Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Ko 3,15 E
(Další citáty)
Nejlepší články


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ale ta možnost by měla vždy zůstat. Když dítě ví, že je milované, fyzický trest mu neublíží


Jsi dobrý příklad?

Dobrý osobní příklad je silnější magnet, než silná slova. Zvlášť, když je naším vzorem Ježíš. Ale následovat Ježíšův příklad je pořád málo!


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Inspirováno:

Majitelé se už nestřídají

Když se ve starověkém Řecku dostalo nějaké zboží, řekněme holubi, na tržiště, chvíli je prodavač nabízel a pak někdo je koupil. Mohlo se stát, že kupec se postavil o pár stánků dál, své nově koupené holuby nabízel a nakonec je prodal dalšímu zájemci.

Tehdy se mezi zboží počítali i lidé − otroci. Jak takovému mladému otroku asi bylo, když ho někdo prodal, jiný ho koupil, pak se to třeba po několika dnech či týdnech opakovalo a on se dostal zase do další rodiny! Takové chození na tržiště se mu mohlo protivit, ale jako otrok nic nenadělal.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Nekončící milost

Philip Yancey
Nekončící milost
Návrat domů, běžná cena 285 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 274 Kč

ks

Existovala možnost, že ho někdo vykoupí. V Novém zákoně se k tomuto úkonu používá slovo, které neznamená jen „koupit a nechat si“ a dokonce ani jen „koupit a propustit na svobodu“. Toto slovo (exagorazo) znamená vysvobodit z obchodování na tržišti. Takový člověk se už nikdy nedostal zpátky na tržiště. Byl prostě vykoupen tak, že se na tržiště už nedostal − určitě ne jako zboží.

V řadě oblastí se snadno přestaneme ovládat − naším pánem se stane někdo jiný. Jednou je to vztek, jindy touha po penězích, vzrušení, kráse, moci, pak zase lenost − a všechno se to u nás střídá. Jako by si nás ti „pánové“ prodávali jeden druhému.

Nebo možná znáte tohle: Když si sednu k počítači, ty jednotlivé weby mi trochu připomínají starověké překupnictví na tržišti. Jeden titulek se „hádá“ s druhým, kdo víc zaujme moji pozornost a já jako ten otrok klikám a vlastně chodím od jedné „zajímavé“ informace ke druhé. Jednotlivé články si mě přehazují, jeden mě zaujme na dvě minuty, jiný na pět, některý na patnáct − a pak zase na další! Když se po dvou hodinách podívám na hodinky, vidím, že jsem zabil čas tím, že se mnou jeden web, jeden článek po druhém jenom „obchodovaly“. Nejsem sám svůj pán, ale otrok.

Do této situace ke mně promluvilo slovo „vykoupit z obchodování na tržišti“. Přesně tohle udělal Pán Ježíš tím, že za mě zaplatil vysokou cenu (vlastní krví), abych patřil jemu, abych byl s ním a už mě nikdo nevláčel od jednoho prodejního stánku, od jednoho adrenalinu ke druhému.

Možná u vás ti „pánové“ představují něco jiného, pořád se zmítáte od jedné starosti, od jedné zábavy ke druhé, unavuje vás to, i když vás to možná trochu baví. Ale nakonec byste uvítali, kdyby vás někdo vymanil z toho, jak se s vámi „obchoduje“. Poradím: Kristus umí vykoupit!

Kristus nás vykoupil z hříchu, vykoupil nás z moci zákona a postavil pod svou milost. Už nemusíme být ničí otroci, ale můžeme žít jako svobodní. Jak se svobodou naložit? Stát se dobrovolným služebníkem, přítelem (nebo jak to nazvete) samotného Krista.

Ne že se ničím z toho, čemu jste dřív sloužili, už nesmíte zabývat. Můžete, ale už nebudete zbožím, už se s vámi nebude smýkat, ale budete sami svými pány. Vlastně budete ve všech oblastech žít z pověření a podle moudrých rad toho, kdo vás vykoupil, kdo vás má rád a kdo dal vašemu životu smysl.

Jan Vopalecký, prosinec 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (2)
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Nekončící milost

Philip Yancey
Nekončící milost
Návrat domů, běžná cena 285 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 274 Kč

ks


A co tvoje budoucnost?

W. MacDonald
A co tvoje budoucnost?
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 96 Kč

ks


Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks