Čtení Bible obnoví váš život

menu
 
------

Citát z Bible:

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný.

Ž 103,8 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.Jak chválit Boha?


Co to je? Stát a zpívat písnčiky s kytarou? Bez kytary? Nebo se sklánět a vzdávat Bohu úctu? Jak máme Boha uctívat?
Ve svém přemýšlení jsem došel k tomu, že Bůh si přeje, abychom mu přiznali: "Bože, ty máš na mě nárok! Na moji osobu, na můj čas, na moje věci, peníze, ale také na moje srdce, nadšení − Ty máš nárok na to, abych byl nadšený jenom pro tebe, zaujatý jenom směrem k tobě!"
Ale dříve než nás Bůh může přijmout tak nás nehodné potřebuje očistit − a on to dělá! Dokonalé očištění je v tom, že všechny naše nedostatky, vady, hříchy, hříšné, nedbalé postoje vzal na sebe Pán Ježíš Kristus − snesl za ně trest, smrt − a nás teď Bůh přijímá jako čisté, bez poskvrny! − Něco úžasného.
A další krok, který Bůh dělá − je ochoten nás zapojit do svých záměrů, projektů, vzít nás do svých služeb.
-------------

 (1 příspěvek)