Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Péče o ty, kdo slouží v církvi zadarmo

Řada lidí ve sboru dělá svou službu obětavě, dlouho­době a je pocho­pitelné, že z toho časem mohou být unavení. Proto je třeba se o ně nějak starat.

Někteří si myslí, že na ně nelze klást přílišné nároky, protože pra­cují zadarmo. To si myslíte, že když jim zaplatíte, tak po nich budete moct chtít víc? Někteří by se možná urazili a utekli. Peníze nejsou vždy hlavní motivací!

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí

John C. Lennox
NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 90 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 80 Kč

ks

Jak pomoci dobro­volníkům, aby sloužili dobře a s nadšením? Mo­ti­vujte je. I oni jsou v časovém tlaku a chtějí pracovat ne proto, aby předešli pocitu viny.

Když jim budete připomínat, že za svou službu dostanou odměnu v nebi, a oni se s tím spokojí, máte skvěle pracovníky. Čerpají svou motivaci od Boha, a ta je nevyčerpatelná.

Přesto i Pavel vyjadřuje dobrovolníkům kolem sebe ocenění. Děkuje jim, píše jim, že se za ně modlí, že si jich váží:
„Kdy­koli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu. (Filipským 1,3-5)
Nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. (Efezským 1,16)

Dále uvádím několik bodů, jak je možné služebníky v církvi (i jin­de) motivovat a povzbuzovat.

Jak motivovat

 • Ukaž jim vizi: ať vidí, že staví katedrálu, ne že “nosí kamení„. Ukaž, v čem je jejich služba pro sbor důležitá. ( Mimochodem, pokud služba není důležitá, tak ji ukončete.) Např. vítač si může před­stavo­vat, že vítá návštěvníky, kteří právě přicházejí do nebe, nebo že povzbuzuje zdep­tané... − Učte dobro­volníky pozvedat kulturu jednání ve vašem sboru.
 • Popište přesně, co jejich služba obnáší a jaký má cíl.
 • Naučte je to dělat dobře.
 • Vyjádřete pravomoce, kom­pe­tence, které ve své službě mají − to pomáhá čelit kritice.
 • Vyjádřete, že mohou být tvořiví − nemusí to dělat přesně tak, jak se to dělalo dosud.
 • Zajistěte jim všechno, co ke službě potřebují, včetně financí.
 • Ukažte jimi příklady, vzory, podle čeho mohou svěřenou službu dělat − co do motivace, i co do obsahu a způsobu práce ve službě.
 • Ať cítí, že jsou součástí týmu − diakonů, zodpovědných, starších, sboru, církve...
 • Vyjádřete vděčnost a ocenění − osobně i před sborem. Ano, v nebi je odměna čeká, ale můžete jim vděčnost proje­vovat i teď.
 • Dobrovolní služebníci potřebují mít jistotu, že stojíte na jejich straně − teprve pak jim můžete i něco vytknout, navrhnout nějaké zlepšení. Bez jistoty, že stojíte na jejich straně, jim nemůžete nic říct a oni se nebudou zlepšovat.
 • Podporujte je duchovně: modlete se za ně, povzbuzujte je, aby svou službou chtěli dělat dobrou reputaci Bohu.

Jan Vopalecký, září 2021

Čerpáno z webu www.biblicaleldership.com

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí

John C. Lennox
NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 90 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 80 Kč

ks