Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(3 min.)Citát z Bible:

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Ko 3,16 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaCo všechno dělá Bůh?

Co dělám já

Často se mi stává, že mám moc práce. V zaměstnání musím plnit své povinnosti, potom vyřizuji telefony, chození po městě, nakoupit, doma dohlédnout na školu dětí, pak nám vržou dveře do koupelny a musím je namazat – spousta maličkostí, ale když se mě večer zeptáte, co jsem celý den dělal, nemůžu si vzpomenout: „No, pořád něco...“

Co dělá Bůh

Při svém čtení Bible procházím právě Žalmy. Zvlášť v posledních z nich mě zaujaly časté zmínky, co všechno dělá Bůh – Hospodin určuje počet hvězd, buduje Jeruzalém, zjednává pokoj, dává sníh jak vlnu, podpírá všechny klesající, hladovým dává chléb, osvobozuje vězně... (Žalmy 145-147)

Co dělá Bůh? Často to ani moc nepozoruji, považuji to za samozřejmost, že ráno vyjde slunce, že mám co obědvat, kde bydlet, nepřemýšlím, že by s tím měl Bůh příliš něco společného. Snadno mě to svede k postoji: „No, co by měl Bůh dělat? Bůh patří do Bible, do kostela, k neděli, ale v běžném životě...?“

Bůh dělá dobré věci

Když se ale do svého života podívám pořádně, jsou v něm nesmazatelné stopy toho, že Bůh žije a působí i dnes. A právě ty okamžiky a ta období, kdy Bůh v mém životě jedná, dělají můj život krásným a plným. To, o čem se píše v Bibli, co zachycují knihy, filmy, televize, o čem lidé hodně diskutují – to jsou vlastně okamžiky, kdy Bůh něco významného dělá – jen my si to často neuvědomujeme.

Abraham zplodil syna – z Boží moci. Mojžíš vyvedl Izrael z Egypta – opravdu Mojžíš? Nebo to byl Bůh? Říká se: „David porazil Goliáše,“ ale sám David říká, že to „je Hospodinův boj,“ že Bůh bojuje. Nehemiáš obnovil hradby kolem Jeruzaléma – ale on sám píše, že i jejich nepřátelé viděli, že to bylo „s pomocí našeho Boha“.

A najednou vidím, že řadu situací, zvlášť těžkých, někdy i bolestných, způsobil Bůh. Chci někomu „šetrně“ vynadat, dám se s ním do hovoru a on mi otvírá oči, že nakonec se mnohé mění v životě nás obou; jindy se nechám uprosit dcerou, abych se s ní projel na kole – a ona na to pak dlouho vzpomíná jako na silný zážitek. Nebo se odhodlám k nějakému nezvyklému kroku a má to dopad na řadu lidí.

Já jen mluvím, ale životy a srdce lidí mění Bůh. Začínám se stydět, že se pořád zaměřuji na to, co mám dělat já, co jsem už udělal a co (velkého?) ještě udělám – a přitom všechno, co má nějakou cenu, co z „mých“ činů stojí za řeč, vlastně vykonal Bůh, byť za pomoci mých rukou, úst, byl jsem u toho.

A tak se chci zaměřovat na to, co dělá Bůh, co chce konat v mém životě, v mé rodině, v našem sboru, v zaměstnání, v našem městě i národě. A on koná – nedá se to přehlédnout. Obdivuji Boha, cením si toho, že do toho svého počínání vtahuje lidi, dokonce mě osobně! „Vše, co činí Bůh, je dobré!“ – Přeji Vám, milí čtenáři, abyste taky mohli být „u toho, když Bůh jedná.“

Jan Vopalecký, září 2007

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Poznej skutečného Ježíše

John Blanchard
Poznej skutečného Ježíše
Didasko, běžná cena 175 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 168 Kč

ks

Podobné články:

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Základní prostředky milosti

Někteří křesťané čekají, že Bůh jejich problémy vyřeší zázrakem. To je sice možné, ale od nás se čeká ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Poznej skutečného Ježíše

John Blanchard
Poznej skutečného Ježíše
Didasko, běžná cena 175 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 168 Kč

ks


Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti.Žalm 145,6


Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí, (11) ať hovoří o tvém slavném kralování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, (12) aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého. Žalm 145,10-12


Hospodin učinil... (8) Hospodin otvírá..., Hospodin napřimuje..., Hospodin miluje... (9) Hospodin ochraňuje ty... Žalm 146,6-9