Ethos - Domovská stránka


Křesťanské čtení pro celou rodinu

menu
 

 Bible mluví
 Jsi dobrý, ale...
 Ocenění pro nenápadné
 Co máš napsané na čele?
 Jsem jiný, než si myslím?
 Ty nejodolnější nalákáme jinak
 Větší a lepší!
 Vzpomeň si na mě
 Byl jsem mrtvý!
 Respektujeme autority?
 Jsi král! - Opravdu?
 Nemám čas
 Odvážní, ale prázdní
 Jak nás Ježíš ovlivňuje?
 Netěkej a naslouchej
 Co všechno potřebujete
 Povědomí o Bohu se vytrácelo postupně a nenápadně
 Má vaše vytrvalost cíl?
 Chyby při mluvení
 Trpět „pro Krista“
 Mám všeho dost, tak co?
 Hlavně abych dělal, co dělat mám
 Kam se díváš?
 Zátěž nevadí, ale zdržuje
 Musí svědek víry věřit
 Ne jako ve starověku
 Jsi dobrý, ale to nestačí
 Když to začíná se slzami...
 Získat kvalifikaci pro život
 Jak dělat dobré věci
 Když píšu, tak myslím
 Jak můžeme být ozdobou?
 Ohrožují naši pohodu
 Nakolik jste zbožní
 Iniciátor nebo jen napodobovatel
 Z čeho čerpáte sílu?
 Do jaké budoucnosti investovat svůj život?
 Jako hráz proti zlu
 Kdo se tě zastane?
 Jaká je tvoje víra?
 To je normálka, ne?
 A... jak dobře ho znáte?
 Všední život a velké věci
 Spurgeon a Moody
 Umíte být spolu
 Dobře si rozumět
 Láska jako samozřejmost
 Mezilidské vztahy
 Sexualita
 Manželství
 Ženy
 Chlapi
 Výchova
 Zdraví
 Aktuální dění
 Život a hodnoty
 Duchovní život
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.

J 14,21 E
(Další citáty)

------

Víc než vliv

Vztah s Ježíšem působí něco víc, než že nás to ovlivňuje

Když spolu dva lidi kamarádí, stává se, že jeden přejímá od druhého chování, slovník i myšlení. Proto zodpovědní rodiče dbají na to, s kým se jejich děti setkávají. Stačí, aby kluk začal chodit do školky a po týdnu přinese tolik slov, která dosud neslyšel, a zkouší je používat doma, zkouší, co na to rodiče, jestli mu to projde. Jiní rodiče si naopak přejí, aby se jejich dítě kamarádilo s někým konkrétním, protože ví, že se od něho může přiučit něčemu dobrému.

My dospělí na tom nejsme jinak. S kým kamarádíme? Od koho se učíme? Jaká slova, jaké chování od druhých přejímáme?

Biblický Jan napsal dopis, ve kterém připomíná, že věřící lidé − řečeno dnešními populárními slovy − mezi sebou kamarádí a že je to kamarádství se samým Ježíšem. Ve skutečnosti se jedná o hlubší vztah než kamarádství a tím spíše můžeme a máme od sebe navzájem − a především od Ježíše − přejímat slovník, způsoby chování i myšlení.

Vztah s Ježíšem však na nás má ještě jeden účinek, který v mezilidských vztazích sotva existuje. Očišťuje nás! Nejen že přestáváme dělat to, co je špatné a nově začínáme dělat to, co je dobré, ale vztah s Ježíšem nás dokonce činí v očích druhých a především v Božích očích nevinnými, čistými, tedy pokud chodíme ve světle, to znamená žijeme dobře a s vědomím, že Bůh všechno vidí.

No řekněte, nestojí za to, abychom kamarádili s Ježíšem, žili ve světle a díky tomu i v čistotě?

Jan Vopalecký, květen 2018

-------------

Ježíš, jak jsem ho neznal

Yancey, Philip
Ježíš, jak jsem ho neznal
Návrat, běžná cena 265 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 260 Kč

ks


Už samotný vztah s Pánem Ježíšem nás očišťuje.

1. Janův 1,3-7

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. (4) To píšeme, aby naše radost byla úplná. (5) A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. (6) Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. (7) Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.