Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.

Ž 119,18 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Blízký spolupracovník

Zkoušeli jste se někdy cestou po chodníku dívat, jak se kdo tváří? Někteří lidé jsou apatičtí, jiní unavení, jiní spěchají… A všiml si vás někdo, že se na ně díváte? Vzácný případ, že? Dnes je každý tolik zaujatý sebou, svými problémy, tím, co má právě před sebou, co ještě musí stihnout, že nemá kapacitu sledovat, kdo a jestli vůbec se na něho dívá.

Žijeme v době, kdy druhé lidi nevnímáme – a oni nevnímají nás. Možná o sobě víme, mluvíme spolu, ale opravdový vzájemný vztah je pro mnohé z nás něčím neznámým, s čím nemáme zkušenost. Možná se ho bojíme, nebo si myslíme, že je velká dřina takový vztah udržovat, vyžadovalo by to moc času, možná úsilí nebo bychom kvůli jednomu člověku přišli o spoustu jiných dobrých věcí. Prostě rezignovali jsme na hlubší vztahy, hlubší přátelství.

Příklad takového vztahu

Biblický Pavel píše přátelům do města Filipis o svém mladším příteli Timoteovi, že nemá nikoho jiného tak stejně smýšlejícího jako je on (Filipským 2,20). Sám by rád šel do Filip, setkal se s tamějšími věřícími přáteli, ale nemůže (kvůli evangeliu sedí ve vězení), a proto hodlá poslat Timotea.

Dovedeme si dnes takový vztah představit? Zde se nejedná o pracovní záležitosti, které se dají poměrně snadno popsat a předat, ale křesťanství představuje životní postoje jiné dimenze. Pavel v mnoha případech adresáty svých dopisů překvapuje, když jim píše, co to znamená přemýšlet a žít jako křesťan. Ale má nablízku Timotea, který uvažuje stejně.

Jak toho Pavel dosáhl? Timotea si vybral, ten odešel ze svého domova a vydal se s Pavlem na cesty. Měli příležitost i čas spolu hodně mluvit a přemýšlet. V tom bylo jádro úspěchu následování. Mladý Timoteus nasával všechno, co mu Pavel vykládal. Později si čteme, že od Pavla řada lidí odešla, ať proto, že měli jiné zájmy nebo byli nemocní, ale Timoteus zůstal.

V dnešní době je nesmírně cenné mít věrného člověka. Firmy se snaží motivovat své zaměstnance penězi a výhodami, aby si je udrželi. Dobročinné organizace shánějí peníze a přesvědčují své pracovníky a dobrovolníky, aby pro ně pracovali. – Mít člověka, který je dlouhodobě s námi a stále uvažuje stejně jako my – to je velká hodnota. Lidem jde dnes o svobodu, nezávislost v názorech, v tom, co dělají, a jen málokdo je ochoten trvale a dokonce i bez ohledu na peníze být někomu věrný.

Jak takového člověka získat? Pavel tady spojuje dvě věci. Jednak se raduje, že má Timotea, který uvažuje stejně jako on, a jednak připomíná, že Timoteus je takový kvůli Kristu (Fp 2,21). Timoteovi nejde v první řadě o vlastní věci, ale o Krista a o to, aby pro něho žil. To je to klíčové, co Timotea a Pavla spojuje: vztah ke Kristu.

Jan Vopalecký, říjen 2017


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/blizky-spolupracovnik-fp219.php
Zeď, skutečný příběh

Jana Vlčková, Daniel Lupton
Zeď, skutečný příběh
Návrat domů, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 8 Kč
Vaše cena: 182 Kč

ks