Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci.

Ef 4,19 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Mezi dvěma ženami

Snacha a tchyně . .


Jsi dobrý příklad?

Dobrý osobní příklad je silnější magnet, než silná slova. Zvlášť, když je naším vzorem Ježíš. Ale následovat Ježíšův příklad je pořád málo!


Kyberšikana

Digitální média a jejich nebezpečí, facebook, twitter, kyberšikana, sebevražda Google počítače, televize, šikana


Co je hřích a jak se ho zbavit?

Tři nejčastější způsoby, jak se lidé snaží hříchu zbavit, jsou člověka spíš stahují níž a níž, Co tedy člověka osvobozuje?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Život je boj a to dává smysl

Proč musíme chodit do práce, obstarávat peníze, hledat něco, co nám dává smysl, dřít se a mít starosti? Protože život je boj!

Co to znamená? Čekají nás další boje a ty nepřestanou, dokud jsme naživu! I když složíme ruce, lehneme si do postele, boje budou! Ďábel nám nedá pokoj! A Bůh taky ne! Například s pokušením bojují ochrnutí lidé, dospělí i děti, bohatí podnikatelé, úspěšní sportovci, duchovní vůdcové…

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Bůh, technologie a křesťanský život

Tony Reinke
Bůh, technologie a křesťanský život
Didasko, běžná cena 360 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 349 Kč

ks

A člověk, který sebou nechá házet jako hadrem, má taký své boje – kolikrát se dostane do situace, do které se nechtěl dostat. Rezignuje? Je to boj, jestli rezignovat úplně, nebo jestli vůbec ještě něco dělat.

Celé to říkám proto, abychom se nedivili, že život je boj. Zároveň je život příležitost něčeho dosáhnout. A je to příležitost získat víc než obdiv žen, dětí, druhých chlapů, velkého množství lidí… Rozumíte, co těmi boji myslím?

**************

Vzpomeňte si na nějaký svůj životní boj. Který byl nejtěžší?

**************

Biblické příklady:

  • Proč musel David pořád před Saulem utíkat?
  • Abraham měl slíbeného syna. – To čekání byl pro něho životní boj. Dokonce i když už syna měl, tak prožíval boj, když ho měl obětovat.
  • Biblický Josef procházel samými boji – s bratry, v Egyptě u Potífara, ve vězení a když byl potom ministr, tak musel bojovat sám se sebou, jak jednat se svými bratry.
  • Pavlův boj s nemocí, s nepřáteli, s únavou, ale vnitřní nutkání a nadšení pro Krista mu nedalo se zastavit.
  • Pán Ježíš to měl hodně těžké, když se měl nechat „zbytečně“ umučit kvůli beznadějným hříšníkům.

**************

Život má smysl díky tomu, že je to boj!

**************

Duchovní boj

Svůj vedeme proti duchovním mocnostem! (Ef 6,12) Ďábel nás provokuje k boji – posmívá se nám například: kdo nebyl na dovolené v Thajsku, ten je nula! Ďábel chce, abychom bojovali za něco, co za boj vždycky nestojí, a přitom si ani nevšimli, že nám unikají daleko důležitější věci!

Nejde vždy nutně o to, abychom obhájili sebe, ale abychom dělali to, co je správné, dobré, abychom obhájili pravdu, Boží čest. Kolikrát se necháme svést hádkami o nedůležité věci – a je to přitom past, abychom ztratili kredit nebo prohráli něco důležitějšího.

Nenechte se ďáblem vyprovokovat k jeho boji, k tomu, abyste bojovali za něco zbytečného nebo dokonce špatného.

Víte, co je odvážný boj víry? Když jdete do boje ne za sebe, ale za někoho druhého, například modlitba za záchranu někoho – jeho spasení, zdraví, návrat…

A to musím pořád bojovat?

Vlastně ano. Život je nastavený tak, že se nedá nebojovat. A když, tak něco není v pořádku.

a) Nečinnost, zahálka, odmítání boje

Představte si, že byste nemuseli chodit do práce, stačilo by pracovat třeba dvě hodiny denně a dostali byste na celý měsíc dost na to, abyste mohli uživit rodinu, měli kde bydlet, mohli si dovolit auto, dovolenou, dobré jídlo… Co byste potom dělali? – Odpočívali? Neukousali byste se nudou? Sportovali? Chodili do bazénu, jezdili se projet autem, seděli a povídali s rodinou, s kamarády… co ještě? Nějakou dobročinnost? − Jakou?

A nepřestalo by vás to bavit? Nenudili byste se? A nezkoušeli byste i něco, co je špatné? Nedopřávali byste si pohodlí? Na úkor druhých? Neklesala by vaše morálka? Nedívali byste se na lechtivé scény, na horory, na vraždy, možná byste chodili na demonstrace… Tak to bylo v Římě, tak žili farizeové, tak žil David těsně předtím, než zhřešil… Život bez boje má blízko k hříchu.

Kdybychom měli klid, pokoj a jen si užívali, pak by nás ještě víc trápila naše prázdnota. Neměli bychom pro co žít, byla by to nuda, vycházel by na povrch náš nicotný obsah. Proto je lépe o něco usilovat, bojovat!

b) Vzdát svůj boj

Svůj boj vzdáváme třeba už jen tím, že pracujeme bezmyšlenkovitě, je to jen rutina. Ztratili jsme ze zřetele cíl, o nic nám nejde a ani nevíme, o co by nám mělo jít!

Některý druh boje vzdáváme, v jiném se nedáme a neohroženě bojujeme. Ezau vzdal boj o prvorozenství, Jákob to nevzdal! Některý boj můžeme vzdát (když jde o peníze, o luxusní dovolenou, o image... Zato boj s hříchem (Židům 12,4), boj o poctivost nebo (sexuální) čistotu bychom vzdát neměli! Dokážeme rozeznat, které boje můžeme vzdát, a které nikdy ne?

Za co tedy bojovat?

Dnešní mladí lidé by rádi měli něco, pro co by mohli umřít! – Něco, co by je nadchlo, pro co by žili, za co by bojovali, za co se rvali – a když nic takového nemají, bojují za takové věci jako je klima, gender nebo se věnují sportu či hudbě, což není něco, pro co by byl člověk ochoten umřít.

Muž potřebuje dělat něco, za co sklízí ocenění, uznání, úctu – jedním slovem slávu. Tu podle Bible všichni ztratili a postrádají ji, Římanům 3,23.

A jak se dá získat sláva, úcta, obdiv? – Vítězstvím v boji! Když někdo zvítězí, druzí říkají: „Ten je dobrý!“ Každý z nás touží po takovém uznání!

Bojujeme o slávu, o vlastní slávu − i když to neřekneme přímo! Jak ji získat? Její základ člověk získá tím, že mu ji dá Bůh. A Bůh ji dává na základě Kristových zásluh (jeho smrti) těm, kdo v Krista uvěří, že se pro ně obětoval. To je základ odpuštění, základ nového vztahu s Bohem. A Božím základním atributem je sláva.

A pak se dá sláva získat osvědčeností, vítězstvím v boji víry: „Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus“ (1 Petrův 1,6-7).

Pokud ovšem bojujeme o vlastní slávu a snažíme se přitom obejít Boha, pak vymýšlíme boje, které vedou jen k pomíjivé slávě – sport, peníze, krása, okázalost... toho se člověk nenabaží.

**************

Nejšťastnější lidé jsou ti, kteří vědí, co chtějí, a za tím jdou, o to bojují − a nevzdávají se!

**************

Úkol na 2 minuty

Vzpomeňte si na svůj nejtěžší boj, největší boj – když jste dobývali svou ženu? Když jste se snažili přestat pít, když jste potřebovali vydělat víc peněz, znovu získat sebedůvěru nebo důvěru blízkých po spáchaném hříchu? Jak to dopadlo? Vyhráli jste? Vzdali jste to? Zavál to čas? Dá se to ještě dnes nějak dořešit?

Máte něco, za co chcete bojovat? Co by to mělo být? Možná je to něco aktuálního. Ale je to součástí něčeho většího. Čeho?

Než půjdete večer spát, napište si na kus papírku (ne do mobilu!), za co chcete v životě bojovat. Aspoň pro nejbližších čtrnáct dní!

Jan Vopalecký, říjen 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(3)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

12 způsobů, jak vás mění mobil

Kniha nebrojí proti mobilům, ale učí nás s nimi zacházet. Autor mistrně aktualizuje biblické principy na dnešní ...

12 způsobů, jak vás mění mobil
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Bůh, technologie a křesťanský život

Tony Reinke
Bůh, technologie a křesťanský život
Didasko, běžná cena 360 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 349 Kč

ks

Za co se modlit, co udělat:
  • Není váš boj zdržováním od něčeho důležitějšího?
  • Boj je cesta k tomu, abychom dosáhli něčeho, co má cenu.
  • Není třeba se k některému vašemu boji vrátit a dobojovat ho?

Fundamentalismus

T. Schirrmacher
Fundamentalismus
Návrat, běžná cena 160 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 155 Kč

ks


Silní muži

John Crotts
Silní muži
Didasko, běžná cena 110 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 107 Kč

ksDalší odkazy

Učit se − to je boj!

J. Piper: How to fight laziness


ks


Boží zázraky a znamení

Ján Ostrolucký
Boží zázraky a znamení
Křesťanský sbor Kunčičky, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks