Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs."

5M 31,8 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Co mám dělat, když...

Stává se, že stojíte a nevíte, co máte dělat? Někdy jste bezradní pod tlakem, jindy máte svobodu, volnost a nevíte, co si vybrat. Bible má konkrétní tipy pro některé situace.

1. Co mám dělat, když se nudím? − Konej dobro.

Nemyslím, že pořád musíme něco dělat. Určitě můžeme po únavě odpočívat. Ale zahálka, prázdnota jako by přitahovaly něco nedobrého. Nicnedělání je škoda zabitého času.

V takové chvíli se stačí rozhlédnout, jestli není nablízku někdo, pro koho můžeme udělat něco dobrého (Přísloví 3,27). Jinde Bible říká: „...ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými (Efezským 4,28). Místo zahálení máme dělat pořádného a o výsledek své práce se rozdělit s těmi, kteří na to buď nemají nebo z jiných důvodů potřebují podpořit.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Bůh nespěchá

W. W. Wiersbe
Bůh nespěchá
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks

Když se nudíte, hledejte, co dobrého byste mohli udělat.

2. Co mám dělat, když mám strach? − Konej dobro.

Světem se šíří strach. Ze zpráv, z Covidu, z nových pořádků, které by někteří rádi nastolili, z války, možná i z konce světa. Ochromuje nás to, občas se na chvíli otřepeme a hledáme další informace. Nejčastěji na internetu nebo ve zprávách − a to nás nepotěší.

Na všechno, co nad námi tak těžce visí, se dá podívat jinak. Když Petr psal své dopisy prvním křesťanům, taky to neměl lehké: hrozilo mu pronásledování, šířilo se falešné učení a beznaděj. Nebylo jisté, jestli přežije on sám, jestli přežije křesťanství, ani jak to bude dál se světem. Víte, co Petr v tom dopise píše?

Chci probouzet vaši čistou mysl... Žijte svatě a zbožně... Snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny... držte se, abyste neztratili svůj pevný bod.
(2Pt 3,1.11.14.17)

Ze čtení Bible na mě dýchá, že Bůh chce, abychom se navzdory čemukoliv nenechali ovlivnit v našem úsilí zachovat si čistou mysl a konat dobré. Když slyšíte špatné zprávy − zachovejte si čistou mysl a hledejte, co dobrého můžete udělat. Bible říká, že Bůh má pro své lidi dobré skutky připravené a na nás (jeho lidech) tedy je, abychom se rozhlédli a udělali něco dobrého.

To je způsob, jak se vymanit z deprese, ze špatné nálady, ze strachu, z beznaděje. Začněte něco dělat. Něco, u čeho budete vědět, že to pro vás připravil Bůh. Něco, u čeho uvidíte, že to má smysl, že je to užitečné, že to pomáhá druhým. Možná to bude nějaká praktická činnost, u které se vám mysl vyčistí, setkáte se s jinými lidmi, můžete si popovídat a svou čistou myslí a chutí udělat něco dobrého a povzbudit je. Nebo zkuste někomu třeba zavolat, napsat SMS, mail.

Když se něčeho bojíte, hledejte, co dobrého byste mohli udělat.

3. Co mám dělat, když mě něco trápí? − Konej dobro.

Když nás potká něco nepříjemného, ptáme se: „Co mám dělat?“ Bible říká, abychom jednali dobře (1. Petrův 4,19) i tehdy, když se nám stane něco zlého nebo nám někdo ubližuje. Vypadáme sice jako blázni, protože to nemá lidskou logiku, ale na druhou stranu ho to mate a diví se. Toto je chování, ke kterému nás vede sma Bible (1. Petrův 4,4).

Dokonce i když trpíme křivdu, je na místě, abychom konali dobro. Ne se mstili, domáhali nápravy nebo zahořkli. Máme odpustit − a konat dobro.

Když trpíte, hledejte, co dobrého byste mohli udělat.

4. Nemá smysl konat dobro, když...

Jen v jednom případě vám neřeknu, abyste se snažili dělat něco dobrého. V případě, kdy vás pronásleduje nečisté svědomí. Nesnažte se své zlé jednání přeplácnout dobrými skutky. Takhle věci nefungují. Své zlé skutky (i myšlenky) nijak neodčiníme, ty je třeba nechat si odpustit. Za zlo musí následovat smrt − nebo nás někdo musí zastoupit. Někdo nevinný − a tím je jedině Kristus.

Když vás trápí svědomí, nemá cenu pokoušet se o dobré skutky. Odpuštění je možné získat tím, že řekneme například: „Pane Ježíši, přijímám, že jsi umřel za to moje zlo, které mě trápí. Prosím odpusť mi.“ Teprve až tomu sami uvěříme, má smysl dělat dobré skutky. Pak to dává smysl Bohu i člověku.

Shrnutí:

  • Když nemáš co dělat − dělej dobro
  • Když se bojíš − dělej dobro
  • Když trpíš − dělej dobro
  • Když tě tíží svědomí − nemá smysl dělat dobro, ale usiluj o odpuštění.

Jan Vopalecký, prosinec 2021

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (3)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Bůh nespěchá

W. W. Wiersbe
Bůh nespěchá
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks


Směr je jasný

Jan Vopalecký
Směr je jasný
Ethos, běžná cena 90 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 77 Kč

ks

1. Petrův o dobrém jednání:

2,20 Neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem.
3,6 jako Sára poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem. Vy jste se staly jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit.
3,11 ať se odvrátí od zlého a činí dobré, ať hledá pokoj a usiluje o něj;
3,13 A kdo vám ublíží, budete-li horlivě usilovat o dobro?
3,16 avšak s tichostí a s bázní, majíce dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince.
3,17 Neboť je lépe trpět, bude-li to chtít Boží vůle, když jednáte dobře, než když jednáte zle.
4,19 Proto i ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať v konání dobra svěří své duše věrnému Stvořiteli.
1,19 A máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích.
1,13 Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista.
2. Petrův 3,1 Toto vám, milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním probouzím vaši čistou mysl,