Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(5 min.)


Oddělovač

Citát z Bible:

Bůh pravil: "Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta; učiním tě tam velikým národem. 4  Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. Josef ti vlastní rukou zatlačí oči."

1M 46,3-4 E
(Další citáty)
Nejlepší články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ale ta možnost by měla vždy zůstat. Když dítě ví, že je milované, fyzický trest mu neublíží


Co je hřích a jak se ho zbavit?

Tři nejčastější způsoby, jak se lidé snaží hříchu zbavit, jsou člověka spíš stahují níž a níž, Co tedy člověka osvobozuje?


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Žena jako bohyně?

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Jsi dobrý příklad?

Dobrý osobní příklad je silnější magnet, než silná slova. Zvlášť, když je naším vzorem Ježíš. Ale následovat Ježíšův příklad je pořád málo!


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Konec křesťanství a začátek pronásledování

Křesťané se vyjadřují opatrně

Bez toho, že bych chtěla věci vidět černě nebo být nevděčná, skoro denně se přesvědčuji, že naše děti vyrůstají v zemi, která má s „křesťanským Západem“ stále méně společného.

Už ani ti nejkonzervativnější křesťanští influenceři se nevyjadřují jasně k tématům jako jsou potraty, homosexualita nebo LGBTQ+, ale zdůrazňují, že „nechtějí nikoho odsuzovat“, protože církev údajně není „náboženství morálky“. Je to tak ne proto, že by si u těchto témat nebyli jisti, ale spíš ze strachu, aby je kvůli biblickým citátům divoce „nezrušili“ (viz Cancel culture.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Islám a západní společnost

Schirrmacherová, Christine
Islám a západní společnost
Návrat, běžná cena 165 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 160 Kč

ks

V posledních desetiletích byli konzervativní, bibličtí křesťané v podstatných věcech tolerováni [převést do aktiva]. Pojem pronásledování se spojoval spíše s islámskými nebo komunistickými zeměmi a pravidelně jsme byli vyzýváni, abychom se za své pronásledované bratry a sestry modlili.

Kolem roku 2000 a zejména v posledních deseti letech se však vítr v západních zemích obrací. V médiích určujících mínění lidí přibylo nepřátelských postojů proti biblickým postojům a neomarxisticky a humanisticky zaměřené vlády v různých evropských zemích vydávají zákony a opatření, které by v krátké době mohly vést k pronásledování křesťanů. [Rudolf Ebertshäuser: «In Bedrängnis haltet Stand! Mögliche Christenverfolgung im Westen und unsere Antwort darauf» (Das Wort der Wahrheit, Febr. 2021)]

Zatímco se na jiných kontinentech o svobodu náboženství bojuje už celá staletí, u nás ve střední Evropě můžeme náboženskou svobodu s různými výkyvy zhruba prožívat od roku 1848. Řekněme do poloviny 20. století se samostatné církve mohly svobodně scházet, evangelizovat a žít v klidu. Silná omezení platila za druhé světové války a ve východní Evropě pak za komunistické éry.

Po kulturní revoluci v roce 1968 začal postupný odklon vlád ale i obyvatel od křesťanských hodnot, což je patrné zejména v oblasti sexuální etiky, potratů a genderového mainstreamu.

V létě 2020 v berlínském stánku rychlého občerstvení měla korejská majitelka Young-Ai na stěně rozvěšené různé biblické verše, mezi nimi i citáty z 3. Mojžíšovy 18 týkající se sexuality. Soudní proces s ní byl naštěstí zastaven.

Podobný případ byl v minulosti výjimkou, ale vzhledem k rostoucím autoritativním strukturám, které se šíří celosvětově, jich bude přibývat. Současně s budováním státních kontrolních bezpečnostních systémů můžeme očekávat urychlené pronásledování křesťanů. Církevní společenství, která staví Boží autoritu výš než státní správu a vyzývají k poslušnosti Bohu, jsou jí trnem v oku.

Ať se určitá klíčová témata jako agresivní klimatická politika, vnucená ideologizace genderového pojetí nebo přehnaná péče zdraví za každou cenu halí pod pláštík pokrokovosti, křesťané se pod nimi nesklánějí, protože pro ně je rozhodující pravda a Boží měřítka.

Nelibost veřejného mínění vůči křesťanským hodnotám

Několik posledních let ukazuje, jakým směrem stát zahořkle reaguje, když cítí, že ho církve zahánějí do úzkých.

To, čím byli jakobíni během francouzské revoluce, je dnes zarputilá zeleně-socialistická ideologie, která militantně projí proti každému světonázoru, který se jí postaví do cesty.

Nejmocnější zbraní v této převýchově směrem k progresivistickým ideálům neomarxistických humanistů jsou přitom média a sociální sítě. Nesouhlasné projevy, které se opírají o Boží slovo je jednoduché ovládat − a mazat. Tento antikristovský vývoj může vést k vyostřenému pronásledování křesťanů, kteří se chtějí řídit Biblí.

Pronásledování na cestě?

Kdy přesně a jakou formou pronásledování křesťanů nastane, to nevíme. Nepomůže nám ani to, když si budeme vyjmenovávat všechny možné prognózy. Až to nastane, určitě poznáme. že jsme pod tlakem.

Rozhodující otázkou je, zda jsme připraveni na posměch. Nebo se nechceme vystavovat žádnému nepříjemnému tlaku? Jsme jako křesťanská církev ochotni stát na Bibli jako Božím slovu, i když okolní svět Boží měřítka posouvá? Jsme ochotni snášet pomluvy, výsměch, vyčleňování a verbální útoky pro Krista?

Čím bude naše cesta s Pánem Ježíšem jasnější a čím více se bude vyznačovat svatostí a respektem vůči Bohu, tím zřetelněji budeme pociťovat nepřátelství ze strany světa.

Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.„ (2. Korintským 12,10)

Pán Ježíš řekl: “Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.„ (Jan 16,33)

Jessica T. Uttenweilerová,
(1992, středoškolská pedagožka, učí němčinu a angličtinu, je vdaná, má dvě děti, t.č. na mateřské dovolené, žije v Německu v Reutlingenu), s laskavým svolením přeloženo ze švýcarského časopisu Ethos 2022/8

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Manželství a peníze Stavitelé domova

Cílem série Stavitelé domova je posílit manželství a rozvíjet vztahy s jinými manželskými páry. Ať už jste manželé ...

Manželství a peníze Stavitelé domova
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Islám a západní společnost

Schirrmacherová, Christine
Islám a západní společnost
Návrat, běžná cena 165 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 160 Kč

ks


Knihy Bible

John H Sailhamer
Knihy Bible
navrat, 139.00 Kč

ks


Bůh nespěchá

W. W. Wiersbe
Bůh nespěchá
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks


ABC Křesťanství

David Winter
ABC Křesťanství
Česká biblická společnost, běžná cena 392 Kč
Naše sleva: 16 Kč
Vaše cena: 376 Kč

ks