Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.

Na 1,7 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaVíra, nebo pověra

Naše společnost dosáhla dosud nevídané úrovně osvícení a vzdělání. Jak je tedy možné, že se pověry a okultismus různými způsoby dostává do života mnoha lidí?

V záplavě medií a zábavy se objevuje mnoho impulsů k tomu, aby se lidé zabývali okultismem. Vidíme to v televizi, na internetu, v software, knihách, ve filmu i v hudbě. Všude se rafinovaně šíří podněty směrem k okultismu a ezoterice.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Dobrá zpráva pro špatné lidi

Roy Hession
Dobrá zpráva pro špatné lidi
Návrat, 175.00 Kč

ks

Nejvíce jsou ohroženy nic netušící děti a mladí lidé. Okultní obsah přichází zabalený jako společensky přijatelný, a to prostřednictvím neškodně vypadajících knih a filmů, jakoby šitých na míru dětem a dospívajícím.

Rozšířená představa, že se jedná o neškodnou zábavu, vede k omylům s dalekosáhlými důsledky.

Co je to pověra?
Co je to okultismus?

Pověra je víra, která se upíná k něčemu jinému než k Bohu.

 • Pověra znamená chtít být pánem svého boha.
 • Víra naopak znamená mít Boha jako svého pána.

Pověra v širším smyslu znamená vkládat svou důvěru v něco, co nás odvádí od Boha, a to nejrůznějšími způsoby, například dnes velmi rozšířeným materialismem, „vírou“ v pozemské věci, v peníze, majetek, vlastní úctyhodnost, ateistický světový názor a podobně.

V užším smyslu znamená pověra konkrétní pověrčivou praxi v oblasti okultismu nebo ezoteriky. Okultní, případně ezoterické praktiky se zabývají ukrytým světem tajemna, mimosmyslovosti. Sem patří například:

 • Astrologie (horoskopy, víra v hvězdy)
 • Čarodějnictví (pálení čarodějnic, okultní pašijové zvyky)
 • Víra druidů, halloween
 • Satanismu, černé mše
 • Kouzelnictví, černá i bílá magie
 • Spiritismus (vyvolávání duchů, dotazování mrtvých)
 • Amulety a talismany
 • Víra v čísla (magická čísla, přinášející štěstí, neštěstí)
 • Kyvadla, proutkaření, magické zjišťování nemocí
 • Čtení z ruky, vykládání karet, taroty
 • Vúdú a obřadné zapřísahání
 • Jasnovidectví, věštění
 • Okultní léčení omocí energtického proudění, silových center apod.
 • Nábožensky motivované a mimosmyslové uzdravovací praktiky jako například
  • jóga (Pozor: Západu přizpůsobené formy jógy často v nevědomosti otvírají člověka pro démonské vlivy)
  • autogenní tréning
  • homeopatie
  • hypnóza
  • transcentální meditace
  • Bachovy květy
  • léčení kameny
 • Okultní knihy, filmy a počítačové hry s čarodějnicemi, kouzelníky, magickými formulemi a předměty (např. Harry Potter, Bibi, Krabat apod.)

Pověry a zábavní průmysl

Do okultního vlivu se mnoho lidí dostává zejména prostřednictvím hudby a počítačových cher, protože takto u nich se často jedná o kontakt se satanismem a antikřesťanským obsahem.

Mnoho slavných rockových hvězd se vědomě a dobrovolně dala do služeb Satana. Například známý rockový zpěvák Alice Cooper řekl:

„Při jednom spiritistickém sezení mi duch slíbil slávu a vládu nad světem, a to skrze rockovou hudbu a bohatství v přepychu. Jediné, co ode mě žádal, bylo moje tělo, že ho bude vlastnit on, ten duch.“


Skupiny jako heavy-metal Black Sabath dávají své vazby na satanský kult otevřeně najevo. Black Sabath se po jednom hororovém filmu v Birgminghamu v okultním křtu zapřisáhla dáblu. Zpívali texty jako Vezmi si život, je laciný; usmrť někoho, nikdo nebude plakat. Chceme jen tvou duši. Na obalu hudební produkce Reflection – Black Sabbath je tento text:

Ty ubohý blázne, který držíš v rukou tuto hudbu, věz, že s ní svou duši prodáváš, protože ji rychle dostaneš do pekelného rytmu, do ďábelské síly této hudby. A toto hudební tarantulí kousnutí tě donutí pořád tančit, bez konce, bez přestávky.

Velký satanista 20. století, Aleister Crowley, který svým učením ovlivňoval rockové hudebníky, řekl:

Magicky žijící člověk se snaží podřídit se vyšším mocnostem, které kolem sebe vnímá, a nechává se jimi používat. K tomu, aby posluchače dostal do extatických stavů a do tranzu, začal používat tyto metody:

 • Za prvé: hudba založená na opakování a rytmu;
 • Za druhé: drogy
 • Za třetí: zvláštní forma sexuální magie.

Je známo, že mnoho skupin píše své songy pod vlivem drog. Některé připouštějí, že inspiraci pro své skladby dostávají přes nějakou moc, která skupinu kontroluje.

Například kytarista John Mc Laughlin, který konvertoval k hinduismu, tvrdí, že za hudbou jeho skupiny Orchestra stojí duch. Popisuje:

Když jsme jednou večer právě hráli, najednou do mě vstoupil duch – a já jsem hrál, ale už jsem to nehrál já! (Circus-Magazin)

Také zpěvák hardrockové skupiny Meat Loaf otevřeně přiznal: „Když přicházím na scénu, jsem najednou posedlý.“ (Time)


Počítačové hry se ve světě 21. století staly pevnou součástí světské zábavy. Daleko největší podíl na trhu s hrami mají takzvané akční hry, hry na hrdiny (tzv. RPG hry) a strategické hry. Obsah je v mnoha případech plný násilí, krve a částečně magicky-mystický a okultní.

Ve hrách na hrdiny jde o převzetí role hlavního hrdiny hry. Na tom je zvláštní tzv. ego-perspektiva: Hráč se na obrazovce dívá na dění jakoby z vlastního reálného pohledu. Tak je bezprostředně vtažen do jednání. Potom se začíná nořit do magicko-středověkého nebo mimozemského světa fantasy. Přitom hraje velkou roli magie, často v souvislosti s okultními symboli jako runy a pentagramy nebo předměty, které mohou přejímat magický význam.

Počítačové hry jsou díky neustálému vylepšování vzhledu vyhledávány stále více. Nesčetné množství teenagerů, mladých i dospělých (včetně mnoha otců) sedí denně před obrazovkou a nemůžou se zbavit stále pestřejších, rozsáhlejších a čím dál více vzrušujících her. Řada závislých vydávají nesmírné částky za toto své „hobby“. Často vznikají také vazby na okultní moci, a tak dochází ke vzniku bariéry proti křesťanské víře.

Pověra a kult čarodějnic

„Temné mocnosti mají svátek!“ V jedné části Německa (Harz) se tímto sloganem dělá reklama na pálení čarodějnic. To však není jen neškodná zábava!

Pojem čarodějnice se v německém prostředí objevuje poprvé v 9. století a označuje démonskou byost, která přes plot dobývá do soukromí lidí.

Od 70. let dvacátého století lze v Evropě pozorovat renesanci čarodějnic. Řada médií nabízí pozitivně laděnou reklamu týkající se čarodějnictví a kouzelných pomocnic pro všední den. Etablovala se nepřehlédnutelná scéna sebevědomých „nových čarodějnic“, které nabízejí služby zejména v ezoterickém prostředí.

Z historického hlediska mají „moderní čarodějnice“ své kořeny ve feminismu, novopohanství, ezoterice a ekologickém hnutí. Moderní čarodějnice nemají osobního boha a žádné nadpřirozené zjevení. Odmítají absolutní morální řád i pravidla víry. V čarodějnictví není zřetelný rozdíl mezi tímto světem a oním světem, mezi svatým a světským. Bohyně údajně přebývá v lidech i v přírodě. Zároveň disponují neomezenou kosmickou silou, které čarodějnice využívají pomocí magických rituálů.

Kult čarodějnic je v zřetelném protikladu ke křesťanskému přesvědčení:

 • Křesťané jasně rozlišují mezi Bohem a člověkem (přírodou). Čarodějnice zbožňují člověka a zlidšťují Boha.
 • Křesťané mají Boha jako osobní protějšek. Čarodějnice se obracejí na anonymní kosmickou energii, za nimiž stojí démonské mocnosti.
 • Křesťané akceptují Boží svrchovaná rozhodnutí a jeho etická pravidla. Čarodějnice naopak vydávají vlastní pocity za boží řeč a snaží se zmanipulovat „božskou“ sílu ke svým účelům.
 • Křesťané vědí, že člověk je v hloubi duše špatný, což lze překonat pouze Ježíšovým vysvobozujícím činem lásky. Čarodějnice naopak sázejí na rituální osvobozování sebe sama a přitom vycházejí z toho, že člověk, zejména žena, je od přirozenosti dobrý.

Bůh ve svém slovu, v Bibli, odsuzuje jakoukoli podobu čarodějnictví a magie. Čarodějnické snahy zmocnit se Boží moci jsou v přírkém rozporu s křesťanskou vírou, která se s důvěrou vydává Bohu.

Kdo se zabývá čarodějnictví a magií, se vystavuje nebezpečí, že bude podveden pološerými šarlatány. Navíc jej ohrožují okultní vazby. Lidé se stávají vnitřně nesvobodnými a duchovně jej mohou obsadit nadpřirozené démonské mocnosti. To se může odrážet v podobě sebevražedných myšlenek, depresí, šílených představ, fóbiemi ale také fyzickými projevy a obecným odmítáním křesťanského obsahu.

Představa, že čarodějnictví je jen zábava, je hrubý omyl. Zaobírání se okultními praktikami nikdy nezůstává bez následků, ale může mít ty nejtěžší dopady až po démonskou posedlost.


Co vede lidi k pověrečným praktikám?

Všechny pověry pocházejí z nesprávné touhy po životě a strachu. Člověk toho chce vědět víc a dosáhnout víc, než je možné vědět a dosáhnout pomocí přirozených smyslů. A protože to z Boha podle svého přání „nevymáčkne“, jde k čarodějnici, kartářce, astrologům, jasnovidcům nebo léčitelům. Prý tak může získat vhled do budoucna, do světa duchů a získat sebeurčení, a proto se domnívá, že se tak stane šťastnějším.

Ve skutečnosti je to však naopak. Kdo se stal šťastný, když se u jasnovidce dověděl o své brzké smrti, nebo blížícím se neštěstí či o vlastních slabostech? To byl případ krále Saula, který krátce na to skončil v zoufalství a ve tmě.

Co je na těch pověrách?

Boží slovo, Bible, má ke všem pověrečným praktikám jednoznačné stanovisko.

 • Základem je první přikázání (Exodus 20,3 a Deuteronomium 5,7). Tam Bůh říká: „Nebudeš mít jiné bohy mimo mě.“ Hvězdy, maskoti, čarodějnice, kouzelníci, duchové jsou pro pověrčivé lidi totiž jiní bohové. A ještě horší je to, když se sám člověk chce v touze po poznání budoucnosti stát takovým jako Bůh.[#8]
 • Na první přikázání nazvazje zákaz soch a obrazů (Bible, Exodus 20,4-5): „#Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí.! Zákaz vytvářet si sochy spočívá v tom, že člověk nemá uctívat nic co je stvořeného. Bůh stojí nad všemi stvořenými bytostmi. Stvořené bytosti a věci i obrazy svatých, které lidé vytvořili, nejsou hodny toho, aby je někdo uctíval. Jakékoli uctvání stvoření namísto Stvořitele je tedy podle Bible modlářství a pověra.[#9]
 • Bible v Knize Deuteronomium 18,10-12 říká: “Deuteronomium 18:10 Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti…„ Zde jsou všechny okultní praktiky jednoznačně odsouzeny.

Z Bible tedy vyplývá jednoznačné varování: Nedovolte si žádné pověrčivé praktiky! Nesahejte na to, můžete se spálit! A když už jste s tím měli něco společného, hned toho nechejte!

Proč před tím Bibli varuje?

Mnoho lidí, kteří žijí z pověr lidí, jsou podvodníci. Pověrčivým lidem tahají z kapsy spousty peněz.[#10] Podvodníci však nemají místo v Božím království.

Existují však případy, za nimiž se skrývá něco mnohem víc než lidský podvod. Bible mluví o Satanovi, ďáblovi jako o živé, osobní moci[#11] Satan vládne nad zástupy démonů, zlých duchů, padlých andělů a nad protibožskou říší.[#12] Obžalovává lidi před Bohem,[#13], působí jako pokušitel,[#14] a tedy jako zlo na světě.

Satan má velkou moc, ale není všemocný. Bůh mů nechává vymezený prostor, který Satan používá, aby v něm uplatňoval svůj vliv na lidi.[#15] Každá naše slabost je jeho velká šance.[#16] Když se mu otevřeme, ihned udeří. To znamená, když děláme něco, co má vést ke štěstí, poznání, moc nebo uzdravení mimo Boha, získává Satan se svými démony moc v našem životě.

Obrovské nebezpečí pověr spočívá v tom, že kdo nevěří v Ježíše Krista, v jediného pravého Boha a není u něho skrytý, ten se dostává do Satanovy sféry vlivu. A kdo se vědomě vydává do tohoto nebezpečí, ten v něm přijde o život.

Německý teolog Arno Pagel (1914-2002) píše o muži, který si k němu přišel poradit kvůli nespavosti a sebevražedným myšlenkám. Stěžoval si:

Pořád jsem měl žaludeční křeče a chodil jsem od jednoho doktora k druhému. Pak jsem slyšel o jednom zázračném léčiteli, který uměl vyléčit všechny nemoci. Položil na mě ruce a mumlal u toho nějaké kouzelné formule, jmenoval u toho i Boha. − Žaludeční problémy zmizely, fyzicky jsem byl uzdravený, ale onemocněl jsem vnitřně. Od té doby nemůžu spát, prožívám neklid a mám hrozný strach.“


Jakou oběť vyžadují temné mocnosti?

Také zlé mocnosti umí dělat zázraky a zdravotně pomoct, dokonce přitom zneužívá Boží jméno.[#18] Ale jako daň si za to vybírají duši. To znamená, že člověk, který se tomu otvírá, přijde do pekla, na místo nikdy nekončícího odloučení od Boha, a místo trápení.[#19]

Bible tento problém nazývá démonská posedlost.[#20] Její popis je tak plastický a konkrétní, nad ní ji sotva můžeme mávnout rukou s tím, že je to „antický popis psychosomatických poruch“. Jistě, řadu nemocí lze vysvětlit lékařsky. Lékařské vysvětlení však nevylučuje vliv okultních praktik, čarodějnic, kouzelníků, duchů, satanské hudby nebo samého ďábla.

Za okultismem (včetně pozitivně vypadajících formulí, jako je bílá magie, uzdravování, magické používání křesťanských formulí nebo biblických veršů) se skrývá Satanova moc. Ďábel chce za každou cenu lidi odvrátit od zachraňující víry v Božího Syna Ježíše Krista.

Satan nechce, aby lidé byli zachráněni, ale aby byli odsouzeni, aby se dostali do věčného zatracení. Ježíš je naopak chce přivést do říše čistoty a světla, kde už nebudou slzy a kde je smrt navždy poražena.

Cesta do svobody

Zabývali jste se někdy temnými okultními věcmi? Byli jste u čarodějnice nebo jasnovidce? Využívali jste okultní uzdravovací praktiky? Máte doma sochy? Poslouchali jste satansky inspirovanou hudbu, hráli magické počítačové hry nebo zkoušeli kouzla? Chcete se toho zbavit a začít smysluplný, šťastný život s Ježíšem? Pak je třeba udělat toto:

1. Uznat své chyby a litovat jich

V tom vám pomůže, když si napřed v klidu přečtete některé úseky v Bibli, kde je jasně řeč o tom, co si Bůh myslí o jakýchkoli formách okultních praktik. Některé jsem už citoval, další uvádím tady:

„Nebudete jíst maso s krví, nebudete se obírat hadačstvím ani věštěním… Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ (3. Mojžíšova 19,26.31)

„Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí ani oheň, u něhož by bylo možno sedět.“ (Izajáš 47,13-14)

„Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na padesát tisíc stříbrných.“ (Skutky 19,19)

„to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony.“ (1. Korintským 10,20)

„Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři − každý, kdo si libuje ve lži.“ (Zjevení 22,15)

Až si díky Bibli uvědomíte všechny své hříchy ohledně pověr, modlete se. Vyznejte Bohu konkrétně, kterými okultními praktikami jste se zabývali.

Moc pověr je možné zlomit teprve potom, až tyto hříchy dáte na světlo. Potom je nutné, abyste se všech okultních knih, kouzelnických textů, soch, všho, co má přinášet štěstí nebo zdraví, léčivé kameny, amulety, osobní mantry a podobně vzdali a zničili je. Od všeho takového je nutné se radikálně oddělit, jestliže se chcete dostat ze Satanových vazeb.

Pak přichází na řadu rozhodující krok:

2. Vydejte plně svůj život Ježíši Kristu

Jen on vás může vysvobodit ze vší démonské svázanosti a dát vám pokoj s Bohem. On umřel místo vás za vaše hříchy. Vzal na sebe všechnu vinu, abyste mohli dostat svobodu. Svou smrtí na kříži a svým zmrtvýchvstáním porazil ďábla a triumfoval nad ním.

Vydejte se Ježíši Kristu a plně mu důvěřujte. Proste ho, aby vám odpustil a aby přišel do vašeho života. On na volání vašeho srdce odpoví, vaši modlitbu vyslyší. Díky němu dostanete úplně nový život. Můžete se modlit například těmito slovy:

Pane Ježíši Kriste, odpusť mi, prosím, že jsem dosud žil bez tebe. Vyznávám ti všecny své hříchy a okultní věci, kterých jsem se dopustil (a teď konkrétně vyjmenujte vše, na co si vzpomenete.). Prosím odpusť mi nevěru, vzpouru proti tobě, všechnu moji vinu. Očisti mě svou krví, kterou jsi prolil na Golgotě na kříži, abys mě očistil od každé skvrny.
Děkuji ti, že jsi zvítězil nad Satanem, hříchem a smrtí, že jsi vstal z mrtvých a žiješ.
Ďáblovi a všemu zlému říká ne a chci být tvoje dítě. Prosím, vstup do mého srdce. Chci žít pro tebe, svěřuji ti celý svůj život. Děkuji, že mi chystáš v nebi místo, kde budu moct s tebou žít celou věčnost.
Amen

3. Upevňujte svou víru v Ježíše!

Když jste svůj život svěřili Ježíši Kristu, je normální, že budete chtít svo uvíru v něho upevňovat. Možná budete – zejména zpočátku – prožívat útoky z démonského světa. Ale v Ježíšově moci, jim můžete odolávat a upevňovat svou víru.

Přitom je důležité, abyste se definitivně rozloučili se všemi okultními věcmi i lidmi, kteří s tím mají něco společného. Věnujte se teď hodně Bibli. Čtěte ji pokud možno každý den a modlete se k Bohu. Díky Bibli se naučíte znát Boží vůli pro svůj život. Bůh vás chce svým slovem v Bibli povzbuzovat a dávat vá sílu. Bůh mluví prostřednictvím Bible a v modlitbě vy mluvíte s Bohem.

Jako další potřebujete mít vztahy s jinými křesťany. Najděte si nějaký křesťanský sbor, kde nejvyšší autoritu má Bible jako bezchybné Boží slovo a kde budete ve společnosti dalších křesťanů. Společné povídání a kázání vaší víře pomohou růst.

Na závěr osobní příběh

Do svých osmnácti let jsem jel špatně, vybral jsem si nesprávnou cestu do zkázy. Hledal jsem zdraví ve východní mystice, buddhismu, józe, vegetariánství, a antropozofii. Byl jsem ndašeným stoupencem tohoto směru, dokonce jsem o tom začal psát novinové a časopisecké články, měl jsem o tom i přednášky.

Ale v hloubi nitra jsem cítil, že to není to pravé. Není ve mně dobré, nemám sílu zdokonalovat sám sebe, vězí ve mně temná moc.

Potom jsem od svých spolužáků poprvé slyšel o Ježíši Kristu. Porozuměl jsem, že mi Kristus chce podat pomocnou ruku a převést mě z cesty do temnoty na cestu světla. Znamenalo to pro mě několikaměsíční boj, než jsem Ježíšovu nabízenou ruku přijal. Byl to pro mě radikální zvrat v životě.

Můj život tím okamžikem naplnila radost, zavládl ve mně hluboký pokoj. Za všechna ta léta, když teď žiji s Ježíšem Kristem a jdu za ním, jsem tu radost a pokoj nikdy neztratil, ani v těžkých časech. Tu radost a pokoj přeji i vám.

Lothar Gassmann
Převzato s laskavým svolením autora podle letáku.

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (2)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 (2 příspěvky)
 

  Doporučujeme:

Evangelizace - když celá církev mluví o Ježíši

Evangelizace není jen program, ale životní styl − jednotlivce, ale ještě lépe církve. Když je evangelizace jen ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Dobrá zpráva pro špatné lidi

Roy Hession
Dobrá zpráva pro špatné lidi
Návrat, 175.00 Kč

ks


ks


Umíráme na objednávku

Kašpar, Tomáš
Umíráme na objednávku
Akademie úspěchu, běžná cena 149 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 145 Kč

ks