Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(2 min.)Citát z Bible:

 Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.

L 9,23 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaOhraďte se
proti sexuální výchově

ve školách, jak ji doporučuje ministerstvo školství ve své publikaci Doporučení k realizaci sexuální výchovy v základních školách a metodické příučce pro učitele Sexuální výchova − vybraná témata.

Předkládaná sexuální výchova se vyznačuje těmito rysy:

  • Je zbavena kontextu manželství a rodičovství. Propaguje autoerotika a vlastní sobecký zážitek bez láskyplného vztahu k druhé osobě.
  • Zasvěcuje děti do pohlavního života předčasně, ničí jejich zdravý stud (například hrátky s prezervativy před celou třídou)
  • Nerespektuje přirozené rodzdíly mezi mužem a ženou, nezmiňují se o odlišném vnímání sexuality, rozdílnosti mateřské a otcovské role, nemluví o úctě k dívkám a ženám jako nositelkám života, nevede chlapce ke galantnosti.
  • Péče o dítě se zde vůbec nevykytuje, to je naopak považováno za nebezpečí, kterému je třeba se vyhnout.
  • Chybí výchova ke zdrženlivosti, zmínka o hodnotě panenství a panictví jako daru druhému člověku.
  • různé pohlavní odchylky jsou prezentovány jako varianty sexuálního chování.

Co můžeme udělat

Kontaktuje ředitele školy

Vyjádřete svůj nesouhlas se zaváděním sexuální výchovy podle doporučení ministerstva. Použijte vzorový dopis, aby měl právní závaznost.


Domluvte se s rodiči vašich spolužáků

Pokud u vás sexuální výchova hrozí, domluvte se s dalšími rodiči na škole a postupujte společně. Není to sice nutné, ale bude to pro vás lepší a pro ředitele školy více motivující. Ať i ostatní pošlou vzorový dopis, snažte se o postoji ředitele školy informovat vaše okolí − letáky, napište do obecních novin...


Pošlete odkaz na tyto stránky svým známým.


Upozorněte letákem

na nebezpečí lidi ve svém okolí − mateřská centra, schránky, obecní nástěnky... Letáky lze bezplatně získat zde.

Školy vstřícné rodině

Pokud vám ředitel školy na vaši žádost oznámí, že nebude státní sexuální výchovu zapracovávat, pošlete naskenovaný dopis nebo kopii e-mailu na adresu Aliance pro rodinu.

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Uzdravují léky duši?

Znáte to: deprese, stísněnost, výkyvy nálad, emocionální bolesti Tisíce žen hledají řešení těchto problém ...