Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Chcete se líbit?

Jak se zalíbit klukovi, holce, manželovi, manželce, spolužákům ve třídě, lidem ve sboru nebo Pánu Bohu?

Na to, jak se zalíbit lidem, existují různé finty, řada z nich funguje jenom chvilku nebo jenom na někoho. A jak se zalíbit Bohu? Bible na to má odpověď a zjišťuji, že ten, kdo se chce líbit Bohu, má nakonec respekt i u lidí.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Základy víry

Pavelka František
Základy víry

ks

Jak se tedy Bohu zalíbit? Bohu se nedá líbit bez víry. Kdo k němu přichází, musí věřit, že je to Bůh a že dává odplatu. Takže: Bohu se dá zalíbit vírou, důvěrou.

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Židům 11,6

U lidí je to úplně stejné. Je pravda, že jen blázen by věřil všem, dokonce i nedůvěryhodným lidem, ale každý člověk se cítí poctěn a je mu milé, když mu dáme najevo, že mu věříme. U lidí však musíme napřed zkoumat, do jaké míry je kdo hoden naší důvěry, ale Bohu důvěřovat můžeme. Mužeme? − No, právě o to jde. Když mu budeš věřit, důvěřovat, tak se mu zalíbíš − a on se projeví.

Pro mě byl ten verš podnětem, abych Bohu důvěřoval − víc, častěji, hlouběji, i ve věcech, které jsem si chtěl řešit sám.

A je to přenositelné i do vztahů mezi lidmi. Chci být důvěryhodný a snažím důvěryhodným lidem kolem sebe dávat najevo, že jsem ochoten jim věřit. A můžu vám říct, že to pomáhá udržovat s lidmi dobré vztahy.

Jan Vopalecký, prosinec 2009
zpracováno v květnu 2023

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 (3 příspěvky)
Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Základy víry

Pavelka František
Základy víry

ks