Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Ef 2,10 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Tak je nalákáme na něco jiného

Znáte to: „Když mě vyhodí dveřmi, tak tam vlezu oknem.“ Když mi nevyhoví na obyčejné požádání, tak mu něco dám, nějak ho podplatím.„ Když nezabere na úplatek, tak mu nabídneme ženu.“ A tak bychom mohli pokračovat.

V čem? V tom, čemu Bible říká Balaámovo učení. Kde se ten pojem Balaám vzal?

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Bible ČEP velká černá


Bible ČEP velká černá
ČBS, běžná cena 750 Kč
Naše sleva: 37 Kč
Vaše cena: 713 Kč

ks

Moábský král Balák měl strach z Izraelců, kteří byli na cestě pouští z Egypta do zaslíbené země a chtělí jen projít. Bál se i přesto, že mu slíbili, že jeho zemi nechají na pokoji. Ze strachu si najal zvláštního proroka Balaáma, který uměl lidem žehnat, a pak je provázelo dobro, uměl také proklínat, a tak vzít lidem moc. Balaám se zdráhal Balákovi vyhovět, ale nakonec s ním přece jen šel. Balaám však byl pod Božím vlivem a Bůh nedopustil, aby Balaám Izrael proklínal, naopak vždy mu žehnal. Balák se proto na Balaáma hodně zlobil

Balaámovi však bylo trapně, protože od Baláka dostal za slibované proklínání Izraele hromadu peněz. Balaám to tedy vymyslel jinak: „Baláku, uspořádejte svou národní slavnost, která souvisí se sexuálními orgiemi, a pozvěte na ni i Izraelce.“ Balák poslechl, Izraelci přišli, jednak se s Balákovým národem Moábců spřátelili, smilnili s jejich ženami − a Bůh se na Izraelce pro jejich nevěru hodně hněval. Balaámův trik se podařil: když to nešlo proklínáním, lstí se to podařilo jinak. Izraelci nebyli odolní ve všech oblastech.

Balaámovu učení rozumím tak, že je to neustálé soustředění na to, jak Božího člověka zlomit. Nepomůže přímá konfrontace? Tak ho nalákáme jinak! − Dáme mu peníze, zapleteme ho do něčeho, aby musel mlčet, jinak bychom to prozradili. Ať na něm uplatní své umění nějaká žena! Pokusíme se ho vyprovokovat, až se rozčilí, tak mu řekneme, že křesťan by měl být pokojný. Když zůstane klidný, tak o něm rozšíříme, že je chladný a problémy ho nezajímají!

Nebo ho požádáme o nějakou práci, on si bude myslet, že dělá něco pro Boha, zabředne v tom, a nebude mít čas dělat něco pro Boha.

Nebo mu zaplatíme luxusní dovolenou. Nebo dobrou školu jeho dětem, Nebo..., nebo... Hlavně aby nechal té evangelizace, hlavně aby se nějak zkompromitoval, aby..., aby...

Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti ... duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. (Efezským 6,11-13)


Nemusí to být úklady konkrétních lidí, takovým tlakem působí dnešní doba, takový efekt mají naše okolnosti. Ale snadno se najdou křesťané, kteří tomu podlehnou a stávají se příkladem a později normou i pro druhé.

Nehemiášovi přátelé jej upozorňovali na mezery v hradbách, kudy se nepřátelé dostávali do města. Křesťan by v učení, v tom, jak žije i čemu věří, měl být celý, pevný, aby nikde nezůstala skulinka, jak ho zdolat, jak ho odradit od života a práce pro Boha, jak ho svést k hříchu, aby polevil a nebyl tady světlem, které přitahuje k Zachránci pro věčnost, ke Kristu.

Kde by mohla být moje skulina, kterou se nepřítel dostane dovnitř?

Jan Vopalecký, květen 2018

Chci posílat upozornění o nových článcích.

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
 

  Doporučujeme:

Výkladový komentář Bible Mt-2K

První díl pětisvazkového podrobného výkladu k celé Bibli. Autor je známý biblista, který napsal asi 150 knih, ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Bible ČEP velká černá


Bible ČEP velká černá
ČBS, běžná cena 750 Kč
Naše sleva: 37 Kč
Vaše cena: 713 Kč

ks

Spotify
„Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva.“
Zjevení Janovo 2,14  

Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát.
Efezským 6,11-13