Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Ať své pány neokrádají, ale ať ukazují veškerou dobrou víru, aby ve všem byli ozdobou učení našeho.

Tt 2,10 S
(Další citáty)
Doporučujeme články


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Mezi dvěma ženami

Snacha a tchyně . .


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Záleží na tom, jak žijeme?

Jób žil spravedlivě, dlouho se mu dařilo, byl váženou osobností, ale pak Bůh dopustil zkázu a Jób o všechno přišel.

Je zvláštní, že Jób to všechno jen „popisuje“ − co všechno měl (kap. 29), o co přišel, co se mu stalo a jak teď trpí. A přitom Bohu nenadává. Takže člověk, který je spravedlivý, trpí.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Církevní kázeň

Jonathan Leeman
Církevní kázeň
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks

Na druhé straně jsou bezbožníci, kterým se daří (Žalm 73,2-3),Mé nohy málem uklouzly, mé kroky téměř klopýtly, (3) neboť jsem záviděl namyšleným, když jsem viděl, jak se daří ničemům. (Žalm 73,2-3)

Z knihy Jóba vyplývá, že naše chování a náš životní úspěch spolu zřejmě příliš nesouvisí. Ať se snažíme, nebo nesnažíme žít zbožně, ať hřešíme, nebo ne − nijak to nezaručuje ale ani neznemožňuje naše životní štěstí, úspěch, bohatství či zdraví a zároveň to nevylučuje nezdar, chudobu, nemoc. Jako bychom to nemohli ovlivnit.

Myslím, že Bůh chce, abychom si to uvědomovali. Ale to neznamená, že mu je jedno, jak žijeme. Neznamená to, že naše životní pohoda a štěstí jsou nepředvídatelné, jako když hrajeme loterii. A také nemáme žít fatalisticky, tedy podřízeni tomu, co přichází, bez zájmu a jakýchkoli snah.

Bůh chce, abychom žili dobře a důvěřovali mu, i když se nám nedaří.

Bůh tím něco sleduje. Chce, abychom mu byli oddaní, důvěřovali mu, žili dobře, tedy tak, aby se mu to líbilo. A to vše i v případě, že se nám nedaří podle našich představ. Pochopitelně z toho vyplývá otázka, co z toho člověk má, když je Bohu věrný, žije spravedlivě a v naději, že se snad Bohu zalíbí, si odříká pohodlí a příjemné věci.

Jako by nás Bůh učil, že ty nejdůležitější hodnoty a ten pravý život nejsou tady na zemi. Kdo Bohu důvěřuje „až za smrt“, dokáže mu důvěřovat, i když se nedaří. Těm, kdo Bohu důvěřují, že dal svého Syna Ježíše Krista, aby nás zachránil, těm dává do nitra pokoj, vyrovnanost, jistotu, kterou nezvrátí ani největší katastrofy týkající se života tady na zemi. Takový člověk ví, že to nejcennější jsou věci, které náš pozemský život nedokáže změřit, vytvořit ale ani zmařit.

Neplatí pravidlo, Bůh své věrné odměňuje vždy majetkem, zdravím a lidskou slávou − takovým lidem na tom konec konců ani tolik nezáleží, protože oni vyhlížejí něco cennějšího − osobní vztah s Bohem, jeho ocenění, „nebeskou vlast“ (Žd 11,13-16).

A přece je v tom rozdíl!

Naopak vidím, že ti, kteří usilovali o bohatství, zdraví, krásu a celkový úspěch v životě, často nemají proč žít. Mají toho mnoho, ale jaksi postrádají smysl. Nejen smysl těch věcí, ale smysl všeho, smysl života, smysl své existence. Nepochopili, že to vše je ve své podstatě vedlejší. Chtějí žít volně, bez omezení, nezáleží jim na tom, jestli je to hříšně, prostě se to jeví pohodlnější − ale v důsledku toho je jejich život zbytečnější, marnější!

Obecně lze dnes pozorovat, že velkým problémem lidí je nesmyslnost, dezorientace, nic nemá smysl. Je jedno, co dělám − nic z toho nemám, snad jakési uspokojení, možná ocenění druhých − a to je všechno?

Ti, kdo Bohu důvěřují, přijali jeho záchranu (a v důsledku toho se snaží žít tak, aby se to Bohu líbilo), přece jen mají už tady na zemi nějakou výhodu. Nevím, jestli se mi to podaří přesně popsat. Mohou žít vyrovnaně, s očištěným svědomím (Židům 10,22),Přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí... (Židům 10,22) nemusí je trápit nejistota, jestli něco neudělali špatně, jestli toho už udělali dost. Ne proto, že by byli tak dobří, ale proto, že je Bůh očistil, zaplatil za ně, kvůli Kristu je učinil dokonalými, staví se za ně a bude je hájit (Římanům 8,33).Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje! Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš... (Římanům 8,33-34) Vědí, že jejich život má smysl, má cíl. Jejich život není marnost, není to bezcílné plácání se životem s pokrčením ramen: „No co, všichni tak žijou, nějak to dopadne...“

Biblická kniha Kazatel (12,13), která se jako celek hodně zabývá smyslem i nesmyslností života, končí slovy: „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.“ I když možná konečné důsledky bezprostředně nevidíme, má smysl jednat dobře.

Jan Vopalecký, červen 2022

Podobné články (o Jóbovi)

Nespravedlivé utrpení
Jakmile uviděl Boha, všechno utrpení přestalo
Bůh své lidi ochrání

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.(2)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Církevní kázeň

Jonathan Leeman
Církevní kázeň
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks


Podivuhodná kniha: Úžasný Bůh


Podivuhodná kniha: Úžasný Bůh
Dětská misie, běžná cena 40 Kč
Naše sleva: 2 Kč
Vaše cena: 38 Kč

ks


Starosti - Jak čelit okolnostem

Robert D. Jones
Starosti - Jak čelit okolnostem
Didasko, 35.00 Kč

ks