Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

Ž 34,8 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Co z toho, když znám Bibli

Číst Bibli, vypisovat si z ní citáty, pročítat si je a učit se je zpaměti má smysl! Hodnotu toho, že známe Bibli, doceníme až po delší době. Mezi přínosy plynoucí z toho, když člověk přemýšlí o Bibli, patří například toto:

  • Nebloumám bezmyšlenkovitě. Když si člověk (skoro) denně prochází biblické texty (mám tipy, jak se je učit zpaměti, nebo další možnost je například zde:)) − a stačí třeba jen osm minut denně − přece jen to má za následek, že něco mu z toho v mysli ulpí. Ve volných chvílích, kdy nemyslí „na nic“, se mu některé myšlenky vybaví. Je to obrana proti prázdnému myšlení, prokrastinaci nebo v horším případě bloumání směrem k myšlenkám, které člověka špiní.

  • Udržuje čistou mysl. Mám vyzkoušeno, že biblické verše jsou ochranou, když člověk žije nějakou dobu v prostředí, kde se mluví a myslí velmi sprostě (např. na vojně). Řekl bych, že právě každodenní opakování biblických textů mi pomohlo, abych také nesklouzl k mluvě a myšlení svého prostředí.

  • Odpovídá na moje otázky. Věřím, že Bible je Boží slovo, tedy že Bůh nám je nechal zapsat. Když je čteme, působí na nás Boží Duch a my tak můžeme slyšet Boží hlas. Kolikrát se mi už stalo, že jsem měl nějakou osobní otázku, modlil jsem se, pak jsem otevřel Bibli tam, kde jsem ji včera zavřel, a při dalším čtení jsem narazil na text, který byl přesnou odpovědí na mou otázku.
    Během všedního dne nemusím mít vždycky čas číst Bibli a hledat v ní odpovědi. Pokud jsem se něco z Bible naučil zpaměti, vybaví se mi v dané situaci konkrétní verš, který dává odpověď na to, co potřebuji vědět.

  • Opora v pochybnostech. Biblické texty jsou oporou ve těžkých životních obdobích nebo tehdy, kdy člověk ztrácí jistotu. Dnes člověka zviklá kdeco, noviny, televize, kdejaké zprávy o dění ve společnosti, o trendech v legislativě a on potřebuje nějakou jistotu, něco, o co se může opřít. Tehdy mají verše jako Židům 13,8 nebo Filipským 1,6 a jiné ohromnou cenu.

  • Starodávné pravdy. I když člověk Bohu snad nevěří, ještě se neodhodlal spoléhnout se na Krista, v Bibli se dozví, jak má žít, dozví se, co je pravda. Někdy se říká, že je třeba „rozbít staré stereotypy“, jindy někdo přichází s tím, že „objevil starodávnou praxi“ některého národa... Čemu věřit, čeho se držet? Jak se orientovat? Co vydrží? Bible je v tom spolehlivá. Jednak je to slovo od Boha, který zná nejhlubší přírodní i morální zákonitosti, a jednak Bůh odměňuje ty, kdo podle jeho pravidel žijí (Židům 11,6).

Který z nich je pro vás nejdůležitější? Je ještě něco jiného, co byste mohli uvést jako přínos z toho, když člověk čte Bibli?

Jan Vopalecký, leden 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls. (2)
 Dávám mu za pravdu. (7)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

ABC Bible

M.Beaumont
ABC Bible
Česká biblická společnost, běžná cena 392 Kč
Naše sleva: 16 Kč
Vaše cena: 376 Kč

ks

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Jak číst Bibli s porozuměním

Gordon Douglas
Jak číst Bibli s porozuměním
Návrat domů, 240.00 Kč

ks


Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.Židům 4,12


Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)

W. MacDonald
Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 32 Kč
Vaše cena: 768 Kč

ks