Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.

2Pt 1,3 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Jak se učím Bibli zpaměti

Toto je něco jako kuchařka nebo technický návod. Hned na začátku se přiznám, že se neučím zpaměti celou Bibli, ale když mě nějaký úsek (říká se tomu verš) osloví, tak se ho naučím zpaměti. Těch úseků mám několik stovek. Časem jsem vyvinul způsob, jak se je učím a zároveň opakuji, abych si udržoval v paměti ty, o kterých říkám, že je umím.

Krabička a papírky

I když rád programuji a mám všechno na počítači, v tomto případě se mi osvědčily lístečky z tužšího papíru zhruba o velikosti navštívenky (10 x 5 cm). Na jednu stranu si na počítači vytisknu texty veršů (dělám to vždy po celých stránkách, mám na to šablonu), rozstříhám je a na druhou stranu (převracím svisle jako u kalendáře, ne jako v knize) si rukou napíšu odkaz, kde daný verš je (například L 9,23).

Dále na to mám krabičku širokou 10 cm, dlouhou asi 30 a vysokou 5 cm, do ní si verše ukládám, zbytek místa něčím vyplním.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)

W. MacDonald
Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 32 Kč
Vaše cena: 768 Kč

ks

Kdybyste chtěli získat zásobu veršů, nabízím například biblické verše na stránkách Ethosu. Na každé kliknutí se zobrazí náhodně vybraný verš.

Krabičku mám rozdělenou na tři oddíly, mezi nimi vždy nějaký ještě tužší papír. V nejmenším prvním Učím se jsou ty, které se právě učím, je jich možná kolem třiceti. Druhá přihrádka Umím obsahuje verše, které jsem se už naučil a měl bych je znát. A ve třetím oddíle Neumím shromažďuji verše, které se chci naučit.

Jak se učím

Věnuji se tomu každý den osm minut, mám na to přesýpací hodiny, poslouží i časovač na mobilu.

Začnu tím, že si vezmu do ruky nějakých pět až deset veršů z první přihrádky veršů Učím se a učím se je zpaměti. Podívám se na odkaz a zkouším si ho odříkat, když nevím, podívám se. Když mi uběhne osm minut, zařadím je zpátky do přihrádky Učím se, ale ne na začátek, někam doprostřed, abych se k nim svým tempem dostal tak pozítří.

Druhý den postupuji stejně. Vezmu si zpředu z přihrádky Učím se nějakých pět až deset veršů a učím se. Pokud se mi některý z nich podaří ten den napoprvé odříkat správně zpaměti, zapíchnu si ho do skupiny veršů nazvané Umím a nechám je tam do zítřka uležet. Pokud je jich několik, setřídím si tyto čerstvě naučené podle pořadí biblických knih.

Další den. Pokud mám v přihrádce Umím zapíchnutý nějaký verš, tak jím začínám (aby se mi nehromadily). Znovu si ho odříkám a když se to podaří, zkouším ho zařadit podle správného pořadí do skupiny Umím. Odhadnu, kam asi patří, a verš, který uvidím, se pokusím říct zpaměti. Pokud se mi to nepodaří, verš putuje do oddílu Učím se. Než pro nově zařazovaný verš najdu správné místo, musím odříkat třeba pět šest nebo i deset veršů. Někdy jich do skupiny Učím se putuje celá řada. Tak mám zajištěno, že si trvale opakuji všechny verše z oddílu Umím. Systém vkládání veršů mezi ostatní známé verše se nedá rozumně počítačem nahradit.

Jestli podvádím?

No, pokud ano, tak sebe. Ale není to podvod, je to jen nedůkladné a pomalejší učení. Záleží na tom, co znamená, že verš odříkám zpaměti. Jestli si pod tím představujete doslovné znění, jste dobří. Přiznám se, že kdysi jsem několik stovek veršů znal perfektně − v kralickém překladu. Pak jsem se po určitém období nevole a váhání začal učit podle ekumenický překladu. S překladem některých veršů jsem vysloveně nebyl spokojen, tak jsem použil studijní překlad nebo B21. Přiznám se, že někdy přesné znění v jednotlivých verších nezvládám a sám pro sebe se spokojím, když si vzpomenu na hlavní myšlenku verše. A hlavně na jeho začátek − pak už to většinou jde.

Pokud věříte, že vy na to nemáte hlavu, nebo že už jste na to staří, tak jste naletěli na něco, co není pravda! Možná se vám vyplatí do toho investovat denně celých deset minut. Váš mozek si zvykne a po půl roce si verše budete pamatovat daleko snadněji. A pokud vám je pod dvacet, máte kapacitu se brzy dobře naučit stovky veršů zpaměti. A ty vám zůstanou na celý život.

O tom, jaký má význam se učit biblické verše zpaměti, připravuji další článek.

Jan Vopalecký, listopad 2018


Podobné články:

Berete Bibli vážně
Pravidelné čtení Bible
Každý den něco z Bible

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (4)
 Dal mi nový impuls. (3)
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

To je snadné přikázat, ale jak to dělat? Být svatý v praxi není jednoduché ani laciné, ale je to možné. Především: ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)

W. MacDonald
Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 32 Kč
Vaše cena: 768 Kč

ks

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, 2  nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. 3  Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Žalm 1,1-3


Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. 10  Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. 11  Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Žalmy 119,9-11  


Bible ČEP vínová střední


Bible ČEP vínová střední
ČBS, běžná cena 550 Kč
Naše sleva: 38 Kč
Vaše cena: 512 Kč

ks


Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)

W. MacDonald
Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 32 Kč
Vaše cena: 768 Kč

ks