Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
Inspirováno:

Víc než vliv

Vztah s Ježíšem působí něco víc, než že nás ovlivňuje

Když spolu dva lidi kamarádí, stává se, že jeden přejímá od druhého chování, slovník i myšlení. Proto zodpovědní rodiče dbají na to, s kým se jejich děti setkávají. Stačí, aby kluk začal chodit do školky a po týdnu přinese tolik slov, která dosud neslyšel, a zkouší je používat doma, zkouší, co na to rodiče, jestli mu to projde. Jiní rodiče si naopak přejí, aby se jejich dítě kamarádilo s někým konkrétním, protože ví, že se od něho může přiučit něčemu dobrému.

My dospělí na tom nejsme jinak. S kým kamarádíme? Od koho se učíme? Jaká slova, jaké chování od druhých přejímáme?

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Komenský v sukních

Faldynová, Marie
Komenský v sukních
Křesťanský život, běžná cena 85 Kč
Naše sleva: 2 Kč
Vaše cena: 83 Kč

ks

Biblický Jan napsal dopis, ve kterém připomíná, že věřící lidé − řečeno dnešními populárními slovy − mezi sebou kamarádí a že je to kamarádství se samým Ježíšem. Ve skutečnosti se jedná o hlubší vztah než kamarádství a tím spíše můžeme a máme od sebe navzájem − a především od Ježíše − přejímat slovník, způsoby chování i myšlení.

Vztah s Ježíšem však na nás má ještě jeden účinek, který v mezilidských vztazích sotva existuje. Očišťuje nás! Nejen že přestáváme dělat to, co je špatné a nově začínáme dělat to, co je dobré, ale vztah s Ježíšem nás dokonce činí v očích druhých a především v Božích očích nevinnými, čistými, tedy pokud chodíme ve světle, to znamená žijeme dobře a s vědomím, že Bůh všechno vidí.

No řekněte, nestojí za to, abychom kamarádili s Ježíšem, žili ve světle a díky tomu i v čistotě?

Jan Vopalecký, květen 2018

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.(2)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Komenský v sukních

Faldynová, Marie
Komenský v sukních
Křesťanský život, běžná cena 85 Kč
Naše sleva: 2 Kč
Vaše cena: 83 Kč

ks


Už samotný vztah s Pánem Ježíšem nás očišťuje.

1. Janův 1,3-7

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. (4) To píšeme, aby naše radost byla úplná. (5) A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. (6) Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. (7) Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.