Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
Inspirováno:

Co z toho, když znám Bibli

Číst Bibli, vypisovat si z ní citáty, pročítat si je a učit se je zpaměti má smysl! Hodnotu toho, že známe Bibli, doceníme až po delší době. Mezi přínosy plynoucí z toho, když člověk přemýšlí o Bibli, patří například toto:

  • Nebloumám bezmyšlenkovitě. Když si člověk (skoro) denně prochází biblické texty (mám tipy, jak se je učit zpaměti, nebo další možnost je například zde:)) − a stačí třeba jen osm minut denně − přece jen to má za následek, že něco mu z toho v mysli ulpí. Ve volných chvílích, kdy nemyslí „na nic“, se mu některé myšlenky vybaví. Je to obrana proti prázdnému myšlení, prokrastinaci nebo v horším případě bloumání směrem k myšlenkám, které člověka špiní.

  • Udržuje čistou mysl. Mám vyzkoušeno, že biblické verše jsou ochranou, když člověk žije nějakou dobu v prostředí, kde se mluví a myslí velmi sprostě (např. na vojně). Řekl bych, že právě každodenní opakování biblických textů mi pomohlo, abych také nesklouzl k mluvě a myšlení svého prostředí.

  • Odpovídá na moje otázky. Věřím, že Bible je Boží slovo, tedy že Bůh nám je nechal zapsat. Když je čteme, působí na nás Boží Duch a my tak můžeme slyšet Boží hlas. Kolikrát se mi už stalo, že jsem měl nějakou osobní otázku, modlil jsem se, pak jsem otevřel Bibli tam, kde jsem ji včera zavřel, a při dalším čtení jsem narazil na text, který byl přesnou odpovědí na mou otázku.
    Během všedního dne nemusím mít vždycky čas číst Bibli a hledat v ní odpovědi. Pokud jsem se něco z Bible naučil zpaměti, vybaví se mi v dané situaci konkrétní verš, který dává odpověď na to, co potřebuji vědět.

  • Opora v pochybnostech. Biblické texty jsou oporou ve těžkých životních obdobích nebo tehdy, kdy člověk ztrácí jistotu. Dnes člověka zviklá kdeco, noviny, televize, kdejaké zprávy o dění ve společnosti, o trendech v legislativě a on potřebuje nějakou jistotu, něco, o co se může opřít. Tehdy mají verše jako Židům 13,8 nebo Filipským 1,6 a jiné ohromnou cenu.

  • Starodávné pravdy. I když člověk Bohu snad nevěří, ještě se neodhodlal spoléhnout se na Krista, v Bibli se dozví, jak má žít, dozví se, co je pravda. Někdy se říká, že je třeba „rozbít staré stereotypy“, jindy někdo přichází s tím, že „objevil starodávnou praxi“ některého národa... Čemu věřit, čeho se držet? Jak se orientovat? Co vydrží? Bible je v tom spolehlivá. Jednak je to slovo od Boha, který zná nejhlubší přírodní i morální zákonitosti, a jednak Bůh odměňuje ty, kdo podle jeho pravidel žijí (Židům 11,6).

Který z nich je pro vás nejdůležitější? Je ještě něco jiného, co byste mohli uvést jako přínos z toho, když člověk čte Bibli?

Jan Vopalecký, leden 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.(2)
 Dávám mu za pravdu.(7)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

ABC Bible

M.Beaumont
ABC Bible
Česká biblická společnost, běžná cena 392 Kč
Naše sleva: 16 Kč
Vaše cena: 376 Kč

ks

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Směr je jasný

Jan Vopalecký
Směr je jasný
Ethos, běžná cena 99 Kč
Naše sleva: 15 Kč
Vaše cena: 84 Kč

ks


Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.Židům 4,12


Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)

W. MacDonald
Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 32 Kč
Vaše cena: 768 Kč

ks