Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.

Iz 43,2 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaJak se ve všedním životě dočkat něčeho velkého?

Má křesťan stále konat nějakou duchovní práci, evangelizovat, modlit se? Jak to zvládat, když má ještě chodit do práce, vychovávat děti, podílet se na životě svého sboru?

Když v Bibli čtu Pavlův životopis a uvědomím si, že to je vzor křesťanského života, tak si kladu otázku, jak to všechno zvládat? Cestovat po sborech, vyučovat, odolávat útokům nepřátel evangelia...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)

W. MacDonald
Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 32 Kč
Vaše cena: 768 Kč

ks

Ale pak se uklidním, když si vzpomenu na Filipa. Když byl mladý, pomáhal v domově pro seniory − staral se o vdovy (Skutky 6), potom byl nějakou dobu v Samaří, kde pracoval jako misijní pracovník (Skutky 8) a nakonec měl zvláštní misi, při které uvěřil ministr financí jedné africké země (Skutky 8,26-40).

Ale potom se Filip usadil v Cezareji, kde žil nějakých pětadvacet let a není o něm řeč. A když o něm pak padne kratičká zmínka (Skutky 21,9), je vidět, že celou dobu žil normálně jako křesťan, oženil se, dobře vychoval čtyři dcery, zřejmě tedy chodil do zaměstnání a stále byl dobrým křesťanem.


Někteří (obvykle mladší lidé bez závazků) mají možnost a také vnitřní sílu konat v lidských očích velké věci − misijní cesty, různá vystoupení či zvláštní akce. Jiní mají všechny dny skoro stejné, zaměstnání, děti, rodina, zodpovědnost v různých komunitách a ve sboru − a to je jejich život, kde se má projevovat jejich křesťanství.

Ať. Hlavně ať se projevuje. Postoji, slovy, příkladem. Ať děláme cokoli, všechno máme dělat jako pro Krista (Koloským 3,23). A při všem můžeme prožívat Boží přítomnost a moc, Boží vedení, které nás naplňuje vědomím, že jsme na správné cestě.

A jednou za čas se třeba dočkáme nějaké větší události, která stojí za to, aby byla zapsána i v Bibli − jako Pavlova návštěva u Filipa v Cezareji (Skutky 21,8-9).

Jan Vopalecký, prosinec 2016

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Nic zvláštního. (1)
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě. (1)

 

  Doporučujeme:

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

To je snadné přikázat, ale jak to dělat? Být svatý v praxi není jednoduché ani laciné, ale je to možné. Především: ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)

W. MacDonald
Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 32 Kč
Vaše cena: 768 Kč

ks


Jak získat národy pro Boha

R.W.Carman
Jak získat národy pro Boha
Teba, běžná cena 99 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 96 Kč

ks