Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)


Oddělovač

Citát z Bible:

Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu. (2) Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se až k zemi

1M 18,1-2 E
(Další citáty)
Nejlepší články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Jak chválit Boha?

Chválit Boha je víc než stát a zpívat písničky s kytarou. Víc než se klanět. Jak tedy Boha chválit uctívat?

Podstata chvály

Bůh si přeje, abychom mu přiznali: „Bože, ty máš na mě nárok! Na moji osobu, na můj čas, na moje věci, peníze, ale také na moje srdce, nadšení − Ty máš nárok na to, abych byl pro tebe nadšený, zaujatý jenom směrem k tobě!“

Předpoklad chvály

Ale my ve své podstatě nejsme hodni, nemáme nárok k Bohu přijít, natož ho chválit, proto potřebujeme očistit. Dokonalé očištění je v tom, že Ježíš Kristus vzal všechny naše nedostatky, vady, hříchy, hříšné, nedbalé postoje a snesl za ně trest, smrt. Očistí nás, když si to uvědomíme a uvěříme, že Kristus umřel nás − pak nás Bůh přijímá jako čisté! − Něco úžasného, nemyslíte.

Jan Vopalecký

Kam dál?

Proč chválit Boha? − Uctívání Boha je reakce na to, kdo Bůh je a co dělá.

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(3)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 (1 příspěvek)
Oddělovač
 

  Doporučujeme:

Dnešné evanjelium

Dá se evangelium vysvětlit současným a dnešním způsobem aniž by došlo k překrucování pravdy? Které části evangelia ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Moc a poselství evangelia

Paul Washer
Moc a poselství evangelia
Didasko, běžná cena 320 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 310 Kč

ks