Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´.

1Pt 5,5 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Jak chválit Boha?


Co to je? Stát a zpívat písnčiky s kytarou? Bez kytary? Nebo se sklánět a vzdávat Bohu úctu? Jak máme Boha uctívat?
Ve svém přemýšlení jsem došel k tomu, že Bůh si přeje, abychom mu přiznali: „Bože, ty máš na mě nárok! Na moji osobu, na můj čas, na moje věci, peníze, ale také na moje srdce, nadšení − Ty máš nárok na to, abych byl nadšený jenom pro tebe, zaujatý jenom směrem k tobě!“
Ale dříve než nás Bůh může přijmout tak nás nehodné potřebuje očistit − a on to dělá! Dokonalé očištění je v tom, že všechny naše nedostatky, vady, hříchy, hříšné, nedbalé postoje vzal na sebe Pán Ježíš Kristus − snesl za ně trest, smrt − a nás teď Bůh přijímá jako čisté, bez poskvrny! − Něco úžasného.
A další krok, který Bůh dělá − je ochoten nás zapojit do svých záměrů, projektů, vzít nás do svých služeb.

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

 (1 příspěvek)

www.ethos.cz/tip-020-jak-chvalit-boha.php