Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


------

Citát z Bible:

Jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les!

Jk 3,5 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se za

Nikam se nehrň, počkej a uvidíš, co udělá Bůh!

Vládce celé země dal rychle zavolat Josefa z vězení. Snad on bude umět rozptýlit jeho obavy. Faraonovi se totiž zdálo, že se na jeho zemi řítí nějaká katastrofa, a on nevěděl, co to bude ani co má dělat. Ale doslechl se o Josefovi, že mu jeho „zdání“, tedy sny, bude umět vysvětlit a poradí, co dál.

Josef dostal obrovskou šanci. Mohl se dostat z vězení, kam ho nespravedlivě odsoudili. Zatím ještě netušil, jaké postavení ho čeká. Můžeme říct, že na to byl morálně připraven. Znal Hospodina, respektoval ho, důvěřoval mu a také otevřeně přiznával, že od něho pocházejí faraonovy sny i jeho vlastní moudrost. Možná vás napadne, že Josef svým přiznáním k Hospodinu v Egyptě dost riskoval.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Evangelium zlomených

B. Manning
Evangelium zlomených
Návrat, běžná cena 199 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 195 Kč

ks

Josef faraonovi sny vysvětlil, upozornil na blížící se dobu hojnosti i na dobu hladomoru a také poradil co dál. Nevím, jak hodnotit Josefova slova: „Ať si farao vyhlédne rozumného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí... a shromažďuje zásoby“ − Byl to pokus o manipulaci a vypočítavost nebo projev moudrosti a úcty?

Nemusel se zmiňovat o nějakém muži, ale stačilo, aby tím pověřil faraona: „Ať faraon nechá shromažďovat...“ − Proč to tak neřekl? Možná chtěl faraona ušetřit starostí − však ať zodpovědností někoho pověří. Nebo tím dával najevo, že na to faraon nestačí, že na to musí být nějaký zvlášť moudrý člověk?

Snad nejvíc na Josefovi tady oceňuji to, že se tam netlačil sám. Neřekl: „Pane faraone, já to klidně zařídím, já se o to postarám.“ Mám za to, že svou skromností si získal pozitivní body, získal si srdce faraona a všech lidí kolem. Dal tím najevo, že rozumí situaci, že je kompetentní, aby Egypt spravoval a zachránil, ale netlačí se do toho. Přiznává, že může existovat někdo vhodnější. Neměl ambice na tuto funkci, ale pokud bude požádán, je ochoten se této práce ujmout.

Dar od Boha spojený s lidskou ctností

Právě svou moudrostí (kterou měl od Boha jako dar) spojenou se skromností (což byla jeho osobní ctnost) si získal faraona a teď ho čekala vznešená práce a zodpovědnost.

Během dalšího vývoje situace se projevila ještě jedna úžasná stránka jeho charakteru: Nekradl! Nikdo by si jeho nepoctivosti nevšiml, asi by mu ji nikdo z lidí ani neměl odvahu vyčíst. Měl tolik příležitosti si přilepšit, obohatit se, vlastně faraona a všechny Egypťany okrást − ale on všechno dělal spolehlivě pro faraona. Byl věrný!

Myslím, že bychom dnes ve vládě, ve státních firmách, na úřadech, bankách potřebovali takové charaktery. Nebo na místě, kde právě jsme my. Umíme k tomu, co nám Bůh daroval, připojit své ctnosti? Chci povzbudit sebe i vás, abychom byli jako Josef věrní v tom, k čemu nám Bůh dal moudrost a kam nás postavil. Až On bude potřebovat, zavolá si nás z našeho prostředí. Budeme na to svým charakterem připraveni?

Jan Vopalecký, říjen 2018

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
  Napište svůj názor.
------


  Kam dál:

Kde mám být?

Když člověk není tam, kde má být, nejen že schází na místě, kde by byl největším přínosem, ale především ...

S Bohem dokážu víc!

Dejme tomu, že jste pracovití lidé, kteří umí zabrat, když je třeba. Poradíte si s kdejakým úkolem, víte, jak ...

 

  Doporučujeme:

Utrpení: Z hlediska věčnosti všechno vypadá jinak

Bůh nás má určitě rád. Když však procházíme těžkým obdobím, prožíváme tragédie a utrpení, nechce se nám ...

 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Evangelium zlomených

B. Manning
Evangelium zlomených
Návrat, běžná cena 199 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 195 Kč

ks

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, On sám bude jednat. (Žalm 37,5)