Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


------

Citát z Bible:

Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Jk 4,7 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se za

Jak křesťan roste?

Křesťan by měl duchovně růst. Každý den trošku. Nemyslím, že růst znamená vždy jen víc vědět nebo víc dělat, ale jde o to, abychom se měnili v tom jací jsme, aby se měnil náš charakter.

Jak se to měří?

Náš růst se měří tím, nakolik se už podobáme Kristu (Efezským 4,13; 1. Janův 3,2). Porostli jsme v tom od včerejška aspoň trochu? V čem mu budeme zítra podobnější než dnes?

Kde k tomu brát sílu?

Je třeba být blízko Ježíši, abychom ho viděli a od něho nasávali. Bible říká, „abychom v něm zůstávali“ (Jan 15,4-5). Jsme jako větev na kmeni. Pokud jsme s ním spojeni, což je normální, pak máme sílu růst a dokonce nést ovoce. Naopak bez spojení s ním nedokážeme vůbec nic.

Jaký je Kristus, v čem ho máme napodobovat?

On o sobě říká: „Učte se ode mě.“ A dále vysvětluje proč: „...protože jsem tichý a pokorný srdcem.“ A výsledek: „Získáte tak odpočinek pro svoje duše.“ (Matouš 11,29)

Duchovní růst, růst do Krista tedy není shon, abychom se dověděli co nejvíc nových věcí, ani abychom toho co nejvíc udělali, ale abychom se učili od Krista tichosti, mírnosti.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Po každé ráně jsem trochu výš

W. W. Wiersbe
Po každé ráně jsem trochu výš
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks

Hodnocení

To, jestli správně rosteme, poznáme podle toho, že budeme odpočatí: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.“ (Matouš 11,29)

Jak tedy křesťan roste? Tím, že napodobuje Krista a učí se od něho být tichý a pokorný. Jestliže roste svou tichostí a pokorou, potom se zvládne naučit se a udělat všechno potřebné. Dokonce i když má náročné životní okolnosti, může prožívat odpočinek..

Jan Vopalecký, listopad 2020

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
------


  Kam dál:

Víš, kdo jsi?

Víte, jaké máte coby křesťané možnosti? No velké! A vy o nich nevíte. Nebo možná víte, ale žijete, jako ...

Kde mám být?

Když člověk není tam, kde má být, nejen že schází na místě, kde by byl největším přínosem, ale především ...

Zhodnotíte se objektivně?

Nedávno jsem přemýšlel, v čem lidé v Bibli viděli smysl života a jak ho nacházeli. Nově mě teď zaujala dvojice ...

Až tu nebudete...

Když se podíváte tak rok dva dozadu, jak byste toto období ve svém životě zhodnotili? Dařilo se vám? Vy sami, vaše ...

Co láska není!

Ten kluk na pódiu byl úžasný! Vůbec se nebál a mluvil opravdu od srdce. Bylo vidět, že to má v hlavě poskládané ...

Vybrali vás? Tak můžete být v klidu!

Znáte pocit, když vás vyberou? Ať už jste se dostali na výběrovou školu, prošli jste všemi fázemi výběrového ...

Jak a čím se prosadit?

Vládce celé země dal rychle zavolat Josefa z vězení. Snad on bude umět rozptýlit jeho obavy. Faraonovi se totiž zdálo, ...

 

  Doporučujeme:

Adamovo mlčení

Superčtení pro každého muže. I ženu!Nejde o to, aby muž pořád mluvil, ale přece jen je jeho mlčení jakýmsi sign ...

 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Po každé ráně jsem trochu výš

W. W. Wiersbe
Po každé ráně jsem trochu výš
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks


Když Boží cesty nedávají smysl

Larry Crabb
Když Boží cesty nedávají smysl
Návrat, běžná cena 249 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 239 Kč

ks


Hrnek střední „Sand“


Hrnek střední „Sand“
Kovalda, běžná cena 140 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 136 Kč

ks