

2Tm 3,16 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Jak se ve všedním životě dočkat něčeho velkého?

Má křesťan stále konat nějakou duchovní práci, evangelizovat, modlit se? Jak to zvládat, když má ještě chodit do práce, vychovávat děti, podílet se na životě svého sboru?

Když v Bibli čtu Pavlův životopis a uvědomím si, že to je vzor křesťanského života, tak si kladu otázku, jak to všechno zvládat? Cestovat po sborech, vyučovat, odolávat útokům nepřátel evangelia...

Ale pak se uklidním, když si vzpomenu na Filipa. Když byl mladý, pomáhal v domově pro seniory − staral se o vdovy (Skutky 6), potom byl nějakou dobu v Samaří, kde pracoval jako misijní pracovník (Skutky 8) a nakonec měl zvláštní misi, při které uvěřil ministr financí jedné africké země (Skutky 8,26-40).

Ale potom se Filip usadil v Cezareji, kde žil nějakých pětadvacet let a není o něm řeč. A když o něm pak padne kratičká zmínka (Skutky 21,9), je vidět, že celou dobu žil normálně jako křesťan, oženil se, dobře vychoval čtyři dcery, zřejmě tedy chodil do zaměstnání a stále byl dobrým křesťanem.


Někteří (obvykle mladší lidé bez závazků) mají možnost a také vnitřní sílu konat v lidských očích velké věci − misijní cesty, různá vystoupení či zvláštní akce. Jiní mají všechny dny skoro stejné, zaměstnání, děti, rodina, zodpovědnost v různých komunitách a ve sboru − a to je jejich život, kde se má projevovat jejich křesťanství.

Ať. Hlavně ať se projevuje. Postoji, slovy, příkladem. Ať děláme cokoli, všechno máme dělat jako pro Krista (Koloským 3,23). A při všem můžeme prožívat Boží přítomnost a moc, Boží vedení, které nás naplňuje vědomím, že jsme na správné cestě.

A jednou za čas se třeba dočkáme nějaké větší události, která stojí za to, aby byla zapsána i v Bibli − jako Pavlova návštěva u Filipa v Cezareji (Skutky 21,8-9).

Jan Vopalecký, prosinec 2016


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/vsedni-zivot-krestana.php
To nejlepší pro jeho slávu

Oswald Chambers
To nejlepší pro jeho slávu
Návrat domů, běžná cena 375 Kč
Naše sleva: 15 Kč
Vaše cena: 360 Kč

ks