Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(5 min.)


Oddělovač

Citát z Bible:

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.

Žd 12,1 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Mezi dvěma ženami

Snacha a tchyně . .


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Otrokem z Boží vůle

Nejde o to, abychom se měli dobře, měli dost peněz a neměli problémy.

Některým lidem Bůh celý život připravil tak, že jsou v nevýhodě − nemocní, narodili se jako otroci, narodili se v zemi, kde je otrokem každý, kde je chudoba − a východisko není.

Mohou toužit, snažit se − podaří se to jen některým.

Co tedy Bůh chce? Aby všichni zbohatli, uzdravili se? − Tak to nevypadá.

Něco má zůstat tak, jak je. Něco se může a má změnit, zlepšit, dojít k úlevě.

Ale důležitější než životní pohoda je asi něco jiného?

[dohledat v Bibli, najít odpovědi]

Já tomu rozumím tak, že Bůh chce, abychom i v těch podmínkách (které nemůžeme změnit) žili čestně, dělali v nich Bohu čest a v těch podmínkách zůstávali.

Pane Bože, některé věci mohu a mám změnit

některé věci změnit nemohu a mám v nich zůstat tobě věrný

Dej mi moudrost, abych věděl, co mohu změnit a co změnit nemohu.

„Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu, odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu, a moudrost, abych je uměl od sebe odlišit.“ — Arthur Miller

Zdroj: https://citaty.net/citaty/22432-arthur-miller-boze-dej-mi-klid-abych-prijimal-veci-ktere-zmen/

„Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit.“ — Aischylos

Zdroj: https://citaty.net/citaty/273747-aischylos-boze-dej-mi-vytrvalost-abych-prekonal-veci-kter/

„Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat.“ — Reinhold Niebuhr

Zdroj: https://citaty.net/autori/reinhold-niebuhr/

V dnešní době je pro nás více méně samozřejmé, že všichni mají stejná práva, že otroci neexistují, ale tak tomu nebývalo vždy.

Josef se v Egyptě stal otrokem a nezdá se, že by se tomu vzpíral. Ano, určitě to bylo pokořující, ale on na Boha nezanevřel, ale tuto roli přijal a stal se vzorným otrokem.

Pak se nespravedlivě dostal do vězení. Nijak se nehájil, nijak se proti tomu neozval − tehdy vlastně ani nemohl. Josef tuto roli přijal s pokorou jako Boží poslání a s důvěrou v Boží dobrotu, která je nad tím, dělal i ve vězení Bohu čest. I když nepochybně trpěl.

Co takoví lidé opravdu prožívali, se dozvídáme v Žalmech. I ve starověku měli emoce, štvala je křivda, trápili se a úpěli k Bohu.

V Novém zákoně Pavel píše: „Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal. Byl jsi povolán jako otrok? Netrap se tím. Ale kdyby ses mohl stát svobodným, raději toho použij. Koho Pán povolal jako otroka, má v Pánu svobodu. Koho povolal jako svobodného, je v poddanství Kristově“ (1. Korintským 7,18-21).

Nečteme si, že otroci by se měli bouřit a utíkat na svobodu. Ale kdyby se objevila příležitost být na svobodě, ať toho využije − ale bez vzpoury, bez násilí. Stejně tak kousek dál čteme, že Bůh způsobil, že se narodil jako žid − má zůstat židem, někdo se narodil jako pohan − ať žije dále jako pohan.

V Ga 3,28 k těmto dvěma dvojicím přibývá ještě dvojice muž a žena. V tom, jak díky Kristu získávají odpuštění, si jsou všichni rovni − otrok i svobodný, žid i pohan, muž i žena. Odtud vyvozuji, že žena se nemá snažit být jako muž nebo naopak.

To nemá souvislost jen s transgenderem, ale i s rolemi. Muž má dělat to, co patří muži, žena, co patří ženě.

Dokonce ani pronásledovaní, trpící křesťané nemají nadávat, vzpírat se − ale naopak ostatní křesťané se mají ujímat vězňů, navštěvovat je a snažit se zmírnit jejich utrpení.

Také nemocní − ti nemohou nadávat, že jsou nemocní − leda na Boha − a to by neměli, a na druhých je, aby jim druzí (lékaři) pomáhali zmírňovat utrpení − a ostatní aby je navštěvovali.

Stejně tak ženy by se neměly bouřit. Pokud se jim zdá, že jsou v nižším postavení, muži by je neměli ponižovat, (1P 3,?).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Možná, že dnes už nejsou otroci, takže se nerozlišuje mezi otroky a svobodnými. Stejně tak má pramalý význam, že je někdo Žid a někdo pohan − možná to dospělo i k tomu, že rozdíl v rolích mužů a žen také už není podstatný. Klidně ať žena dělá, co se dosud považovalo za mužskou roli a naopak.

Ale neměla by v tom být vzpoura. Otroci se tehdy neměli bouřit. Když žena má od Boha slovo, nebo má inteligenci, aby srozumitelně vyučovala, tak ať vyučuje − ale rozhodující je postoj. Nemělo by to být: „Tak teď jsme si konečně vydobyly právo mluvit, tak já vám teď ukážu.“ − To by vadil ten postoj.

Ale jestliže žena trpí tím, že má nižší postavení, tak by toho muž neměl zneužívat.

Otrok by se neměl bouřit proti svému pánovi − stejně tak by se řádný občan (tím spíš křesťan) neměl bouřit proti vládě.

Jde tedy o to, aby se muž nevytahovat a neponižoval ženu.

A když žena má co říct, tak by to mělo také být v pokoře.

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 


Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Deprese - vzhlédnout ze tmy /M

E. T. Welch
Deprese - vzhlédnout ze tmy /M
Didasko, běžná cena 299 Kč
Naše sleva: 21 Kč
Vaše cena: 278 Kč

ks