Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Jeho sestra se faraónovy dcery otázala: Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila?

2M 2,7 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Život je boj a to dává smysl

Proč musíme chodit do práce, obstarávat peníze, hledat něco, co nám dává smysl, dřít se a mít starosti? Protože život je boj!

Co to znamená? Čekají nás další boje a ty nepřestanou, dokud jsme naživu! I když složíme ruce, lehneme si do postele, boje budou! Ďábel nám nedá pokoj! A Bůh taky ne! Například s pokušením bojují ochrnutí lidé, dospělí i děti, bohatí podnikatelé, úspěšní sportovci, duchovní vůdcové…

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Charakter jako předpoklad úspěchu

H. Cloud
Charakter jako předpoklad úspěchu
Návrat, běžná cena 290 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 281 Kč

ks

A člověk, který sebou nechá házet jako hadrem, má taký své boje – kolikrát se dostane do situace, do které se nechtěl dostat. Rezignuje? Je to boj, jestli rezignovat úplně, nebo jestli vůbec ještě něco dělat.

Celé to říkám proto, abychom se nedivili, že život je boj. Zároveň je život příležitost něčeho dosáhnout. A je to příležitost získat víc než obdiv žen, dětí, druhých chlapů, velkého množství lidí… Rozumíte, co těmi boji myslím?

**************

Vzpomeňte si na nějaký svůj životní boj. Který byl nejtěžší?

**************

Biblické příklady:

  • Proč musel David pořád před Saulem utíkat?
  • Abraham měl slíbeného syna. – To čekání byl pro něho životní boj. Dokonce i když už syna měl, tak prožíval boj, když ho měl obětovat.
  • Biblický Josef procházel samými boji – s bratry, v Egyptě u Potífara, ve vězení a když byl potom ministr, tak musel bojovat sám se sebou, jak jednat se svými bratry.
  • Pavlův boj s nemocí, s nepřáteli, s únavou, ale vnitřní nutkání a nadšení pro Krista mu nedalo se zastavit.
  • Pán Ježíš to měl hodně těžké, když se měl nechat „zbytečně“ umučit kvůli beznadějným hříšníkům.

**************

Život má smysl díky tomu, že je to boj!

**************

Duchovní boj

Svůj vedeme proti duchovním mocnostem! (Ef 6,12) Ďábel nás provokuje k boji – posmívá se nám například: kdo nebyl na dovolené v Thajsku, ten je nula! Ďábel chce, abychom bojovali za něco, co za boj vždycky nestojí, a přitom si ani nevšimli, že nám unikají daleko důležitější věci!

Nejde vždy nutně o to, abychom obhájili sebe, ale abychom dělali to, co je správné, dobré, abychom obhájili pravdu, Boží čest. Kolikrát se necháme svést hádkami o nedůležité věci – a je to přitom past, abychom ztratili kredit nebo prohráli něco důležitějšího.

Nenechte se ďáblem vyprovokovat k jeho boji, k tomu, abyste bojovali za něco zbytečného nebo dokonce špatného.

Víte, co je odvážný boj víry? Když jdete do boje ne za sebe, ale za někoho druhého, například modlitba za záchranu někoho – jeho spasení, zdraví, návrat…

A to musím pořád bojovat?

Vlastně ano. Život je nastavený tak, že se nedá nebojovat. A když, tak něco není v pořádku.

a) Nečinnost, zahálka, odmítání boje

Představte si, že byste nemuseli chodit do práce, stačilo by pracovat třeba dvě hodiny denně a dostali byste na celý měsíc dost na to, abyste mohli uživit rodinu, měli kde bydlet, mohli si dovolit auto, dovolenou, dobré jídlo… Co byste potom dělali? – Odpočívali? Neukousali byste se nudou? Sportovali? Chodili do bazénu, jezdili se projet autem, seděli a povídali s rodinou, s kamarády… co ještě? Nějakou dobročinnost? − Jakou?

A nepřestalo by vás to bavit? Nenudili byste se? A nezkoušeli byste i něco, co je špatné? Nedopřávali byste si pohodlí? Na úkor druhých? Neklesala by vaše morálka? Nedívali byste se na lechtivé scény, na horory, na vraždy, možná byste chodili na demonstrace… Tak to bylo v Římě, tak žili farizeové, tak žil David těsně předtím, než zhřešil… Život bez boje má blízko k hříchu.

Kdybychom měli klid, pokoj a jen si užívali, pak by nás ještě víc trápila naše prázdnota. Neměli bychom pro co žít, byla by to nuda, vycházel by na povrch náš nicotný obsah. Proto je lépe o něco usilovat, bojovat!

b) Vzdát svůj boj

Svůj boj vzdáváme třeba už jen tím, že pracujeme bezmyšlenkovitě, je to jen rutina. Ztratili jsme ze zřetele cíl, o nic nám nejde a ani nevíme, o co by nám mělo jít!

Některý druh boje vzdáváme, v jiném se nedáme a neohroženě bojujeme. Ezau vzdal boj o prvorozenství, Jákob to nevzdal! Některý boj můžeme vzdát (když jde o peníze, o luxusní dovolenou, o image... Zato boj s hříchem (Židům 12,4), boj o poctivost nebo (sexuální) čistotu bychom vzdát neměli! Dokážeme rozeznat, které boje můžeme vzdát, a které nikdy ne?

Za co tedy bojovat?

Dnešní mladí lidé by rádi měli něco, pro co by mohli umřít! – Něco, co by je nadchlo, pro co by žili, za co by bojovali, za co se rvali – a když nic takového nemají, bojují za takové věci jako je klima, gender nebo se věnují sportu či hudbě, což není něco, pro co by byl člověk ochoten umřít.

Muž potřebuje dělat něco, za co sklízí ocenění, uznání, úctu – jedním slovem slávu. Tu podle Bible všichni ztratili a postrádají ji, Římanům 3,23.

A jak se dá získat sláva, úcta, obdiv? – Vítězstvím v boji! Když někdo zvítězí, druzí říkají: „Ten je dobrý!“ Každý z nás touží po takovém uznání!

Bojujeme o slávu, o vlastní slávu − i když to neřekneme přímo! Jak ji získat? Její základ člověk získá tím, že mu ji dá Bůh. A Bůh ji dává na základě Kristových zásluh (jeho smrti) těm, kdo v Krista uvěří, že se pro ně obětoval. To je základ odpuštění, základ nového vztahu s Bohem. A Božím základním atributem je sláva.

A pak se dá sláva získat osvědčeností, vítězstvím v boji víry: „Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus“ (1 Petrův 1,6-7).

Pokud ovšem bojujeme o vlastní slávu a snažíme se přitom obejít Boha, pak vymýšlíme boje, které vedou jen k pomíjivé slávě – sport, peníze, krása, okázalost... toho se člověk nenabaží.

**************

Nejšťastnější lidé jsou ti, kteří vědí, co chtějí, a za tím jdou, o to bojují − a nevzdávají se!

**************

Úkol na 2 minuty

Vzpomeňte si na svůj nejtěžší boj, největší boj – když jste dobývali svou ženu? Když jste se snažili přestat pít, když jste potřebovali vydělat víc peněz, znovu získat sebedůvěru nebo důvěru blízkých po spáchaném hříchu? Jak to dopadlo? Vyhráli jste? Vzdali jste to? Zavál to čas? Dá se to ještě dnes nějak dořešit?

Máte něco, za co chcete bojovat? Co by to mělo být? Možná je to něco aktuálního. Ale je to součástí něčeho většího. Čeho?

Než půjdete večer spát, napište si na kus papírku (ne do mobilu!), za co chcete v životě bojovat. Aspoň pro nejbližších čtrnáct dní!

Jan Vopalecký, říjen 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Charakter jako předpoklad úspěchu

H. Cloud
Charakter jako předpoklad úspěchu
Návrat, běžná cena 290 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 281 Kč

ks

Za co se modlit, co udělat:
  • Není váš boj zdržováním od něčeho důležitějšího?
  • Boj je cesta k tomu, abychom dosáhli něčeho, co má cenu.
  • Není třeba se k některému vašemu boji vrátit a dobojovat ho?

Charakter jako předpoklad úspěchu

H. Cloud
Charakter jako předpoklad úspěchu
Návrat, běžná cena 290 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 281 Kč

ks


Fundamentalismus

T. Schirrmacher
Fundamentalismus
Návrat, běžná cena 160 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 155 Kč

ks


Silní muži

John Crotts
Silní muži
Didasko, běžná cena 110 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 107 Kč

ksDalší odkazy

Učit se − to je boj!

J. Piper: How to fight laziness