Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.

Ř 8,9 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaPéče o ty, kdo v církvi slouží zadarmo, a jejich motivace

Řada lidí ve sboru dělá svou službu obětavě, dlouho­době a je pocho­pitelné, že z toho časem mohou být unavení. Proto je třeba se o ně nějak starat.

Někteří si myslí, že na ně nelze klást přílišné nároky, protože pra­cují zadarmo. To si myslíte, že když jim zaplatíte, tak po nich budete moct chtít víc? Někteří by se možná urazili a utekli. Peníze nejsou vždy hlavní motivací!

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Hranice a děti

Cloud & Townsend
Hranice a děti
Návrat, běžná cena 245 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 238 Kč

ks

Jak pomoci dobro­volníkům, aby sloužili dobře a s nadšením? Mo­ti­vujte je. I oni jsou v časovém tlaku a chtějí pracovat ne proto, aby předešli pocitu viny.

Když jim budete připomínat, že za svou službu dostanou odměnu v nebi, a oni se s tím spokojí, máte skvěle pracovníky. Čerpají svou motivaci od Boha, a ta je nevyčerpatelná.

Přesto i Pavel vyjadřuje dobrovolníkům kolem sebe ocenění. Děkuje jim, píše jim, že se za ně modlí, že si jich váží:
„Kdy­koli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu. (Filipským 1,3-5)
Nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. (Efezským 1,16)

Dále uvádím několik bodů, jak je možné služebníky v církvi (i jin­de) motivovat a povzbuzovat.

Jak motivovat

 • Ukaž jim vizi: ať vidí, že staví katedrálu, ne že “nosí kamení„. Ukaž, v čem je jejich služba pro sbor důležitá. ( Mimochodem, pokud služba není důležitá, tak ji ukončete.) Např. vítač si může před­stavo­vat, že vítá návštěvníky, kteří právě přicházejí do nebe, nebo že povzbuzuje zdep­tané... − Učte dobro­volníky pozvedat kulturu jednání ve vašem sboru.
 • Popište přesně, co jejich služba obnáší a jaký má cíl.
 • Naučte je to dělat dobře.
 • Vyjádřete pravomoce, kom­pe­tence, které ve své službě mají − to pomáhá čelit kritice.
 • Vyjádřete, že mohou být tvořiví − nemusí to dělat přesně tak, jak se to dělalo dosud.
 • Zajistěte jim všechno, co ke službě potřebují, včetně financí.
 • Ukažte jimi příklady, vzory, podle čeho mohou svěřenou službu dělat − co do motivace, i co do obsahu a způsobu práce ve službě.
 • Ať cítí, že jsou součástí týmu − diakonů, zodpovědných, starších, sboru, církve...
 • Vyjádřete vděčnost a ocenění − osobně i před sborem. Ano, v nebi je odměna čeká, ale můžete jim vděčnost proje­vovat i teď.
 • Dobrovolní služebníci potřebují mít jistotu, že stojíte na jejich straně − teprve pak jim můžete i něco vytknout, navrhnout nějaké zlepšení. Bez jistoty, že stojíte na jejich straně, jim nemůžete nic říct a oni se nebudou zlepšovat.
 • Podporujte je duchovně: modlete se za ně, povzbuzujte je, aby svou službou chtěli dělat dobrou reputaci Bohu.

Jan Vopalecký

Čerpáno z webu www.biblicaleldership.com

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Hranice a děti

Cloud & Townsend
Hranice a děti
Návrat, běžná cena 245 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 238 Kč

ks