Čtení Bible obnoví váš život

menu
 
------

Citát z Bible:

Splnil jsi mu touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů jsi neodepřel.

Ž 21,3 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.Jak se ve všedním životě dočkat něčeho velkého?

Má křesťan stále konat nějakou duchovní práci, evangelizovat, modlit se? Jak to zvládat, když má ještě chodit do práce, vychovávat děti, podílet se na životě svého sboru?

Když v Bibli čtu Pavlův životopis a uvědomím si, že to je vzor křesťanského života, tak si kladu otázku, jak to všechno zvládat? Cestovat po sborech, vyučovat, odolávat útokům nepřátel evangelia...

Ale pak se uklidním, když si vzpomenu na Filipa. Když byl mladý, pomáhal v domově pro seniory − staral se o vdovy (Skutky 6), potom byl nějakou dobu v Samaří, kde pracoval jako misijní pracovník (Skutky 8) a nakonec měl zvláštní misi, při které uvěřil ministr financí jedné africké země (Skutky 8,26-40).

Ale potom se Filip usadil v Cezareji, kde žil nějakých pětadvacet let a není o něm řeč. A když o něm pak padne kratičká zmínka (Skutky 21,9), je vidět, že celou dobu žil normálně jako křesťan, oženil se, dobře vychoval čtyři dcery, zřejmě tedy chodil do zaměstnání a stále byl dobrým křesťanem.


Někteří (obvykle mladší lidé bez závazků) mají možnost a také vnitřní sílu konat v lidských očích velké věci − misijní cesty, různá vystoupení či zvláštní akce. Jiní mají všechny dny skoro stejné, zaměstnání, děti, rodina, zodpovědnost v různých komunitách a ve sboru − a to je jejich život, kde se má projevovat jejich křesťanství.

Ať. Hlavně ať se projevuje. Postoji, slovy, příkladem. Ať děláme cokoli, všechno máme dělat jako pro Krista (Koloským 3,23). A při všem můžeme prožívat Boží přítomnost a moc, Boží vedení, které nás naplňuje vědomím, že jsme na správné cestě.

A jednou za čas se třeba dočkáme nějaké větší události, která stojí za to, aby byla zapsána i v Bibli − jako Pavlova návštěva u Filipa v Cezareji (Skutky 21,8-9).

Jan Vopalecký, prosinec 2016

-------------

  Napište svůj názor.

To nejlepší pro jeho slávu

Oswald Chambers
To nejlepší pro jeho slávu
Návrat domů, běžná cena 375 Kč
Naše sleva: 15 Kč
Vaše cena: 360 Kč

ks