Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Žalm 23 naruby

Když Hospodin není můj pastýř

1. Mým pastýřem jsou lidé, náš nedokonalý farář, internet a politická korektnost.
Pořád mi něco chybí, všechno musím těžce shánět.

2. Ti moji pastýři mě pořád honí, slibují, že konečně něco najdu. Jsem uštvaný a vyděšený, co zas ještě přijde. Mám hlad a v duši prázdnotu.

3. Nevím, kam mám jít, nikdo mi neporadí. V hrdle i v duši mě trápí žízeň. Nikoho nezajímám.

4. Všude mi pořád hrozí rány, smrt a jsem na to sám, nemám se kde schovat a pokud jsem měl nějaké kamarády všichni jsou už kdesi daleko.

5. Když se někde ztratím, zabloudím, nikoho to nezajímá, nikdo mě nehledá.
Že bych byl někde vitaný, o tom se mi může jen zdát. Žádnou ochranu, štít před nepřáteli nemám. Pořád se mi jen posmívají.

6. Uvědomuji si, že si to vsechno asi zasloužím, nikdo se nade mnou neslituje.

Hospodin je můj pastýř

1. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

2.  Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

3.  naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

4.  I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

5.  Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

6.  Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Jan Vopalecký, leden 2023

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (5)
 Dal mi nový impuls.(2)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Hledání Boha

Richard Bennet
Hledání Boha
Ethos, 40.00 Kč

ks