Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši.

2Tm 2,1 B21
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Tak je nalákáme na něco jiného

Znáte to: „Když mě vyhodí dveřmi, tak tam vlezu oknem.“ Když mi nevyhoví na obyčejné požádání, tak mu něco dám, nějak ho podplatím.„ Když nezabere na úplatek, tak mu nabídneme ženu.“ A tak bychom mohli pokračovat.

V čem? V tom, čemu Bible říká Balaámovo učení. Kde se ten pojem Balaám vzal?

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Teenageři a sex

Paul David Tripp
Teenageři a sex
Didasko, 35.00 Kč

Moábský král Balák měl strach z Izraelců, kteří byli na cestě pouští z Egypta do zaslíbené země a chtělí jen projít. Bál se i přesto, že mu slíbili, že jeho zemi nechají na pokoji. Ze strachu si najal zvláštního proroka Balaáma, který uměl lidem žehnat, a pak je provázelo dobro, uměl také proklínat, a tak vzít lidem moc. Balaám se zdráhal Balákovi vyhovět, ale nakonec s ním přece jen šel. Balaám však byl pod Božím vlivem a Bůh nedopustil, aby Balaám Izrael proklínal, naopak vždy mu žehnal. Balák se proto na Balaáma hodně zlobil

Balaámovi však bylo trapně, protože od Baláka dostal za slibované proklínání Izraele hromadu peněz. Balaám to tedy vymyslel jinak: „Baláku, uspořádejte svou národní slavnost, která souvisí se sexuálními orgiemi, a pozvěte na ni i Izraelce.“ Balák poslechl, Izraelci přišli, jednak se s Balákovým národem Moábců spřátelili, smilnili s jejich ženami − a Bůh se na Izraelce pro jejich nevěru hodně hněval. Balaámův trik se podařil: když to nešlo proklínáním, lstí se to podařilo jinak. Izraelci nebyli odolní ve všech oblastech.

Balaámovu učení rozumím tak, že je to neustálé soustředění na to, jak Božího člověka zlomit. Nepomůže přímá konfrontace? Tak ho nalákáme jinak! − Dáme mu peníze, zapleteme ho do něčeho, aby musel mlčet, jinak bychom to prozradili. Ať na něm uplatní své umění nějaká žena! Pokusíme se ho vyprovokovat, až se rozčilí, tak mu řekneme, že křesťan by měl být pokojný. Když zůstane klidný, tak o něm rozšíříme, že je chladný a problémy ho nezajímají!

Nebo ho požádáme o nějakou práci, on si bude myslet, že dělá něco pro Boha, zabředne v tom, a nebude mít čas dělat něco pro Boha.

Nebo mu zaplatíme luxusní dovolenou. Nebo dobrou školu jeho dětem, Nebo..., nebo... Hlavně aby nechal té evangelizace, hlavně aby se nějak zkompromitoval, aby..., aby...

Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti ... duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. (Efezským 6,11-13)


Nemusí to být úklady konkrétních lidí, takovým tlakem působí dnešní doba, takový efekt mají naše okolnosti. Ale snadno se najdou křesťané, kteří tomu podlehnou a stávají se příkladem a později normou i pro druhé.

Nehemiášovi přátelé jej upozorňovali na mezery v hradbách, kudy se nepřátelé dostávali do města. Křesťan by v učení, v tom, jak žije i čemu věří, měl být celý, pevný, aby nikde nezůstala skulinka, jak ho zdolat, jak ho odradit od života a práce pro Boha, jak ho svést k hříchu, aby polevil a nebyl tady světlem, které přitahuje k Zachránci pro věčnost, ke Kristu.

Kde by mohla být moje skulina, kterou se nepřítel dostane dovnitř?

Jan Vopalecký, květen 2018

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (2)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Teenageři a sex

Paul David Tripp
Teenageři a sex
Didasko, 35.00 Kč

Spotify
„Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva.“
Zjevení Janovo 2,14  

Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát.
Efezským 6,11-13