Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Ono ‚ještě jednou‘ ukazuje na proměnu těch věcí, jimiž lze otřást, neboť jsou učiněné, aby zůstaly ty věci, jež jsou neotřesitelné.

Žd 12,27 ČSP
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Od začátku do nekonečna

Nedávno na mě Žalm 23 dýchnul novým způsobem. Vidím ho jako krátké shrnutí života spokojeného člověka. Hm, když říkám života, není to přesné. Je to souhrn: 1. životní pohody, 2. průchod údolím a 3. spo­ko­je­né věčnosti − týká se života, smrti i toho, co následuje po ní.

1. Nebudu mít nedostatek

Člověku, který má Boha Hospodina jako pastýře, nic nechybí, nemá ne­dos­tatek. Otázka dostatku/nedostatku je relativní, je to věcí osobního pohledu a vnitřního nastavení. Někteří mají všechno, a pořád jim něco chybí. Jiní žijí ve velké chudobě, jsou skromní, ale nemají pocit, že by jim něco chybělo.

Začátek básně popisuje život tady na zemi, pokud je Hospodin mým pas­týřem. Jednak se o mě dobře stará, pase mě, což znamená, že si můžu užívat nejen dobrého jídla, ale všeho, co potřebuju − ovce například potřebují vodu. Hospodin mi ji dává a dopřává odpočinek a klid. Co by za to někteří dali! Chce to mít Hospodina jako pastýře a důvěru v něho.

Občerstvuje mou duši − stará se o mě. Obnovuje moji svěžest, tedy aktivní, tvořivý přístup k životu. Je to opak neustálé únavy, podrážděnosti a neschopnosti být spokojený, radostný a vděčný.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Velkolepé dílo

Evers, Stan
Velkolepé dílo
Poutníkova četba, 55.00 Kč

ks

A přitom se nenudím, protože Hospodin mě vodí. Jako bych byl na poznávacím zájezdu vlastním životem. Ukazuje mi, co je dobré, co má smysl, co stojí za to prožít a co se v konečném efektu dočká ocenění, prostě stezky spravedlnosti. Hospodin je určitě lepší průvodce než delegát cestovní kanceláře.

2. Údolí

Vodí mě po zelených loukách, kolem potoků s čistou vodou, to znamená jednou po kopcích, jindy údolím. Pak existuje jedno zvláštní údolí, údolí smrti, kterého se lidé většinou bojí. Je-li však Hospodin můj pastýř, můžu se spolehnout na jeho hůl. Někdy se jí můžu chytit, jindy jí on zažene odporný hmyz nebo osobního nepřítele (třeba vlka :) − prostě nemusím se bát.

A co je za tím údolím. Hrob, konec? Kdepak! Cesta pokračuje dál. No, cesta to není, někdo by řekl, že už to není život, tak řekněme třeba existence. Ale Bible mluví o věčném životě, takže přece jen život!

3. V Hospodinově domě

Po průchodu údolím smrti se nevracím zpátky na zelené louky ani k po­tůč­kům s čerstvou vodou. Následuje Hospodinův dům a věčnost. Začíná to přivítáním u prostřeného stolu, kde je všeho dost − podobně jako jsem kdysi na zemi neprožíval nedostatek, ale teď je to přece jen o level výš. Jednak mám před sebou ta nejlepší jídla, ale i všechny vymoženosti nebeského wellness − masáže, voňavé, změkčující olejíčky, víno a další skvělé nápoje tečou proudem, přetékají. Je tu naprosté bezpečí, nehrozí tam žádní nepřátelé, závistivci, sokové, i když oni mě možná vidí. (To vše je před zraky mých protivníků, viz Lukáš 16,23-31).

A jak to prožívám? Pohoda, božské dobro, přízeň, po celoživotním chození světem mám konečně spolehlivý domov − Hospodinův dům, kde můžu bydlet, kam se můžu vracet jako domů − napořád, na věky. Prostě jsem doma u Boha.

Jak byste si odpověděli na tyto otázky:

  • Je Hospodin váš pastýř?
  • Máte dostatek, nebo jste pořád s něčím nespokojení?
  • Je pro vás údolí smrti pouze údolím, za kterým je domov, nebo je to konec, a vy se tajně bojíte, že za ním není nic příjemného (Zje­ve­ní 20,15)A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. (Zje­ve­ní 20,15)? (viz Jak se dostat do nebe?).

Jan Vopalecký, červenec 2022

Žalm 23

1  Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2  Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3  naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4  I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5  Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6  Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (2)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Pán nad prostorem a časem

Horizonty mimo oblast přírodních vědZákonitosti matematických dimenzí a vlastnosti fyzikálního rozměru událostí ...

Pán nad prostorem a časem
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Velkolepé dílo

Evers, Stan
Velkolepé dílo
Poutníkova četba, 55.00 Kč

ks


Odkud se vzaly miliony let

T. Mortenson
Odkud se vzaly miliony let
Didasko, 59.00 Kč

ks


NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí

John C. Lennox
NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 90 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 80 Kč

ks


Manželství a konflikty Stavitelé domova

Bob a Janet Hornerovi
Manželství a konflikty Stavitelé domova
Nový život, běžná cena 80 Kč
Naše sleva: 1 Kč
Vaše cena: 79 Kč

ks


Průvodce životem Jan


Průvodce životem Jan
Luxpress, 65.00 Kč

ks