Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Kvůli mně však ať se nemusejí hanbit, kdo složili svou naději v tebe, Panovníku, Hospodine zástupů, ať kvůli mně se nemusejí stydět ti, kdo tě hledají, Bože Izraele!

Ž 69,7 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Mezi dvěma ženami

Snacha a tchyně . .


Jsi dobrý příklad?

Dobrý osobní příklad je silnější magnet, než silná slova. Zvlášť, když je naším vzorem Ježíš. Ale následovat Ježíšův příklad je pořád málo!


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Šest nebezpečí, kde hrozí, že šlápneme do pasti

Možná to znáte z kriminálních filmů: Zatelefonuje mu bohatý bankéř, ať k němu přijde, že s ním potřebuje probrat, co dál. Hrdina filmu se tam dostaví, vejde do jeho kanceláře a strne šokovaný tím, že bankéře, který mu před chvíli volal, vidí mrtvého, ještě po něm stéká krev. A dům už obkličuje policie. Jakou má šanci, že vyvázne?

Byla to past, kterou na něho nastražila mafie. − Taková story nás nechávají vcelku v klidu, protože je to příběh z filmu a nás se netýká. Netýká? Mám za to, že vběhnout do pasti není tak těžké. Stačí, aby se na nás zaměřil někdo zlý, kdo nám chce skutečně ublížit. I když jste snad přátelští lidé, kteří nemají vyslovené nepřátele a snaží se žít se všemi v poklidu, existuje zákeřný nepřítel, který se bezhlavě a krutě zaměřuje na každého. Ďábel. Využije všechny možnosti k tomu, aby nás vlákal do nějaké pasti a zničil.

Častokrát to tak napřed nevypadá. Spíš se nám zdá, že je to asi Bůh, kdo nám nějakým zvláštním způsobem žehná, protože se nám daří. Pak se situace vyvíjí průměrně a nakonec během velmi krátké chvíle zjistíme, že je zle a vrátit se nelze. Jsme v pasti.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Mozaika křesťanské úvahy pro dobré a špatné dny

Job D. Grash
Mozaika křesťanské úvahy pro dobré a špatné dny
Návrat, běžná cena 260 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 255 Kč

ks

Kde jsou největší nebezpečí, že může jít o past?

Bible nás na některé pasti upozorňuje, říká, čeho se vyvarovat a jak se průběžně trvale chránit, abychom nevlezli do nějaké pasti. Vybral jsem šest nejčastějších případů, kde hrozí, že bychom mohli padnout do pasti:

 • Snaha rychle zbohatnout. Bible nemluví proti tomu, aby člověk byl bohatý, ale proti tomu, když někdo chce zbohatnout. „Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby, Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.“ (1 Timoteovi 6,9-10)
  Být bohatý má však také svá úskalí − člověk, i křesťan, se může stát pyšným, může začít spoléhat na majetek víc než na Boha, a to vede do léčky (1. Timoteovi 6,17). Ale jinak být bohatý ještě nemusí být hřích.

 • Cizí žena. Při vyhlídce na vzrušení člověk snadno zapomene na kruté důsledky zničeného mládí, manželství, života. Však si přečtěte příběh v Přísloví 7 („... spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život.“) Člověk se zamotá do nějakého vztahu, kvůli tomu ustřihne dosavadní vazby a když přijdou problémy, nedá se vrátit zpátky. Takže: Nezaplétat se do vztahu s cizí ženou (pro ženu: s cizím mužem) − je to past!

 • Sliby a dluhy. Když slibujeme nebo když si půjčujeme, vlastně když už jen ručíme, dokážeme si včas uvědomit důsledky nesplněných slibů a nevrácených dluhů? „Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a neplníš.“ (Kazatel 5,4; viz také Přísloví 20,25; 6,1-5)

 • Prudké emoce, vztek. Je snadné se nechat vyprovokovat do stavu, kdy člověk pro něco tak plane, že přestane přemýšlet nad důsledky a udělá něco nevratného. Sem patří oblast výchovy, kdy můžeme vyslovit něco, co si dítě nadosmrti zapamatuje a my toho pak litujeme, může se to dále týkat třeba politiky nebo žárlivosti. Když se v nás zpění emoce, buďme vždy ve střehu! „Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej, ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši.“ (Přísloví 22,24-25)

 • Strach z lidí. Další z příkladů je výzva, abychom si uvědomovali, že i ten nejmocnější člověk může dělat jen to, co mu dovolí Bůh. Příklad: Když se bojíme člověka, který vyžaduje zlé věci, jsme v nebezpečí, že ho poslechneme. Když potom sklízíme důsledky, vidíme, že jsme v pasti, do které jsme se dostali tím, že jsme se báli člověka. „Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.“ (Přísloví 29,25)

 • Bližší spojení s nevěřícími lidmi. Poslední upozornění vypadá na první pohled neškodně, ale je zákeřné: „Ne­dejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími!“ (2. Korintským 6,14) Text pak vrcholí slovy: „Vyjděte z jejich středu a já vás přijmu!“ (v. 17) Zřejmě to platí obecně − podívejme se na Izraelce. Bůh jim řekl: „Měj se na pozoru, abys neuzavřel smlouvu s obyvateli země, do níž jdeš, jinak budou léčkou ve tvém středu.“ (Exodus 34,12) Izraelci v tom několikrát chybovali a skončili v pasti.
  • Bůh je ochránil před zničující kletbou Bileáma. Ten potom použil lsti, na kterou mohli Izraelci včas přijít, kdyby se drželi Božího příkazu ohledně léčky − ohledně kamarádství s pohany. Midjánské ženy je pozvaly na své orgie a Izraelci byli na lopatkách (4. Mojžíšova 25; Zjevení 2,14).
  • Kdyby se Izraelci drželi Božího zákazu uzavírat smlouvy s Kenaanci, vyzráli by na Gibeónce, kteří vymysleli lest. Když lest vyšla najevo, bylo pozdě. Gibeónci se pak mezi Izraelci motali celá staletí.
  • Křesťanů se varování před bližším spojením s nevěřícími může v dnešní týkat například v oblasti partnerství nebo společného podnikání.

Na to, jaké prostředky či nástroje nám Bůh poskytuje, abychom se před šlápnutím do pasti uchránili, případně co dělat, když už v pasti jsme, se podíváme v následujícím článku.

Jan Vopalecký, leden 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(6)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Mozaika křesťanské úvahy pro dobré a špatné dny

Job D. Grash
Mozaika křesťanské úvahy pro dobré a špatné dny
Návrat, běžná cena 260 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 255 Kč

ks


Dokáže věda vysvětlit všechno / e-book

John Lennox
Dokáže věda vysvětlit všechno / e-book
ALEF-Křesťanské sbory, 110.00 Kč

ks


„Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.“

Přísloví 29,25

 
Svět, ve kterém žijeme

T. Pala
Svět, ve kterém žijeme
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 160 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 155 Kč

ks


„Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“

1. Timoteovi 6,9-10

 
Perspektívy o Bohu

Pietro Bolognesi
Perspektívy o Bohu

ks