Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Jak křesťan roste

Křesťan by měl duchovně růst. Každý den trošku. Nemyslím, že růst znamená vždy jen víc vědět nebo víc dělat, ale jde o to, abychom se měnili v tom jací jsme, aby se měnil náš charakter.

Jak se to měří?

Náš růst se měří tím, nakolik se už podobáme Kristu (Efezským 4,13; 1. Janův 3,2). Porostli jsme v tom od včerejška aspoň trochu? V čem mu budeme zítra podobnější než dnes?

Kde k tomu brát sílu?

Je třeba být blízko Ježíši, abychom ho viděli a od něho nasávali. Bible říká, „abychom v něm zůstávali“ (Jan 15,4-5). Jsme jako větev na kmeni. Pokud jsme s ním spojeni, což je normální, pak máme sílu růst a dokonce nést ovoce. Naopak bez spojení s ním nedokážeme vůbec nic.

Jaký je Kristus, v čem ho máme napodobovat?

On o sobě říká: „Učte se ode mě.“ A dále vysvětluje proč: „...protože jsem tichý a pokorný srdcem.“ A výsledek: „Získáte tak odpočinek pro svoje duše.“ (Matouš 11,29)

Duchovní růst, růst do Krista tedy není shon, abychom se dověděli co nejvíc nových věcí, ani abychom toho co nejvíc udělali, ale abychom se učili od Krista tichosti, mírnosti.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Víra, která jedná

John MacArthur
Víra, která jedná
Didasko, běžná cena 269 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 258 Kč

ks

Hodnocení

To, jestli správně rosteme, poznáme podle toho, že budeme odpočatí: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.“ (Matouš 11,29)

Jak tedy křesťan roste? Tím, že napodobuje Krista a učí se od něho být tichý a pokorný. Jestliže roste svou tichostí a pokorou, potom se zvládne naučit se a udělat všechno potřebné. Dokonce i když má náročné životní okolnosti, může prožívat odpočinek..

Jan Vopalecký, listopad 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (2)
 Dal mi nový impuls.(2)
 Dávám mu za pravdu.(4)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Nejsem blázen

„Není blázen, kdo dává, co nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit.“ Jim Elliot se jako mladý manžel ...

Nejsem blázen
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Víra, která jedná

John MacArthur
Víra, která jedná
Didasko, běžná cena 269 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 258 Kč

ks


NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí

John C. Lennox
NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 90 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 80 Kč

ks