Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Co Bůh po nás vlastně chce?

Oběti! Bible je plná toho, že Bůh chce oběti. Jaké? Proč?

V určité fázi lidských dějin – když byli Izraelci na poušti a putovali z Egypta do zaslíbené země – Bůh docela podrobně popsal, jaké oběti chce. Bylo jich několik, při čtení mi připadá nápadné, že se vždy dva druhy oběti vyskytují často vedle sebe: oběť za hřích a oběť zápalná.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Život mezi indiány, David Brainerd

Brian h. Cosey
Život mezi indiány, David Brainerd
Didasko, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 213 Kč

ks

Smyslem oběti za hřích bylo očištění od hříchu. Ve Starém zákoně muselo vždy zemřít nějaké zvířátko, v Novém zákoně přinesl jedinečnou oběť Pán Ježíš Kristus, která platí pro všechny lidi, pro všechny hříchy a pro všechny věky.

Jakmile člověk zhřeší, zaslouží si smrt. Když si uvědomí, co se stalo a jaké to má důsledky, nezbývá mu než uznat, že je v zoufalé situaci – potřebuje zachránit. Záchrana spočívá v tom, že uvěří v Krista. Uvěří, že Kristus ho zachraňuje tím, že za něho umřel. To je oběť za hřích.

A zápalná oběť? Tou lidé, kteří s Bohem prožili něco silného, ve Starém zákoně vyjadřovali: „Pane Bože, ty jsi úžasný, mám tě rád! Chtěl bych ti něčím udělat radost, něco ti darovat.“ Pak přinesl zápalnou oběť.


Když se dnes zeptáme, co po nás Bůh vlastně chce, odpověď zní stejně: Oběť za hřích a oběť zápalnou.

  • Vyřešit ve svém životě zlé věci, které Boha urážejí, ze kterých je smutný. Vírou v oběť Pána Ježíše, který umřel místo mě, je mi odpuštěno, moje špatnosti, hříchy jsou odpuštěny. Vztah s Bohem je zase narovnaný a můžeme jít dál.
  • Bůh je velký, je láska, je skvělý! Chce, abychom s ním žili, objevovali ho a dávali mu najevo svůj obdiv a vděčnost. To vyjadřuje oběť zápalná.

Koneckonců – my nejsme schopni sami udělat něco, co by se Bohu líbilo. Jediné, co ho plně uspokojí je Kristova dokonalost a my se v ní můžeme schovat tím, že v něho věříme. Takže Kristus přinesl i oběť zápalnou.

Co tedy Bůh chce:

1. Abychom s ním urovnali svůj vztah a vyčistili všechno špatné

2. Očekává naši vděčnost a oddanost

Tehdy je člověk šťastný a spokojený. To platilo kdysi dávno a platí to i dnes.

Jan Vopalecký, leden 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (3)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.(1)

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Život mezi indiány, David Brainerd

Brian h. Cosey
Život mezi indiány, David Brainerd
Didasko, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 213 Kč

ks„Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou oběť zápalnou a vykonej za sebe i za lid smírčí obřady.„ 3. Mojžíšova 9,7


Svítá...

A. Adlof
Svítá...
Didasko, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 213 Kč

ks