Ethos - Domovská stránka

  Křesťanské čtení pro celou rodinu

menu

 Bible mluví
 Mezilidské vztahy
 Sexualita
 Manželství
 Ženy
 Chlapi
 Výchova
 Zdraví
 Aktuální dění
 Život a hodnoty
 Duchovní život
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Mt 6,26 E
(Další citáty)

------

Ohraďte se
proti sexuální výchově

ve školách, jak ji doporučuje ministerstvo školství ve své publikaci Doporučení k realizaci sexuální výchovy v základních školách a metodické příučce pro učitele Sexuální výchova − vybraná témata.

Předkládaná sexuální výchova se vyznačuje těmito rysy:

  • Je zbavena kontextu manželství a rodičovství. Propaguje autoerotika a vlastní sobecký zážitek bez láskyplného vztahu k druhé osobě.
  • Zasvěcuje děti do pohlavního života předčasně, ničí jejich zdravý stud (například hrátky s prezervativy před celou třídou)
  • Nerespektuje přirozené rodzdíly mezi mužem a ženou, nezmiňují se o odlišném vnímání sexuality, rozdílnosti mateřské a otcovské role, nemluví o úctě k dívkám a ženám jako nositelkám života, nevede chlapce ke galantnosti.
  • Péče o dítě se zde vůbec nevykytuje, to je naopak považováno za nebezpečí, kterému je třeba se vyhnout.
  • Chybí výchova ke zdrženlivosti, zmínka o hodnotě panenství a panictví jako daru druhému člověku.
  • různé pohlavní odchylky jsou prezentovány jako varianty sexuálního chování.

Co můžeme udělat

Kontaktuje ředitele školy

Vyjádřete svůj nesouhlas se zaváděním sexuální výchovy podle doporučení ministerstva. Použijte vzorový dopis, aby měl právní závaznost.


Domluvte se s rodiči vašich spolužáků

Pokud u vás sexuální výchova hrozí, domluvte se s dalšími rodiči na škole a postupujte společně. Není to sice nutné, ale bude to pro vás lepší a pro ředitele školy více motivující. Ať i ostatní pošlou vzorový dopis, snažte se o postoji ředitele školy informovat vaše okolí − letáky, napište do obecních novin...


Pošlete odkaz na tyto stránky svým známým.


Upozorněte letákem

na nebezpečí lidi ve svém okolí − mateřská centra, schránky, obecní nástěnky... Letáky lze bezplatně získat zde.

Školy vstřícné rodině

Pokud vám ředitel školy na vaši žádost oznámí, že nebude státní sexuální výchovu zapracovávat, pošlete naskenovaný dopis nebo kopii e-mailu na adresu Aliance pro rodinu.
-------------