Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

výrok toho, jenž slyší Boží řeči a zná poznání Nejvyššího, který vidí vidění Všemohoucího, padá a má otevřené oči: Vidím ho, není to teď, sleduji ho, není to hned: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele a probodne skráně Moába, temeno všech synů Šétových.

4M 24,16 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Vybrali vás! Tak můžete žít v klidu

Znáte pocit, když vás vyberou? Ať už jste se dostali na výběrovou školu, prošli jste všemi fázemi výběrového řízení a přijali vás, nebo si vás šéf vybral, že vám svěří zvláštní úkol − pak si dovedete představit, co to je, když vás vyberou.

Něco takového nám dopřál Bůh, když si nás vybral. Ne, že bychom nějak prokázali své kvality nebo něčím získali jeho pozornost a zalíbili se mu. Jeho výběr nezávisel na našich kvalitách, ale na jeho rozhodnutí, spíš slitování. Přiznám se, že nevím, podle čeho se (v mém případě) rozhodoval. Ale beru to a jsem za to vděčný.

On si nás vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří... V něm máme vykoupení skrze jeho krev -- odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti. Efezským 1,4.7

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Ježíš náš úděl

Wilhelm Busch
Ježíš náš úděl
ALEF Křesťanské sbory, 65.00 Kč

ks

Povznáší mě záměr, proč si mě vybral: abych o něm šířil, jaký je, doslova, abych žil k chvále slávy jeho milosti. Proto ze mě udělal svého syna, zaplatil za mě všechny dluhy a odpustil mi je. To je docela dobrá motivace, když mě lidi zklamou, když se mi do ničeho nechce − prostě si vzpomenu, že si mě Bůh vybral pro sebe.

Chuť do života

Kolem sebe však naopak potkávám lidi, kteří asi nevědí, že jsou vybraní. Celkově jsou pořád nervózní, podráždění, nejistí, jako by jim chyběla chuť do života. Nevědí, co mají dělat, potácejí se, někdy svým životem dokonce dělají sobě i Bohu ostudu...

Takoví lidé jako by seděli a čekali, až je zavolají na pohovor, jako ti, kdo ještě nevědí, jestli je vyberou, jestli to všechno má smysl. Zatím je jejich život samá nervozita a vnitřní zmatek, nemají jistotu, nevědí čí jsou a co vlastně chtějí.

Proto Pavel považoval za důležité křesťany v Efezu ujistit, že jsou vybráni, aby dělali čest tomu, kdo je vybral a přijal. Taky bych vás chtěl zaměřit na to, abyste se podívali na to, že jste vybraní, že jste Boží děti, přijali to jako svou motivaci a podle toho žili. On s vámi má svůj záměr!

Vybrali, nevybrali?

Připadáte si jako ti, kdo nevědí, jestli je Bůh vybral? On jasně říká, že chce, aby všichni lidé byli zachráněni (1.Timoteovi 2,4), že je blízko těm, kdo jsou zdrcení a zachraňuje je (Žalm 34,19). Klíčem k té záchraně je víra v Ježíše Krista (Jan 6,47). Ale o tom je zase jiné čtení.

...před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. (1. Timoteovi 2,3-4)

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. (Žalmy 34:19)

[Ježíš:] Říkám vám: kdo věří ve mne, má život věčný.(Jan 6:47)

Jan Vopalecký, listopad 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls. (1)
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Poutníkova cesta

Kniha znázorňující cestu života křesťana tímto světem − městem zkázy − do nebeského města − na Sion. Prochází ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Ježíš náš úděl

Wilhelm Busch
Ježíš náš úděl
ALEF Křesťanské sbory, 65.00 Kč

ks


Nepopsaný list

Dan B. Allender
Nepopsaný list
Návrat, běžná cena 249 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 239 Kč

ks