Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh."

Ž 31,15 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Mezi dvěma ženami

Snacha a tchyně . .


Jsi dobrý příklad?

Dobrý osobní příklad je silnější magnet, než silná slova. Zvlášť, když je naším vzorem Ježíš. Ale následovat Ježíšův příklad je pořád málo!


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Nemilovaní

Potkali jste někdy člověka, kterého nikdo neměl a nemá rád? Podle čeho ho poznáte? Možná se podivíte: Člověk, kterého nikdo neměl rád, je nevychovaný. Lidé ho nemají rádi ne proto, že je nevychovaný, ale je to naopak: Nikdo ho neměl rád, nikdo ho nevychovával, nenastavoval mu hranice ani cíle a on vyrostl tak, jak mu to bylo přirozené, šel cestou nejmenšího odporu a zůstal nevychovaný.

Zároveň také spoustu věcí neví. Neví, že když ráno přijde do kuchyně, tak se řekne „dobré ráno“. Dokážete mít takového člověka rádi? Snad ano. Ale pro něho je těžké lásku přijímat. Mít rád osmnáctiletého nevychovance, který je u nás na návštěvě, může znamenat, že mu řeknu: „Víš, u nás se to dělá tak, že když někdo někomu něco podá, tak ten druhý poděkuje.“ Následuje údiv na obou stranách − on se diví, že se říká děkuji, já se divím, že mu to nikdo neřekl.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Slasti a strasti výchovy

Bruno + Yvonne Schwengelerovi
Slasti a strasti výchovy
Ethos, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 96 Kč

ks

Nebo je u nás od pěti večer na návštěvě, blíží se půl jedenácté a on se nemá k odchodu (ne že by neměl kde bydlet). Jemu to nepřipadá zvláštní. Když mu klidným hlasem vysvětlím: „Víš, my už se chystáme jít spát, běž domů,“ je vděčný, že jsem ho nevyhodil hned v půl šesté, protože jinak je zvyklý, že mu všichni nadávají a křičí na něho. Chudák chlapec, nikdo ho nevychovával, a tak je třeba mu takové věci říkat raději teď v osmnácti než nikdy.

Představte si, že se osmiletý chlapec, který vyrůstal bez lásky a bez jakýchkoli hranic, dostane do rodiny, kde ho budou mít rádi a přitom budou moudří. Budou s ním mluvit vlídně, výslovně mu řeknou, že ho mají rádi, ale určitě mu nedovolí všechno, co mu dopřával život bez lásky. Už se nebude smět toulat sám po ulicích, nemůže se dívat bez omezení na počítač či televizi, uslyší, co všechno nesmí a co musí. Jemu se to asi nebude líbit jednoduše proto, že ho začali omezovat − a neustoupí!

Je mi těžké mluvit o dospělých mužích a ženách, které nikdo neměl rád, a oni zůstali bez výchovy. Přesto se díky svým schopnostem a vnitřním ambicím mohli na společenském žebříčku dostat vysoko − ale zůstali bez výchovy, bez lásky a nerozumí omezením souvisejícím se sebezapřením a obětí pro druhé.


Život bez omezení je život bez lásky. Naopak tam, kde je pravá láska, tam jsou hranice. Napadlo vás někdy, kolik je kolem nás lidí, kteří by tak rádi, aby je někdo měl rád a ani by jim nevadilo nějaké omezení? Láska bez hranic, kde je jen samá tolerance, není láska a o hranice bez lásky taky nikdo nestojí. Když rodiče své dítě milují a nejsou přitom nemoudří, nedovolí mu všechno. Dítě musí poslechnout. Může se mu to zdát jako trápení, ale nese to blahodárné ovoce − bude z něho zralý dospělý člověk, který zná své hranice a bude-li třeba, dokáže se pro druhého něčeho odříct.

Život s tolerancí = život bez lásky

Dnes se prosazuje výchova a život bez omezování, vyžaduje se tolerance ke všemu − to je život bez lásky! Bible však říká: „Koho Bůh miluje, toho přísně vychovává.“ (Židům 12,6) Koho nikdo nevychovává, tedy ke komu jsou všichni shovívaví, tolerantní, toho nikdo nemiluje. Dnešní doba tak znemožňuje poznávat lásku. Propaguje požitek (sex, díky půjčkám možnost mít okamžitě cokoli) a v lidech zůstává neukojená touha po lásce. Tak lidé docházejí k závěru, že láska neexistuje, hlavně aby měli peníze a požitek.

Nevědí, co je to láska. Není to především emoce, sentiment, ale vůle. Není to především požitek, ale odříkání a oběť. „Kristus miloval církev, a to tak, že se za ni obětoval.“ (Efezským 5,25) Dnes jen málo mužů lidí miluje tak, že se pro svou ženu obětuje. A málo žen prožívá lásku svého muže v tom, že se na ni obětuje. Pravá láska se obětuje a ten, kdo je skutečně milovaný, přijímá omezení, protože to přináší zralost.

Když se nám v životě zdá, že procházíme nepochopitelnými těžkostmi, znamená to, že nás Bůh má rád a že nás vychovává, i když nevidíme souvislosti hned. Boží výchova může být nepříjemná, ale zušlechťuje charakter a mění náš pohled.

Pamatuji si jednu starou ženu, křesťanku, jejíž manžel byl Žid, také křesťan, jak vzpomínala na dobu nacismu a říkala: „Bylo to těžké, ale když se dívám zpětně, nechtěla bych, aby toto období v mém životě chybělo.“ Prožívala Boží lásku tak hluboce, jako nikdy dřív ani nikdy potom.

Dopřávejme Bohu, aby nás vychovával. Bohu nejde o to, aby nás omezoval a působil nám nepříjemnosti, ale prožívali blaho, které je skutečné. Abychom viděli, že ovoce jeho výchovy je daleko cennější než nepříjemnosti a omezení, které jsou na cestě takové výchovy. Můžeme při tom totiž prožívat plnými doušky jeho lásku, o které člověk bez jeho výchovy nemá ponětí.

Nebraňme se jeho výchově, dopřávejme si ji. I když je někdy krušná, připomínejme si, že je to důkaz jeho lásky a že přinese ovoce, které nevychovaní lidé nechápou.

Jan Vopalecký, prosinec 2018

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (3)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(8)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Slasti a strasti výchovy

Bruno + Yvonne Schwengelerovi
Slasti a strasti výchovy
Ethos, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 96 Kč

ks

Ke komu jsou všichni tolerantní, toho nikdo nemiluje.


Proměna charakteru vyžaduje čas, nedá se uspěchat. Stejně jako zrání ovoce nebo tvorba krystalu.


Říká se, že čas jsou peníze. Lidé se honí za penězi, prý nechtějí ztrácet čas (jakože obojím máme dobře hospodařit). A tak kolem sebe vidíme lidi, kteří mají spoustu peněz i času a vidí, že jim něco podstatného pořád uniká. Třeba je to láska a skutečná hodnota života.


6 Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.
7 Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?
8 Jste-li však bez výchovy, jíž se stali účastni všichni, potom jste nemanželské děti, a ne synové. Židům 12,6-8


Do pátku bude vaše rodina šťastnější

Kevin Leman
Do pátku bude vaše rodina šťastnější
Návrat, běžná cena 280 Kč
Naše sleva: 22 Kč
Vaše cena: 258 Kč

ks


Děti a pět jazyků lásky

G.Chapman
Děti a pět jazyků lásky
Návrat, běžná cena 210 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 206 Kč

ks