Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: "Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře."

Žd 8,5 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Víc než vliv

Vztah s Ježíšem působí něco víc, než že nás ovlivňuje

Když spolu dva lidi kamarádí, stává se, že jeden přejímá od druhého chování, slovník i myšlení. Proto zodpovědní rodiče dbají na to, s kým se jejich děti setkávají. Stačí, aby kluk začal chodit do školky a po týdnu přinese tolik slov, která dosud neslyšel, a zkouší je používat doma, zkouší, co na to rodiče, jestli mu to projde. Jiní rodiče si naopak přejí, aby se jejich dítě kamarádilo s někým konkrétním, protože ví, že se od něho může přiučit něčemu dobrému.

My dospělí na tom nejsme jinak. S kým kamarádíme? Od koho se učíme? Jaká slova, jaké chování od druhých přejímáme?

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Komenský v sukních

Faldynová, Marie
Komenský v sukních
Křesťanský život, běžná cena 85 Kč
Naše sleva: 2 Kč
Vaše cena: 83 Kč

ks

Biblický Jan napsal dopis, ve kterém připomíná, že věřící lidé − řečeno dnešními populárními slovy − mezi sebou kamarádí a že je to kamarádství se samým Ježíšem. Ve skutečnosti se jedná o hlubší vztah než kamarádství a tím spíše můžeme a máme od sebe navzájem − a především od Ježíše − přejímat slovník, způsoby chování i myšlení.

Vztah s Ježíšem však na nás má ještě jeden účinek, který v mezilidských vztazích sotva existuje. Očišťuje nás! Nejen že přestáváme dělat to, co je špatné a nově začínáme dělat to, co je dobré, ale vztah s Ježíšem nás dokonce činí v očích druhých a především v Božích očích nevinnými, čistými, tedy pokud chodíme ve světle, to znamená žijeme dobře a s vědomím, že Bůh všechno vidí.

No řekněte, nestojí za to, abychom kamarádili s Ježíšem, žili ve světle a díky tomu i v čistotě?

Jan Vopalecký, květen 2018

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls. (1)
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Komenský v sukních

Faldynová, Marie
Komenský v sukních
Křesťanský život, běžná cena 85 Kč
Naše sleva: 2 Kč
Vaše cena: 83 Kč

ks


Už samotný vztah s Pánem Ježíšem nás očišťuje.

1. Janův 1,3-7

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. (4) To píšeme, aby naše radost byla úplná. (5) A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. (6) Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. (7) Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.