Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Vybrali vás? Tak můžete být v klidu

Znáte pocit, když vás vyberou? Ať už jste se dostali na výběrovou školu, prošli jste všemi fázemi výběrového řízení a přijali vás, nebo si vás šéf vybral, že vám svěří zvláštní úkol − pak si dovedete představit, co to je, když vás vyberou.

Něco takového nám dopřál Bůh, když si nás vybral. Ne, že bychom nějak prokázali své kvality nebo něčím získali jeho pozornost a zalíbili se mu. Jeho výběr nezávisel na našich kvalitách, ale na jeho rozhodnutí, spíš slitování. Přiznám se, že nevím, podle čeho se (v mém případě) rozhodoval. Ale beru to a jsem za to vděčný.

On si nás vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří... V něm máme vykoupení skrze jeho krev -- odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti. Efezským 1,4.7

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Enoch

Beitze, Stefan
Enoch
KřS Kunčičky, běžná cena 50 Kč
Naše sleva: 1 Kč
Vaše cena: 49 Kč

ks

Povznáší mě záměr, proč si mě vybral: abych o něm šířil, jaký je, doslova, abych žil k chvále slávy jeho milosti. Proto ze mě udělal svého syna, zaplatil za mě všechny dluhy a odpustil mi je. To je docela dobrá motivace, když mě lidi zklamou, když se mi do ničeho nechce − prostě si vzpomenu, že si mě Bůh vybral pro sebe.

Chuť do života

Kolem sebe však naopak potkávám lidi, kteří asi nevědí, že jsou vybraní. Celkově jsou pořád nervózní, podráždění, nejistí, jako by jim chyběla chuť do života. Nevědí, co mají dělat, potácejí se, někdy svým životem dokonce dělají sobě i Bohu ostudu...

Takoví lidé jako by seděli a čekali, až je zavolají na pohovor, jako ti, kdo ještě nevědí, jestli je vyberou, jestli to všechno má smysl. Zatím je jejich život samá nervozita a vnitřní zmatek, nemají jistotu, nevědí čí jsou a co vlastně chtějí.

Proto Pavel považoval za důležité křesťany v Efezu ujistit, že jsou vybráni, aby dělali čest tomu, kdo je vybral a přijal. Taky bych vás chtěl zaměřit na to, abyste se podívali na to, že jste vybraní, že jste Boží děti, přijali to jako svou motivaci a podle toho žili. On s vámi má svůj záměr!

Vybrali, nevybrali?

Připadáte si jako ti, kdo nevědí, jestli je Bůh vybral? On jasně říká, že chce, aby všichni lidé byli zachráněni (1.Timoteovi 2,4), že je blízko těm, kdo jsou zdrcení a zachraňuje je (Žalm 34,19). Klíčem k té záchraně je víra v Ježíše Krista (Jan 6,47). Ale o tom je zase jiné čtení.

...před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. (1. Timoteovi 2,3-4)

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. (Žalmy 34:19)

[Ježíš:] Říkám vám: kdo věří ve mne, má život věčný.(Jan 6:47)

Jan Vopalecký, listopad 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Enoch

Beitze, Stefan
Enoch
KřS Kunčičky, běžná cena 50 Kč
Naše sleva: 1 Kč
Vaše cena: 49 Kč

ks


Formování spirituality v listu Římanům

Jiří Beneš
Formování spirituality v listu Římanům
Návrat, běžná cena 290 Kč
Naše sleva: 12 Kč
Vaše cena: 278 Kč

ks


Nepopsaný list

Dan B. Allender
Nepopsaný list
Návrat, běžná cena 249 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 239 Kč

ks