Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Objevil, jaký je Bůh, a utrpení přestalo

Když se Bůh vyptává...

O Jóbovi se ví, že strašně trpěl. Když se na jeho příběh podíváme důkladněji, je pro nás inspirací.

Jób si dlouze povídá se svými přáteli, kdy Jób naříká a kamarádi mu říkají: „No, určtě za tím bude nějaký hřích.“ Potom do té jejich diskuse vstupuje Bůh a Jóbovi položí pár otázek. Takových, jaké může klást jenom Bůh, například: „Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Kdo určil moři hranice, aby nepřetékalo dále? Copak se orel vznese na tvůj příkaz?“ Z těch otázek je jasné, že Bůh je ten, kdo všechno nejen stvořil, ale že měl všechno předem dobře promyšlené a dosud všechno dokonale ovládá, má nade vším neomezenou kontrolu.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Kde je Bůh, když to bolí?

Yancey Philip
Kde je Bůh, když to bolí?
Návrat domů, běžná cena 245 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 235 Kč

ks

Od okamžiku, kdy v knize Jób promluvil Bůh, už není řeč o utrpení. Bůh nic nevysvětluje, vlastně se jen ptá. Ale na základě těch otázek Jób dochází k tomu, že nad Bohem žasne. Prostě je překvapen, umlčen, vidí, že Bůh je jiný, než jak si ho představoval: „Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem“ (Jób 42,5).

Smysl utrpení

Jako by cílem všeho toho utrpení bylo přivést Jóba k tomu, aby pochopil, uviděl Boha.

To je pro nás velkou inspirací v těžkých dobách. Jejich smyslem není nás zničit, utrápit, dokonce ani „vyzkoušet“, ale všechno Jóbovo trápení skončilo, jakmile nově pochopil, vlastně uviděl Boha. Možná o to jde i v našem případě.

My lidé se v těžkých situacích kroutíme, snažíme se problémy řešit, překonávat, odstraňovat překážky, nemoci a nedostatky. Chceme naopak dosahovat něčeho lepšího, pohodlnějšího, většího. Ale Bohu jde o to, abychom ho lépe viděli, lépe mu rozuměli. Nakolik známe Boha? Neptám se, jestli si myslíme, že ho známe, ale jak ho skutečně známe?

Je pozoruhodné, že jakmile Jób uviděl Boha, tak v následujícím verši si čteme, všechno se mu vrátilo − zdraví, děti, majetek se mu rozrostl na dvojnásobek toho, co měl předtím.

Kdybych chtěl celé to přemýšlení znetvořit, tak bych řekl, že cesta k bohatství, blahobytu a spokojenosti vede přes poznání, nebo nové poznání Boha. Ale ono je to trochu jinak. V životě jde především o to, abychom poznali a poznávali Boha (Jan 17,3), slovy Jóba abychom ho viděli. To je naplnění života. Někdy nám pak Bůh dá všeho hojnost a bohatství − ale většinou pak pochopíme, že ta hojnost a bohatství či zdar v životě není až tak důležitý.

Jan Vopalecký, červen 2022

Podobné články (o Jóbovi)

Záleží na tom, jak žijeme?
Nespravedlivé utrpení
Bůh své lidi ochrání

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (2)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Kde je Bůh, když to bolí?

Yancey Philip
Kde je Bůh, když to bolí?
Návrat domů, běžná cena 245 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 235 Kč

ks


Zdravá církev

T. Chester; S. Timmis
Zdravá církev
Návrat, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 216 Kč

ks


Kde je Bůh, když se dějí zlé věci

Blanchard
Kde je Bůh, když se dějí zlé věci
Didasko, 49.00 Kč

ks