Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Př 16,9 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Berete Bibli vážně?

Berete Bibli vážně i to přesto, že znáte příklady nebo konkrétní situace, kdy k jejímu znevážení vedl třeba ironický přístup nebo postoj křesťanů?

V mnoha oblastech jsme uvěřili, že Bible se nedá brát až tak moc vážně − a tak nebereme vážně ani lidi, kteří v běžných životních situacích otevírají Bibli nebo připomenou nějaký verš. My k tomu známe několik vtipů, několik přemrštěných situací a abychom nepůsobili směšně nebo trapně, Bibli nepřipomínáme, neotvíráme ji, nehledáme v ní odpovědi. Pak není divu, že nemáme žádné zkušenosti s Biblí ani s Božím vedením, a náš život je na Bibli a na Bohu stále nezávislejší.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

ks

Ale když nám teče do bot...

Když nám na něčem opravdu záleží, když chceme znát konkrétní Boží vůli, jak se máme rozhodnout, když hledáme útěchu a Boží odpověď na ránu, křivdu nebo jinou nesnadnou životní situaci, tak se vrháme do čtení Bible a úpěnlivě se modlíme, aby nám Bůh pomohl.

Dokonce i když jsme už rezignovali na to, že by nám Bůh mohl v Bibli odpovědět, stojí za to se k ní vrátit a s mod­litbou ji číst dál a dál.


A Bůh odpovídá. Situaci si můžeme usnadnit tím, že Bibli začneme číst ještě předtím, než vyvstanou potíže. Tedy s postojem: „Pane Bože, co mi chceš říct? Nemám žádnou konkrétní otázku, žádný konkrétní problém, ale chci tě poznávat, rozumět ti, být s tebou. Co mi chceš dnes říct?“

Při takovémto postoji ke čtení Bible jsem měl období, kdy se mi zdálo, že Bůh se mnou často mluví o svatosti, o vysokých nárocích na jeho lid, na nás křesťany. Potom jsem zjistil, že tak mě Bůh připravoval na to, abych se zřekl drobného „hříšku“, který jsem do té doby nepovažoval za něco závažného.

Jak tedy Bibli číst

  • pravidelně, pokud možno denně (ne jen když mám nějaký úkol něco připravit
  • systematicky, ne náhodně
  • spolu s někým dalším, s rodinou (tzv. „rodinný oltář“)
  • číst Bibli celou, nejen oblíbené části
  • učit se verše zpaměti
  • používat biblické verše, myšlenky v běžném životě − v rodině, ve sboru, na různých schůzkách. Například: „Nebrat Boží jméno nadarmo“, „Někdo musí zůstat u břemen“ (1S 30), „Rádi dáme!“ (Sd 8,23)

Biblické studium je pro každého! Není jen pro některé zvlášť schopné. A největším přínosem je společné studium Písma.

Dále dávám ke zvážení:

  • Věnovat pozornost i hlubším biblickým výkladům. Tak lze objevit základní principy života, i když nevím, jak je bezprostředně aplikovat, viz například pojem „umřít hříchu“. Biblický přístup, Boží filozofie je úplně jiná než lidská snaha se polepšovat.
  • Je velmi přínosné, když máš příležitost vyučovat někoho dalšího − v rodině, s kamarády, ve sboru, během biblické hodiny...
  • Vytvářej vlastní biblický výklad určitého textu − to předpokládá se tím textem zabývat a někdy akceptovat i nepříjemné, nové pravdy. Je třeba mít celkový biblický základ, přehled, základy biblického myšlení.
  • Svou hodnotu má také čtení toho, co o daném textu či tématu řekli či napsali jiní.

Bible je svatá kniha, je to to, co nám Bůh chce říct. A Bůh chce mluvit víc − jen my nejsme vždy připraveni, ochotni naslouchat.

Jan Vopalecký, leden 2019

Podobné články:

Pravidelné čtení Bible
Jak se učím Bibli zpaměti
Každý den něco z Bible

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Pán nad prostorem a časem

Horizonty mimo oblast přírodních vědZákonitosti matematických dimenzí a vlastnosti fyzikálního rozměru událostí ...

Pán nad prostorem a časem
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

ks


Poslední šance

Tomáš Pala
Poslední šance
ALEF-Křesťanské sbory, běžná cena 120 Kč
Naše sleva: 12 Kč
Vaše cena: 108 Kč

ks


Jak číst Bibli s porozuměním

Gordon Douglas
Jak číst Bibli s porozuměním
Návrat domů, 240.00 Kč

ks