Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy.

Iz 45,12 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Kam vedou vnitřní spory

Co se děje při tom, když uvnitř vzniknou těžké spory? Může to být v rodině, v zaměstnání, ale také ve sboru, mezi kamarády, prostě všude, kde jsme se dosud cítili tak nějak jako dobrá parta.

Spory mohou vznikat rozdílným pohledem na problém, který je třeba řešit. Tyto spory nejsou nejhorší, protože nakonec se obvykle dospěje k nějakému optimálnímu řešení. Horší a dlouhodobější spory vznikají, když se mezi těmi, kdo mají klíčový vliv, vytvoří nedůvěra, začnou si navzájem vyčítat osobnostní vady, například charakter, což později může přejít ke vzájemnému podezřívání. Naděje na usmíření a vzájemné porozumění stoupá, když o tom ti dotyční mezi sebou dokážou otevřeně a věcně mluvit. Jenže často se problém tohoto druhu jen tuší, nejasný a jednotlivé strany ani nevědí, o čem mají mluvit.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Členství v církvi

J. Leeman
Členství v církvi
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks

Když se pak spor vystupňuje v narušený vztah plný závisti, podezřívání a pomluv, může to vést ke smutným koncům, které by člověka předem ani nenapadly.

Vezmu biblický příklad ze vztahu Saula a Davida (1. Samuelova 21). Situace se vyhrotila natolik, že ti dva už spolu nemohli být, jednomu z nich, Davidovi, šlo o život. Co udělal?

Jeho první úmysly byly dobré − zamířil ke knězi, vlastně jako by hledal útočiště u Boha. Ale zůstalo u úmyslu, je vidět, že v Davidovi už bujelo něco jiného:

Co dělá člověk, když se vnitřní spory vystupňují?

  • Lže. Když se kněz Davida ptal, jak to, že on, který porazil Goliáše a byl jedním z hlavních bojovníku proti nepřátelům Pelištejcům, je sám. David se vymlouvá, že má nějaké tajné poslání od krále Saula. To nebyla pravda. Možná mu můžeme přičíst k dobru, že nechtěl prozrazovat, že ho král nenávidí, žárlí na něho a chce ho zabít.
  • Ustrašeně a přehnaně se zajišťuje. David chtěl chleba pro své muže. Nabral si posvátný chleba, které za normálních okolností mohli jíst jen kněží, ale asi to byla mimořádná situace. Chtěl meč.
    Když je člověk pod tlakem − zde z vnitřních sporů − tak se přílišně zabezpečuje, je na něm vidět strach, postrádá důvěru v Boha a nakonec i jakousi zdravou sebejistotu, a tak chce být zajištěn. Bible ovšem říká: „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný“ (Žalm 127,1).
  • Odejde ke konkurenci. Tomu se trochu divím, ale když vnitřní spory překročí určitou mez, pak člověk ztrácí vztah k vlastním lidem, vlastní rodině, firmě, sboru, a odchází k těm, proti komu se dosud všichni společně vymezovali nebo si konkurovali. To je pak citelná a bolestná ztráta. V Davidově případě to však byla snaha úkryt se, a ne spolupracovat s nepřítelem. Přesto ho Bůh posílá zpátky do vlasti (1. Samuelova 22,5; kap 29)

Když tedy vnímáme nějaké vnitřní spory nebo jsme dokonce jejich součástí, uvědomme si, kam až to může vést. Není proto lepší raději ustoupit, hlavně, aby se spory nerozrůstaly? Kdoví, jestli se nám potom nedostane většího ocenění, když projevíme skromnost a moudrost. To jsou hodnoty, které jsou trvalé. Jsou ovšem situace, kdy je třeba zůstat pevný a neustupovat zlému. Potřebujeme moudrost, abychom obojí rozeznali.

Jan Vopalecký, září 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Tajemství zjevená Církvi

Biblický výklad týkající se „tajemství“, která Bůh zjevuje v Písmech. Práce inspirovaná A. Fruchtenbaumem, který ...

Tajemství zjevená Církvi
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Členství v církvi

J. Leeman
Členství v církvi
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks

Co byste měli po přečtení článku udělat.

Všemi možnými prostředky ukončit vnitřní spory.

Jinak hrozí lži, přílišné zabezpečování, něčí odchod ke konkurenci.


Rozbité sny

Larry Crabb
Rozbité sny
Návrat domů, běžná cena 215 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 211 Kč

ks