Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(3 min.)

Úzká srdce

Pavel měl pro své děti ve víře − k nim patřili i věřící v Korintu, vždyť založil jejich sbor − otevřené srdce. Byl s nimi spjat do hloubi duše. Ze srdce je miloval. A přesto se k němu několikrát zachovali nepřátelsky a zpochybňovali ho. Skoro celý druhý dopis Korintským je Pavlova obhajoba proti neopodstatněným námitkám. Zhodnotili ho jako slabého v řeči. Zpochybňovali jeho apoštolství. Uráželi se pro jeho utrpení. Říkali o něm, že když je daleko, tak mluví odvážně, ale když je s nimi, tak je jim do tváře pokorný, tedy vlastně „falešně pokorný“. Podsouvali mu hřích, takže se musel až sarkasticky ptát: „Nebo jsem se snad dopustil hříchu, když jsem sám sebe ponižoval, abyste vy byli vyvýšeni, že jsem vám totiž evangelium zvěstoval zadarmo?“ (2. Korintským 11,7).
Pavel se musel dívat, jak tito korintští křesťané, kterým tak nesobecky sloužil, mají úzké srdce. Přinášeli mu samou kritiku a výhrady. Možná jsme na tom podobně, že vůči některým věřícím, kteří nám nejsou úplně po chuti, máme úzké srdce. To se projevuje třeba tím, že jsme vůči nim příliš kritičtí, vidíme každý vlas v polévce jejich života[asi jinak... jak česky?] a pak ho vítězoslavně vytáhneme. Naopak vůči jiným, se kterými jsme si blízko, jsme velkorysí, mnohé na nich přehlížíme. Vlastně bychom měli být vůbec velkorysí ke slabostem věřících. To neznamená ospravedlňovat jejich hříchy, ale jednat s nimi se svatou zdrženlivostí ve smyslu verše „láska přikryje množství hříchů„ (1. Petrův 4,8) Znamená to, že druhého nebudeme odsuzovat, ale půjde nám o to, abychom mu pomáhali růst ve víře. Můžeme se modlit, aby nám Bůh dal široké srdce, které je připraveno se na druhého dívat milosrdně, které umí odpouštět, srdce, které v druhém vidí Krista, i když navenek jako by ještě není vidět. Především potřebujeme srdce, která sama sebe vidí v Božím světle a jsou nesmiřitelná vůči vlastním hříchům.
“V našem srdci nemáte nedostatek místa, ale vy sami se nám uzavíráte. Na oplátku − mluvím k vám jako k svým dětem − udělejte nám i vy místo ve svém srdci!“ (2. Korintským 6,11-13)
Pavel v prvním dopise Korintské nešetrně kárá, a oni mu nato vyčítají jeho „úzké srdce“. „Úzké“ srdce nebylo na straně Pavlově, ale u Korinťanů. To oni udělali ve svých srdcích málo prostoru pro toho, kdo šel tak rozhodně proti hříchu. Měl široké srdce vůči nim, ale neměl široké srdce pro směsicí víry a nevěry, pro směsici Krista a model, před tím varoval. Přeje jim široké srdce, ale tím správným směrem, široké srdce pro Boží myšlenky. Takové srdce potřebujeme i my.
Roland Antholtzer

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

  Doporučujeme:

Cestou usmíření

Možná je jasné, kdo je na vině a kdo je v právu, ale to ještě nezbavuje pocitů křivdy na kterékoli straně. Autor ...

Naše srdce je k vám dokořán… Teď vy rozšiřte své srdce!
2. Kor. 6,11-13