Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)


Oddělovač

Citát z Bible:

8  Mojžíš a Áron byli přivedeni zpět k faraónovi. Ten jim řekl: "Nuže, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo všechno má jít?" 9  Mojžíš odvětil: "Půjdeme se svou mládeží i se starci, půjdeme se svými syny i dcerami, se svým bravem i skotem, neboť máme slavnost Hospodinovu." 10  Farao jim však řekl: "To tak! Myslíte si, že Hospodin bude s vámi, když vás propustím s dětmi? To jste si zamanuli špatnou věc. 11  Kdepak! Vy muži si jděte a služte Hospodinu, když o to tak stojíte." A vyhnali je od faraóna.

2M 10,8-11 E
(Další citáty)
Nejlepší články


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ale ta možnost by měla vždy zůstat. Když dítě ví, že je milované, fyzický trest mu neublíží


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Pomůže Bůh?

Pomůže Bůh?

Bez přátel a bez útočiště se Markéta ve své izolaci začala zase modlit a zoufale volat k Bohu. ,Prostě jsem nevěděla, co... i když jsem si myslela, že Bůh mě už nebude chtít, po dlouhé době jsem ho prosila o pomoc. Tehdy na začátku svého vztahu k Edovi jsem si uvědomovala, že se vrhám do manželství bez toho, abych se ptala Boha. Teď, když se mi vedlo tak zle, jsem se styděla ho ještě prosit o pomoc. Dlouho jsem váhala, protože jsem si myslela, že Bůh mě v tom bude chtít nechat pořádně vykoupat...„

Rozhodla se dokonce, že bude zase chodit do sboru, což Eda přísně zakázal. ,Myslela jsem si, že Bůh určitě moji modlitbu vyslyšel a získala jsem malou naději. Byla jsem vděčná, že mám na chvíli zase klid. Z nedělních kázání mi kolikrát zbyla jen jedna věta, nějaký verš, ale to mě pak drželo celý týden. Zase jsem dychtivě četla Bibli, kterou jsem v dětství dostala, a znamenalo to pro mě vnitřní útěchu,“


Pokračování: Co změní příchod dítěte

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

  Doporučujeme:

Balzám pro duši

Milovat? To není jednoduché, zvlášť pro muže. Často se domnívají, že milují, ale oni se jen nechávají milovat, ...