Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu

Gn 3,15 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Všichni lidé pocházejí z jedněch rodičů

V nové průlomové genetické studii [#1] dospěli vědci Rockefellerovy univerzity v New Yorku a biocentra Univerzity v Bazileji k závěru, že všichni dnes žijící lidé (a bylo to ověřeno i na více než devadesáti procentech všech živočišných druhů) pocházejí z jediného původního páru prarodičů.

Další důsledek této studie pod vedením profesorů Marka Younga Stoeckle a Davida Solomona Thalera spočívá v tom, že tyto singulární páry prarodičů žily ne před stamiliony let, ale pouze před sto až dvěma sty tisíci lety. Studie byla zveřejněna ve vědeckém magazínu Human Evolution.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Dokáže věda vysvětlit všechno / e-book

John Lennox
Dokáže věda vysvětlit všechno / e-book
ALEF-Křesťanské sbory, 110.00 Kč

ks

Výsledky studie tak zpochybňují všechna paradigmata evoluční teorie. „Závěry jsou velmi překvapující,“ vysvětluje profesor Mark Stoeckle, „a já jsem proti nim tolik bojoval! Naše výsledky zpochybňují představu, že dnešní živočišné druhy jsou staré miliony let.“ Genetická data o člověku jsou jednoznačná. „Jsou konzistentní s problematickou oblastí jediného páru,“ uvádí profesor Thaler v rozhovoru pro rádio Fox News: „Celé lidstvo pochází z jediné rodičovské dvojice.“

Vědci před dvěma desetiletími zjistili, že DNA obsažená v mitochondriích má v sobě typický vzorec. Kanadský genetik Paul Herbert pro to prosadil pojem „čarový kód DNA“, protože touto genovou sadou je možné identifikovat živočišné druhy podobně jako zboží v supermarketu. Dávají pohled do minulosti a ukazují stáří daného druhu podobně jako letokruhy stromů. První letokruh nastavuje věk na nulu. Thaler a Stoeckle zkoumali „čarové kódy“ asi 100 000 druhů. Je to „jedna z nejpracnějších studií, které kdy byly provedeny,“ říká odborný redaktor Steve Warren. Vyvolává „velké záhady“. Tyto poznatky nejsou kompatibilní s běžnými teoriemi o původu člověka a živočišných druhů.

V sekci „Věda“ na stránkách „Daily Mail“ se dočteme, že tyto poznatky zpochybňují evoluční paradigma, které v současnosti akceptuje celá vědecká společnost. Věda musí nyní vysvětlit, jak je možné, že na počátku lidských dějin stál jen jediný pár, a to ne před neomezeně dlouhou dobou. Obojí je v diametrálním rozporu s evoluční teorií. Profesor Stoeckle se domnívá, že na celém světě byl jen jediný pár, z něhož pocházejí všichni dnešní lidé (a že tak je tomu i u naprosté většiny živočišných druhů), protože Země byla možná postižena globální katastrofou, která redukovala lidskou populaci a téměř všechna zvířata – a to na jeden jediný pár. Ale nakolik je pravděpodobné, že na celé planetě přežil z lidí a téměř ze všech živočichů vždy jen jeden pár schopný se rozmnožovat? Je to vůbec představitelné?

O jakou událost se mohlo jednat? Spisovatel Michael Marshall, který právě pracuje na knize o původu života, toto vysvětlení odmítá v příspěvku pro časopis Forbes: „Za posledních 200 000 let není v geologickém schématu ani stopa po nějaké takové globální události.“ Lidstvo postihlo několik ničivých katastrof, ale ty se odehrávaly v různých dobách a na různých místech, ne současně na celé planetě.

Představa, že celé lidstvo pochází z jediného páru, zapadá do biblické zprávy o stvoření. Vědci zjišťují, že všichni lidé si jsou na rovině mitochondriální DNA mimořádně podobní. Průměrný rozdíl mezi dvěma lidmi činí na genetické mitochondriální rovině asi jen 0,1 procenta. Konvenční teorie, která vychází z nekonečně mnoha náhodných mutací během neomezeně dlouhé doby, naznačuje mimořádně širokou rozmanitost dnešního genetického vybavení živočichů včetně člověka. „Co říká toto genetické zjištění? − Nepotvrzuje to,“ říká profesor Stoeckle. „Genetická rozmanitost většiny druhů na Zemi je zhruba stejná.“ Při předpokládaném stáří milionů let by genetická variabilita byla řádově vyšší, než ukazuje studie.

DNA ukazuje ještě něco, co je v rozporu s evoluční teorií. Podle teorie náhodného postupného vzniku živočichů během dlouhé doby by přechody mezi různými populacemi měly být plynulé. Genetický výzkum provedený při této studii však ukazuje jasně oddělené skupiny živočichů. Bible mluví o „druzích“.

Thomas Lachenmaier
Se svolením autora převzato z časopisu Factum 2019/2, str. 31

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Křesťanství - opium, nebo pravda?

Existuje Bůh? Univerzitní profesoři, jeden matematik, druhý klasický řečtinář, zaujmou jednoduchostí argumentace, p ...

Křesťanství - opium, nebo pravda?
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Dokáže věda vysvětlit všechno / e-book

John Lennox
Dokáže věda vysvětlit všechno / e-book
ALEF-Křesťanské sbory, 110.00 Kč

ks