Ethos - Domovská stránka


Křesťanské čtení pro celou rodinu

menu
 

Jak chválit Boha?


Co to je? Stát a zpívat písnčiky s kytarou? Bez kytary? Nebo se sklánět a vzdávat Bohu úctu? Jak máme Boha uctívat?
Ve svém přemýšlení jsem došel k tomu, že Bůh si přeje, abychom mu přiznali: "Bože, ty máš na mě nárok! Na moji osobu, na můj čas, na moje věci, peníze, ale také na moje srdce, nadšení − Ty máš nárok na to, abych byl nadšený jenom pro tebe, zaujatý jenom směrem k tobě!"
Ale dříve než nás Bůh může přijmout tak nás nehodné potřebuje očistit − a on to dělá! Dokonalé očištění je v tom, že všechny naše nedostatky, vady, hříchy, hříšné, nedbalé postoje vzal na sebe Pán Ježíš Kristus − snesl za ně trest, smrt − a nás teď Bůh přijímá jako čisté, bez poskvrny! − Něco úžasného.
A další krok, který Bůh dělá − je ochoten nás zapojit do svých záměrů, projektů, vzít nás do svých služeb.
-------------