Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Jak se učím Bibli zpaměti

Toto je něco jako kuchařka nebo technický návod. Hned na začátku se přiznám, že se neučím zpaměti celou Bibli, ale když mě nějaký úsek (říká se tomu verš) osloví, tak se ho naučím zpaměti. Těch úseků mám několik stovek. Časem jsem vyvinul způsob, jak se je učím a zároveň opakuji, abych si udržoval v paměti ty, o kterých říkám, že je umím.

Krabička a papírky

I když rád programuji a mám všechno na počítači, v tomto případě se mi osvědčily lístečky z tužšího papíru zhruba o velikosti navštívenky (10 x 5 cm). Na jednu stranu si na počítači vytisknu texty veršů (dělám to vždy po celých stránkách, mám na to šablonu), rozstříhám je a na druhou stranu (převracím svisle jako u kalendáře, ne jako v knize) si rukou napíšu odkaz, kde daný verš je (například L 9,23).

Dále na to mám krabičku širokou 10 cm, dlouhou asi 30 a vysokou 5 cm, do ní si verše ukládám, zbytek místa něčím vyplním.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Bible ČSP velká modrá pevná vazba


Bible ČSP velká modrá pevná vazba
Návrat, běžná cena 990 Kč
Naše sleva: 59 Kč
Vaše cena: 931 Kč

ks

Kdybyste chtěli získat zásobu veršů, nabízím například biblické verše na stránkách Ethosu. Na každé kliknutí se zobrazí náhodně vybraný verš.

Krabičku mám rozdělenou na tři oddíly, mezi nimi vždy nějaký ještě tužší papír. V nejmenším prvním Učím se jsou ty, které se právě učím, je jich možná kolem třiceti. Druhá přihrádka Umím obsahuje verše, které jsem se už naučil a měl bych je znát. A ve třetím oddíle Neumím shromažďuji verše, které se chci naučit.

Jak se učím

Věnuji se tomu každý den osm minut, mám na to přesýpací hodiny, poslouží i časovač na mobilu.

Začnu tím, že si vezmu do ruky nějakých pět až deset veršů z první přihrádky veršů Učím se a učím se je zpaměti. Podívám se na odkaz a zkouším si ho odříkat, když nevím, podívám se. Když mi uběhne osm minut, zařadím je zpátky do přihrádky Učím se, ale ne na začátek, někam doprostřed, abych se k nim svým tempem dostal tak pozítří.

Druhý den postupuji stejně. Vezmu si zpředu z přihrádky Učím se nějakých pět až deset veršů a učím se. Pokud se mi některý z nich podaří ten den napoprvé odříkat správně zpaměti, zapíchnu si ho do skupiny veršů nazvané Umím a nechám je tam do zítřka uležet. Pokud je jich několik, setřídím si tyto čerstvě naučené podle pořadí biblických knih.

Další den. Pokud mám v přihrádce Umím zapíchnutý nějaký verš, tak jím začínám (aby se mi nehromadily). Znovu si ho odříkám a když se to podaří, zkouším ho zařadit podle správného pořadí do skupiny Umím. Odhadnu, kam asi patří, a verš, který uvidím, se pokusím říct zpaměti. Pokud se mi to nepodaří, verš putuje do oddílu Učím se. Než pro nově zařazovaný verš najdu správné místo, musím odříkat třeba pět šest nebo i deset veršů. Někdy jich do skupiny Učím se putuje celá řada. Tak mám zajištěno, že si trvale opakuji všechny verše z oddílu Umím. Systém vkládání veršů mezi ostatní známé verše se nedá rozumně počítačem nahradit.

Jestli podvádím?

No, pokud ano, tak sebe. Ale není to podvod, je to jen nedůkladné a pomalejší učení. Záleží na tom, co znamená, že verš odříkám zpaměti. Jestli si pod tím představujete doslovné znění, jste dobří. Přiznám se, že kdysi jsem několik stovek veršů znal perfektně − v kralickém překladu. Pak jsem se po určitém období nevole a váhání začal učit podle ekumenický překladu. S překladem některých veršů jsem vysloveně nebyl spokojen, tak jsem použil studijní překlad nebo B21. Přiznám se, že někdy přesné znění v jednotlivých verších nezvládám a sám pro sebe se spokojím, když si vzpomenu na hlavní myšlenku verše. A hlavně na jeho začátek − pak už to většinou jde.

Pokud věříte, že vy na to nemáte hlavu, nebo že už jste na to staří, tak jste naletěli na něco, co není pravda! Možná se vám vyplatí do toho investovat denně celých deset minut. Váš mozek si zvykne a po půl roce si verše budete pamatovat daleko snadněji. A pokud vám je pod dvacet, máte kapacitu se brzy dobře naučit stovky veršů zpaměti. A ty vám zůstanou na celý život.

O tom, jaký má význam se učit biblické verše zpaměti, připravuji další článek.

Jan Vopalecký, listopad 2018


Podobné články:

Berete Bibli vážně
Pravidelné čtení Bible
Každý den něco z Bible

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (6)
 Dal mi nový impuls.(3)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Výkladový komentář Bible Gn-Rt

Genesis − RútPrvní díl pětisvazkového podrobného výkladu k celé Bibli. Autor je známý biblista, který napsal ...

Výkladový komentář Bible Gn-Rt
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Bible ČSP velká modrá pevná vazba


Bible ČSP velká modrá pevná vazba
Návrat, běžná cena 990 Kč
Naše sleva: 59 Kč
Vaše cena: 931 Kč

ks

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, 2  nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. 3  Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Žalm 1,1-3


Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. 10  Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. 11  Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Žalmy 119,9-11  


Ámos...

Francine Riversová
Ámos...
Návrat, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 216 Kč

ks


Základy teologie

Charles C. Ryrie
Základy teologie
Biblos, 190.00 Kč

ks