Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Zvýšit si sebevědomí

Míváte někdy pocit, že by bylo dobré si nějak zvýšit sebevědomí? A možná je to právě ve chvíli, kdy to vlastně ani moc nepotřebujete − jen se na sebe a své okolnosti díváte nějak nerealisticky.

David se po mnoha peripetiích stal králem. V životě se mu právě dařilo. Dobýval jedno vítězství za druhým, teď za něho bojovali už druzí.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks

Jednou ho napadlo, že by měl mít přehled, kolik má v království lidí, vojáků. Proto pověřil Joába, aby mu je spočítal. Dnes máme ke statistice a sčítání lidu trochu jiný postoj, ale v Davidově případě se jednalo o upevnění ega, o posílení vlastní sebejistoty, kdy jakoby počítal, nakolik se obejde bez Boha. Jako by chtěl spoléhat na své vojenské prostředky, na lidi, a ne na Boha. A Bůh to hodnotí jako hřích.

Když měl David výsledky sčítání na stole, došlo mu to. Uvědomil, že tím vlastně vyjádřil nedůvěru Bohu, a mrzelo ho to. Nemusel počítat lid, bylo by stačilo, kdyby spočítal svá vítězství a byl za ně Bohu vděčný.

Dnes statistiku lidí, peněz, výroby atd. potřebujeme a není na tom nic špatného. Ale přece: pokud jde o naše vlastní jmění, peníze, zajištění… nepočítáme to všechno někdy proto, abychom si upevnili své sebevědomí, ujistili se ve své pozici – místo abychom spoléhali na Boha?

Na co spoléháme? Jakými způsoby se zajišťujeme?

Jan Vopalecký, leden 2020

Pokračování příběhu zde.

Biblický text:

Proti Izraeli povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izraele. 2 David poručil Jóabovi a předákům lidu: „Jděte, spočítejte Izraele od Beeršeby až k Danu a podejte mi zprávu, chci znát jejich počet.“ 3 Jóab králi namítl: „Nechť Hospodin zvětší svůj lid třeba stokrát. Což nejsou ti všichni, králi, můj pane, služebníky mého pána? Proč to chce můj pán zjistit? Proč se má Izrael provinit?“ 4 Královo rozhodnutí bylo však pro Jóaba nezvratné. Jóab vyšel a prošel celý Izrael. Pak přišel do Jeruzaléma. 5 Jóab odevzdal Davidovi celkový součet lidu: Všeho Izraele bylo jeden milión a sto tisíc mužů schopných tasit meč a Judy čtyři sta sedmdesát tisíc mužů schopných tasit meč. 6 Léviho a Benjamína do nich Jóab nezapočítal, neboť královo rozhodnutí pokládal za ohavnost. 7 Byla to zlá věc i v očích Božích, proto Bůh Izraele ranil. 8 David volal k Bohu: „Velmi jsem zhřešil, že jsem učinil tuto věc. Nyní přenes prosím vinu svého služebníka, neboť jsem si počínal jako velký pomatenec.“ (1. Paralipomenon 21,1-8)

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks