Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Bůh nás zapojuje do svých záměrů

V některých známých pasážích dává Bible jasně najevo, co všechno působí Bůh. V paměti lidí to většinou ulpívá v souvislosti s významnými osobnostmi, které konaly zázraky a převratné věci.

Vezměme si například začátek knihy Exodus (kapitoly 3−4), kde je řeč o Mojžíšovi. Bůh šel za Mojžíšem na poušť a zjevil se mu v hořícím keři. Kousek dál je napsáno: „Sestoupil jsem, abych ho (svůj lid) vysvobodil, vyvedl do zaslíbené země... Vztáhnu ruku na Egypt...“

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Slasti a strasti výchovy

Bruno + Yvonne Schwengelerovi
Slasti a strasti výchovy
Ethos, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 96 Kč

ks

My si obvykle pamatujeme, že Mojžíš působil v Egyptě pohromy, Mojžíš vyvedl Izraelce a Mojžíš je přes poušť dovedl k zaslíbené zemi. Ale ve skutečnosti to byl Bůh.

Když se přesuneme do knihy Jozue (kapitoly 1-7), je to podobné. To Bůh dal Izraelcům zaslíbenou zemi, zastavil vodu v Jordánu, to Bůh naháněl hrůzu jejím obyvatelům, to Bůh dával Izraelcům vítězství...

Bůh by konec konců zvládl všechno během celých dějin světa, nemyslíte? A Bůh toho také hodně udělal.

Přesto ale do svých velkolepých činů a záměrů zapojuje nás lidi. Zve nás, abychom se na těch velkých Božích činech nějak podíleli, a to i přesto, že se nám kolikrát nechce a kolikrát naděláme víc škody než užitku. Bůh − prostřednictvím Mojžíše − vyvedl Izraelce z Egypta, díky Jozuovi je dovedl do zaslíbené země, díky tomu, že David byl odvážný, dal Bůh Izraelcům vítězství nad Goliášem, nad Pelištejci...

Pointa, na kterou chci upozornit, spočívá v tom, že Bůh i dnes uskutečňuje svoje záměry, jedná v našich životech, něco dělá, má nějaký záměr − a nás do toho chce zapojit. Pokud se to má podařit, je třeba, abychom rozuměli, co vlastně Bůh chce, co dělá, kam směřuje. To zjistíme pozorným nasloucháním jeho hlasu (mluví prostřednictvím Ducha svatého − viz Římanům 8,14-16), čtením Bible, sledováním, co se děje kolem nás. A na nás je, abychom mu jednak porozuměli a jednak poslechli a zapojili se do toho, co Bůh koná. Věřím, že to je způsob, jak se můžeme podílet na tom, co koná Bůh.

Mojžíš, Jozue a David jsou velikáni minulosti. Ale třeba Pavel (1. Korintským 3,6-9) mluví o obyčejných lidech (křesťanech), že pracují jako dobří zahradníci, ale Bůh působí, aby zelenina či kytičky dobře rostly.

Zkusme se lépe porozhlédnout, co dělá Bůh a v čem nás zve ke spolupráci s ním.

Jan Vopalecký, květen 2019

Související články:

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Slasti a strasti výchovy

Bruno + Yvonne Schwengelerovi
Slasti a strasti výchovy
Ethos, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 96 Kč

ks


Velkolepé dílo

Evers, Stan
Velkolepé dílo
Poutníkova četba, 55.00 Kč

ks

...a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.1. Korintským 3,8