Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu


------

Citát z Bible:

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.

Ž 121,3 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Vzpomeň si na mě!

Ježíš je úžasný. Zkuste si to představit: Visíte jako někdo nevinný na kříži, vedle vás dva darebáci, všichni máte kruté bolesti, a v tom se jeden z nich ozve: „Vzpomeň si na mě, až budeš v ráji.„

Odhadoval bych, že normálně by ho člověk odbyl: „Dej mi pokoj, já mám teď jiné starosti, chci být sám a musím se vyrovnat s tím, co se to děje.“

Reakce dnešního uhoněného, vystresovaného člověka by mohla být: „Jo, pošli mi mail a připomeň mi to, abych na to nezapomněl, já se na to potom podívám.„

Ale Pán Ježíš přemáhá svou ukrutnou bolest, věnuje se kajícímu zločinci, soucítí s ním a dává mu okamžité ujištění: „Dnes budeš se mnou v ráji!“

No řekněte, není Ježíš úžasný! Nemusíme mu říkat: „Potom někdy si vzpomeň.“ Nevím, jestli má Pán Ježíš lepší paměť, ale vím, že se námi zabývá ihned, nemusíme se bát, že zapomene. Má pro nás sluch hned teď a také hned teď zasahuje, ujišťuje − i když naši momentální situaci třeba nemění.

Kdysi dávno se jeden člověk také nacházel v těžké situaci, byl nespravedlivě odsouzen, seděl ve vězení. Ale nemstil se lidem kolem sebe, naopak si sám všímal, že mají problémy, naslouchal jim a dával odpovědi na jejich životní otázky. Jednomu z nich dokonce mohl říct: „Tebe z vězení pustí a ty se znovu dostaneš do panovníkovy blízkosti. − Vzpomeň si pak na mě a přimluv se za mě, že jsem tu nespravedlivě, jestli by se s tím nedalo něco udělat...“ On však zapomněl. Vzpomněl si až po dlouhé době, když sám panovník farao potřeboval vyložit sny. Tak se Josef dostal z vězení ven.


Zatím to byly příběhy, které se nás tak moc netýkají. V Bibli je však ještě jedna zmínka: Vzpomeňte si na mě! Zní trochu jinak: Vzpomínejte na mě, a často! A vždycky, když na mě budete vzpomínat, tak si u toho vezměte kousek chleba a napijte se vína! To čiňte na mou památku! Nechci, abyste pro mě něco udělali, u někoho se za mě přimluvili, prostě si mě jen připomínejte.

Máme důvod vzpomínat na Pána Ježíše, připomínat si ho jako toho, kdo za nás, za mě umřel, vstal z mrtvých, kdo se za mě přimlouvá a zase přijde!

Máme tady dva příklady lidí, kterým byla adresována prosba „Vzpomeň si na mě!“ Co my? Jsme na tom jako ten číšník v egyptském vězení, nebo jako Pán Ježíš, který jedná okamžitě, a to tak, že to má dopad do věčnosti?

Jan Vopalecký, květen 2018


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
------

 (1 příspěvek)

www.ethos.cz/vzpomen-si-na-me.php

Nákupem knih podpoříte tento web.

Bručko

Olson Bruce
Bručko
KMS, běžná cena 270 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 259 Kč

ks

A říkal: „Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království.“
Ježíš mu řekl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ Lukáš 23,42-43