Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´

Mt 22,37 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Péče o ty, kdo slouží v církvi zadarmo

Řada lidí ve sboru dělá svou službu obětavě, dlouho­době a je pocho­pitelné, že z toho časem mohou být unavení. Proto je třeba se o ně nějak starat.

Někteří si myslí, že na ně nelze klást přílišné nároky, protože pra­cují zadarmo. To si myslíte, že když jim zaplatíte, tak po nich budete moct chtít víc? Někteří by se možná urazili a utekli. Peníze nejsou vždy hlavní motivací!

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí

John C. Lennox
NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 90 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 80 Kč

ks

Jak pomoci dobro­volníkům, aby sloužili dobře a s nadšením? Mo­ti­vujte je. I oni jsou v časovém tlaku a chtějí pracovat ne proto, aby předešli pocitu viny.

Když jim budete připomínat, že za svou službu dostanou odměnu v nebi, a oni se s tím spokojí, máte skvěle pracovníky. Čerpají svou motivaci od Boha, a ta je nevyčerpatelná.

Přesto i Pavel vyjadřuje dobrovolníkům kolem sebe ocenění. Děkuje jim, píše jim, že se za ně modlí, že si jich váží:
„Kdy­koli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu. (Filipským 1,3-5)
Nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. (Efezským 1,16)

Dále uvádím několik bodů, jak je možné služebníky v církvi (i jin­de) motivovat a povzbuzovat.

Jak motivovat

 • Ukaž jim vizi: ať vidí, že staví katedrálu, ne že “nosí kamení„. Ukaž, v čem je jejich služba pro sbor důležitá. ( Mimochodem, pokud služba není důležitá, tak ji ukončete.) Např. vítač si může před­stavo­vat, že vítá návštěvníky, kteří právě přicházejí do nebe, nebo že povzbuzuje zdep­tané... − Učte dobro­volníky pozvedat kulturu jednání ve vašem sboru.
 • Popište přesně, co jejich služba obnáší a jaký má cíl.
 • Naučte je to dělat dobře.
 • Vyjádřete pravomoce, kom­pe­tence, které ve své službě mají − to pomáhá čelit kritice.
 • Vyjádřete, že mohou být tvořiví − nemusí to dělat přesně tak, jak se to dělalo dosud.
 • Zajistěte jim všechno, co ke službě potřebují, včetně financí.
 • Ukažte jimi příklady, vzory, podle čeho mohou svěřenou službu dělat − co do motivace, i co do obsahu a způsobu práce ve službě.
 • Ať cítí, že jsou součástí týmu − diakonů, zodpovědných, starších, sboru, církve...
 • Vyjádřete vděčnost a ocenění − osobně i před sborem. Ano, v nebi je odměna čeká, ale můžete jim vděčnost proje­vovat i teď.
 • Dobrovolní služebníci potřebují mít jistotu, že stojíte na jejich straně − teprve pak jim můžete i něco vytknout, navrhnout nějaké zlepšení. Bez jistoty, že stojíte na jejich straně, jim nemůžete nic říct a oni se nebudou zlepšovat.
 • Podporujte je duchovně: modlete se za ně, povzbuzujte je, aby svou službou chtěli dělat dobrou reputaci Bohu.

Jan Vopalecký, září 2021

Čerpáno z webu www.biblicaleldership.com

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí

John C. Lennox
NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 90 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 80 Kč

ks