Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

"Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.

Zj 3,8 E
(Další citáty)
Nejlepší články


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ale ta možnost by měla vždy zůstat. Když dítě ví, že je milované, fyzický trest mu neublíží


Jsi dobrý příklad?

Dobrý osobní příklad je silnější magnet, než silná slova. Zvlášť, když je naším vzorem Ježíš. Ale následovat Ježíšův příklad je pořád málo!


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Co je hřích a jak se ho zbavit

Tři nejčastější způsoby, jak se lidé snaží hříchu zbavit, jsou člověka spíš stahují níž a níž, Co tedy člověka osvobozuje?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Inspirováno:

Kdo je pán a kdo pomocník

Záleží nám na tom!

Chceme dělat něco dobrého a taky se o to snažíme. A věříme, že nám v tom Bůh bude pomáhat. Často se modlíme: „Pane Bože, pomoz mi, aby se mi to podařilo.“ A Bůh pomáhá. Nám se zdá, že víme, co dělat a co nedělat, a děláme, co nás baví a co se nám líbí. Přitom stojíme o to, aby nám Bůh pomáhal.

Ale stává se, že práce, která se slibně rozvíjí, najednou dostane ránu − například klíčový pracovník onemocní, vedoucí práce nějak selže a je pro další působení diskvalifikovaný, dojdou peníze, nebo nastanou vnitřní spory a všechno se začne rozpadat. Z nadšené úspěšně vypadající práce zůstanou jen plevelem zarostlé vzpomínky − jako ta budova na obrázku. Pokud se nás to osobně týká, je to velké rozčarování.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Vést jako pastýř

K. Leman, W. Pentak
Vést jako pastýř
Návrat, běžná cena 239 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 234 Kč

ks

Někdy si říkám, jestli bychom to neměli vnímat naopak. Není to spíš Bůh, kdo dělá něco velikého − a nás k tomu jen přizve? Bůh je svrchovaný iniciátor, je to on, kdo je u toho, když se někde začíná nějaká velká dobrá věc, ať je to jednorázová akce, dlouhodobý projekt, nějaká myšlenka nebo cokoli jiného (Jakub 1,17). A Bůh také celou věc nese a udržuje.

Jen na naší lidské úrovni

Já si v té souvislosti kladu otázku, jestli to nebyla jen lidská snaha, dělali to lidé, možná schopní, motivovaní, ale konec konců to bylo lidské dílo a Boha k tomu jen zvali, aby jim pomáhal.

Bůh sice pomáhal, ale nebylo to Boží dílo. Iniciátorem byl člověk. Pak se nedivme, když se nedaří, když to drhne, lidé ztrácejí nadšení a jsou z toho spíš rozčarovaní. No jo, když jsme to dělali my lidé a druhé nutili, tlačili, burcovali, ale Bůh se jen díval − a občas jen pomohl.

Když to vezme do ruky Bůh

Je třeba si vyjasnit, kdo je tu pán. Jestliže něco dělá Bůh, tak je to nezničitelné, nezastavitelně. Pán Ježíš prohlásil o své církvi: „Ani brány pekla ji nepřemohou!“ (Matouš 16,18 E)

A pokud jde o naše zapojení do Božího působení, například „budování církve“, pak je pro nás sice výsada, že se k Jeho dílu můžeme přidat, ale pánem zůstává Kristus a my jsme jen pomocnici, možná jen nástroje. A o to jde.

Když něco koná Bůh, obejde se bez nás, ale přesto nás k tomu často přizve. Nezaslouženě. Ale ani potom si nemůžeme myslet, že jsme tak dobří, že jsme nepostradatelní.

Vrátit mu práva, která mu patří

Když se ohlédnu do minulosti, uvědomuji si, že všichni ti velcí iniciátoři, kteří stáli u zrodu velkých Božích věcí (G. Müller, Ch. H. Spurgeon, D. L. Moody, W. Graham, F. J. Křesina a mnoho dalších), vnímali sami sebe jako nástroje, jako účastníky Božího díla, které si Bůh přizval.

Stává se, že další generace snadno podlehne dojmu, že oni nesou tu pochodeň, všechno dělají stejně jako předchůdci, jen s jiným vnitřním nastavením − otcové pracovali jako Boží služebníci zapojení do Božího díla, zato my pracujeme na svém (přece nám to bylo svěřeno), ale Bůh je už jen pomocník. Takto se choval Samson (Soudců 14-16), Saul (1. Sa­mue­lova 13-14) nebo král Uziáš (2. Para­lipo­menon 26,16). Jestliže to, co bylo dříve slavné, považujeme za svoje dítě, svou zásluhu, stáváme se pány a Boha z toho vytlačujeme. Jen ho občas necháme, aby nám pomohl. Ale on klidně odejde, nechá nám to, možná občas pomůže, ale ono to potom samo dojede.

Co tedy máme dělat? − Možná není třeba rezignovat a skončit. Snad stačí změnit své vnitřní nastavení − vrátit se k tomu, aby pánem celé věci byl znovu Bůh. Znovu mu dáme práva šéfa, pána. Možná bude dělat věci, které jsme nečekali, možná bude muset něco vyčistit, ale zase to bude jeho dílo.

Možná to bude znamenat mít s ním víc schůzek, víc brífingů − rozuměj modliteb, studia Bible, kdy Bůh bude mluvit jen s námi. Jde mu o to, abychom získali postoj: To Bůh dělá něco velikého a mě k tomu jenom přizval.

Na první pohled se nic nezmění, ale do budoucna bude patrné, že je to Boží dílo, které on vede, zajišťuje a stará se, aby překonalo všechna úskalí.

Tak nechejte svého díla a dívejte se, co koná Bůh, možná co chce konat skrze nás a pak se dejte do jeho díla.

Jan Vopalecký, duben 2021

Související články:

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

  Doporučujeme:

Divoký a opravdový

Další skvělá kniha od kvalitního autora Johna Eldridge. Opět se věnuje hlubokým otázkám mužské duše, podobně ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Vést jako pastýř

K. Leman, W. Pentak
Vést jako pastýř
Návrat, běžná cena 239 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 234 Kč

ks