Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Ř 12,2 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.

Víc než vliv

Vztah s Ježíšem působí něco víc, než že nás ovlivňuje

Když spolu dva lidi kamarádí, stává se, že jeden přejímá od druhého chování, slovník i myšlení. Proto zodpovědní rodiče dbají na to, s kým se jejich děti setkávají. Stačí, aby kluk začal chodit do školky a po týdnu přinese tolik slov, která dosud neslyšel, a zkouší je používat doma, zkouší, co na to rodiče, jestli mu to projde. Jiní rodiče si naopak přejí, aby se jejich dítě kamarádilo s někým konkrétním, protože ví, že se od něho může přiučit něčemu dobrému.

My dospělí na tom nejsme jinak. S kým kamarádíme? Od koho se učíme? Jaká slova, jaké chování od druhých přejímáme?

Biblický Jan napsal dopis, ve kterém připomíná, že věřící lidé − řečeno dnešními populárními slovy − mezi sebou kamarádí a že je to kamarádství se samým Ježíšem. Ve skutečnosti se jedná o hlubší vztah než kamarádství a tím spíše můžeme a máme od sebe navzájem − a především od Ježíše − přejímat slovník, způsoby chování i myšlení.

Vztah s Ježíšem však na nás má ještě jeden účinek, který v mezilidských vztazích sotva existuje. Očišťuje nás! Nejen že přestáváme dělat to, co je špatné a nově začínáme dělat to, co je dobré, ale vztah s Ježíšem nás dokonce činí v očích druhých a především v Božích očích nevinnými, čistými, tedy pokud chodíme ve světle, to znamená žijeme dobře a s vědomím, že Bůh všechno vidí.

No řekněte, nestojí za to, abychom kamarádili s Ježíšem, žili ve světle a díky tomu i v čistotě?

Jan Vopalecký, květen 2018


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/zijeme-spolu-s-jezisem.php
Ježíš, jak jsem ho neznal

Yancey, Philip
Ježíš, jak jsem ho neznal
Návrat, běžná cena 265 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 260 Kč

ks


Už samotný vztah s Pánem Ježíšem nás očišťuje.

1. Janův 1,3-7

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. (4) To píšeme, aby naše radost byla úplná. (5) A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. (6) Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. (7) Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.