Čtení Bible obnoví váš život

menu
 
------

Citát z Bible:

Hospodinova přikázání jsou přímá, obšťastňují srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený, dává očím světlo.

Ž 19,9 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.Tak je nalákáme na něco jiného

Znáte to: „Když mě vyhodí dveřmi, tak tam vlezu oknem.“ Když mi nevyhoví na obyčejné požádání, tak mu něco dám, nějak ho podplatím.„ Když nezabere na úplatek, tak mu nabídneme ženu.“ A tak bychom mohli pokračovat.

V čem? V tom, čemu Bible říká Balaámovo učení. Kde se ten pojem Balaám vzal?

Moábský král Balák měl strach z Izraelců, kteří byli na cestě pouští z Egypta do zaslíbené země a chtělí jen projít. Bál se i přesto, že mu slíbili, že jeho zemi nechají na pokoji. Ze strachu si najal zvláštního proroka Balaáma, který uměl lidem žehnat, a pak je provázelo dobro, uměl také proklínat, a tak vzít lidem moc. Balaám se zdráhal Balákovi vyhovět, ale nakonec s ním přece jen šel. Balaám však byl pod Božím vlivem a Bůh nedopustil, aby Balaám Izrael proklínal, naopak vždy mu žehnal. Balák se proto na Balaáma hodně zlobil

Balaámovi však bylo trapně, protože od Baláka dostal za slibované proklínání Izraele hromadu peněz. Balaám to tedy vymyslel jinak: „Baláku, uspořádejte svou národní slavnost, která souvisí se sexuálními orgiemi, a pozvěte na ni i Izraelce.“ Balák poslechl, Izraelci přišli, jednak se s Balákovým národem Moábců spřátelili, smilnili s jejich ženami − a Bůh se na Izraelce pro jejich nevěru hodně hněval. Balaámův trik se podařil: když to nešlo proklínáním, lstí se to podařilo jinak. Izraelci nebyli odolní ve všech oblastech.

Balaámovu učení rozumím tak, že je to neustálé soustředění na to, jak Božího člověka zlomit. Nepomůže přímá konfrontace? Tak ho nalákáme jinak! − Dáme mu peníze, zapleteme ho do něčeho, aby musel mlčet, jinak bychom to prozradili. Ať na něm uplatní své umění nějaká žena! Pokusíme se ho vyprovokovat, až se rozčilí, tak mu řekneme, že křesťan by měl být pokojný. Když zůstane klidný, tak o něm rozšíříme, že je chladný a problémy ho nezajímají!

Nebo ho požádáme o nějakou práci, on si bude myslet, že dělá něco pro Boha, zabředne v tom, a nebude mít čas dělat něco pro Boha.

Nebo mu zaplatíme luxusní dovolenou. Nebo dobrou školu jeho dětem, Nebo..., nebo... Hlavně aby nechal té evangelizace, hlavně aby se nějak zkompromitoval, aby..., aby...

Nemusí to být úklady konkrétních lidí, takovým tlakem působí dnešní doba, takový efekt mají naše okolnosti. Ale snadno se najdou křesťané, kteří tomu podlehnou a stávají se příkladem a později normou i pro druhé.

Nehemiášovi přátelé jej upozorňovali na mezery v hradbách, kudy se nepřátelé dostávali do města. Křesťan by v učení, v tom, jak žije i čemu věří, měl být celý, pevný, aby nikde nezůstala skulinka, jak ho zdolat, jak ho odradit od života a práce pro Boha, jak ho svést k hříchu, aby polevil a nebyl tady světlem, které přitahuje k Zachránci pro věčnost, ke Kristu.

Kde by mohla být moje skulina, kterou se nepřítel dostane dovnitř?

Jan Vopalecký, květen 2018


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

Biblický komentář ke Starému zákonu (800 Kč)

MacDonald, William
Biblický komentář ke Starému zákonu (800 Kč)
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 32 Kč
Vaše cena: 768 Kč

ks

„Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva.“
Zjevení Janovo 2,14